Taalkundige revisie Statenvertaling

Gereformeerde Bijbelstichting / geen reacties

23-09-2013, 12:19

Vraag

Wat is de rede dat sommige kerkverbanden heel kritisch tegenover de Herziene Statenvertaling staan, maar vervolgens wel de GBS opdracht geven moeilijke woorden te hertalen?

Antwoord

Geachte vraagsteller,

Dank voor uw vraag. In het eerste geval is er sprake van een nieuwe, minder grondtekstgetrouwe vertaling, in het tweede geval slechts van taalkundige revisie.

Diverse reformatorische kerkverbanden, en ook de GBS zelf, hechten grote waarde aan blijvend gebruik van de Statenvertaling. Volgens hen is de HSV niet slechts een taalkundige revisie van de Statenvertaling, maar een nieuwe bijbelvertaling. De HSV is misschien wel gemakkelijker te lezen, maar staat dikwijls verder bij de grondtekst en dus verder bij het eigenlijke Woord van God vandaan.

Omdat sommige woorden uit de Statenvertaling in onbruik zijn geraakt, onderzoekt de GBS welke woorden uit de verklarende woordenlijst, die in de GBS-bijbeluitgaven staat, in de bijbeltekst zelf kunnen worden verwerkt. De GBS is in principe bereid om verouderde termen in de bijbeltekst te vervangen, mits er een goed bruikbaar synoniem is. Dat wordt beoordeeld door een interne commissie. Eventuele vervangingen moeten overeenkomen met het GBS-beginsel om het behoud en gebruik van de Statenvertaling te bevorderen. Het is nodig dat we Gods Woord innerlijk, geestelijk leren verstaan, maar dat betekent natuurlijk niet dat we de bijbeltekst zo moeilijk mogelijk moeten maken.

Met vriendelijke groet,
Lennart van Belzen, GBS

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertaling
geen reacties

Terug in de tijd

Waar komt ambivalentie een man vandaan in een verkering? Ik heb een lieve vriend. Hij waardeert mij enorm. Als het goed ...
geen reacties
23-09-2008
Ik heb al twee jaar een relatie met een meisje. We kunnen goed met elkaar omgaan, maar praten over geloofszaken wil ze n...
geen reacties
23-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering