Besef van je zonden

Redactie Refoweb / 1 reactie

10-09-2013, 10:46

Vraag

Aan ds. C. Harinck. Is het kennen van je ellende alleen een besef van je zonden? Of is het ook een verlangen naar een leven met God en een kennen van Christus? Mijn zondebesef is verstandelijk wel aanwezig, maar met zo weinig gevoel. Een vriendin van mij heeft het er vaak over dat je heel erg goed je ellende moet beseffen, doorzien. Als ik dat hoor dan word ik altijd moedeloos, dan is er voor mij namelijk erg weinig hoop. Maar pas hoorde ik dat ellendekennis niet alleen een kennis van de zonde hoeft te zijn, maar dat dat ook gewoon een verlangen is naar het kennen van God, naar een leven met Hem. Ik zou ook zo graag de Heere Jezus willen kennen. Maar hoe kan dat zonder zondebesef?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

1 reactie
emaildfj1atgmailpuntcom
12-09-2013 / 08:45
Wacht niet op een gevoel maar bekeer je.
Dat is wat Jezus en de apostelen hebben geleerd!
De vraag is wat je moet doen. Dat hebben ook al andere mensen voor jou gevraagd, bijv. in
Hand. 2: 37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u ...
Dat zegt God ook tegen jou: bekeer je.
Verwijder alles uit je leven wat je van God scheidt:
Jes. 59: 1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.
Zonden scheiden van God. Je kunt eens kijken wat Jezus zelf zegt, hoe hij de mensen uitnodigt om hem te volgen. Hij spreekt er altijd over dat ze alles moeten loslaten. (Bijv. Mat. 13:44-46; Marcus 10:17-31; Marcus 1: 14-20; Lukas 9:23-26) Lees die teksten maar eens na. Daarin staan antwoorden van de Heere Jezus zelf. Sterkte.
Reactie: emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

Ik heb een lastige vraag. Een oom van mij en enkele neven van mij doen aan motorcross. Ze kunnen het goed, maar mijn fam...
geen reacties
10-09-2018
Ik ben een meisje (vrouw?) van 21 jaar en rondom mijn vagina heb ik regelmatig een branderig gevoel. Als ik erover wrijf...
geen reacties
10-09-2007
Ik heb veel bewondering voor Corrie ten Boom, maar hoe moet ik de dingen die zij deed rijmen met 1 Korinthe 11? Corrie t...
1 reactie
10-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering