EH-cursussen

Evangelische Hogeschool / geen reacties

06-09-2013, 15:11

Vraag

Waarom zijn EH-cursussen zo duur? Het lijkt me mooi om zo'n cursus te volgen voor persoonlijke geestelijke groei en ik heb m'n hele hart ervoor over, maar mijn budget laat het niet toe. Zijn er elders goedkopere cursussen met een gelijksoortige inhoud en naar hetzelfde Doel?

Antwoord

Geachte ...

Ja, een EH-cursus kost veel geld en het is in allerlei opzichten echt een investering in jezelf. We hadden graag de cursus “Persoonlijke Ontwikkeling” goedkoper willen aanbieden, maar dat is helaas niet mogelijk omdat er eenvoudigweg ook veel kosten gemoeid zijn met de colleges, de (persoonlijke) begeleiding en de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Oftewel, cursisten betalen de werkelijke kosten die voor het ontwikkelen en aanbieden van de cursus gemaakt worden.
Voor het EH-Basisjaar en EH-Traject liggen de kosten nog hoger, maar omdat deze opleidingen zich richten op jongeren proberen we de kosten hiervoor zo laag mogelijk te houden. Wij zijn namelijk van mening dat iedereen die het EH-Basisjaar of EH-Traject wil doen, dat ook moet kunnen doen! Gelukkig zijn er betrokken en trouwe donateurs die de EH steunen en het gat tussen de werkelijke kosten en het geld dat de studenten betalen, willen dichten. Om even concreet te worden: het Basisjaar kost per student ca. 4000 euro meer dan dat de student (en/of zijn ouders) ervoor betaalt.

Omdat we onze fondswerving hard nodig hebben voor onze jongeren, is het niet mogelijk deze te besteden aan de cursus. Overigens zijn andere professionele cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling (veelal niet vanuit bijbels perspectief) beduidend duurder. De kosten voor cursussen bij andere hbo-instellingen vallen beslist niet lager uit. Integendeel.

Het unieke van ons onderwijsprogramma is dat wij in onze benadering kijken naar de mens in al zijn aspecten en in de brede context van zijn bestaan. Daarbij staat de integratie van geloofstoerusting en persoonlijkheidsontwikkeling centraal. Een andere, vergelijkbare cursus (qua onderwijs en opzet) zijn wij nog niet tegengekomen.

Onno Visser
Communicatie EH

Evangelische Hogeschool

Evangelische Hogeschool

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Amersfoort
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  website: www.eh.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag met betrekking tot het vergeestelijken van het Oude Testament. Op -volgens mij- slechts een klein aanta...
geen reacties
06-09-2018
Kan een kudde zonder herder?
15 reacties
06-09-2016
Ik heb moeite om met mijn ouders om te gaan. Ik studeer en vind het erg lastig om thuis te wonen, omdat mijn ouders mij ...
2 reacties
06-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering