Vrouwen niet in het ambt

Redactie Refoweb / 3 reacties

06-09-2012, 11:44

Vraag

Waar vind je teksten dat vrouwen niet in het ambt mogen?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
MUS
09-09-2012 / 14:15
Alle gelovigen (ook vrouwen) staan in het 'Ambt aller gelovigen'.
In Rom. 16:1 wordt Febe als diakones genoemd. Ik beveel u onze zuster Febe aan, diaken van de gemeente te Kenchreeën. (Willibrord Vertaling, maar wel overeenkomstig het grondwoord ???????? / di’akonos.
Over oudsten / opzieners of ouderlingen gesproken, dat zijn in de Bijbel altijd mannen. Als Bijbelse richtlijn hiervoor, lees Titus 1:6-9 Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.
wilrij
10-09-2012 / 10:19
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen.
Voor discussies is er het forum.</i>
Daniel
10-09-2012 / 18:21
Vandaag las ik in het Reformatorisch Dagblad:


OUDEWATER – De SGP zou beter moeten omgaan met jeugdig talent, vindt burgemeester Verhoeve van Oudewater.


In een interview met gezinsblad Terdege, dat dinsdag verschijnt, zegt Verhoeve: „Er wordt in de SGP te weinig aan doorstroming gedaan. Daardoor kunnen talentvolle jongeren zich onvoldoende ontplooien. Hetzelfde zie je binnen de kerken van de gereformeerde gezindte. Ambtsdragers blijven soms tientallen jaren in een kerkenraad zitten. Dat is niet in lijn met de kerkorde zoals onder meer Calvijn die heeft vormgegeven.”

De SGP’er Verhoeve, momenteel de jongste burgemeester van Nederland, laat zich ook uit over het politiek actief zijn van vrouwen. „We zijn in de gereformeerde gezindte veel bezig met marginale zaken, waarover we ook nog eens stellige uitspraken doen. Er is stevig gereageerd op de uitspraak van het Europese Hof over de positie van de vrouw binnen de SGP. De SGP zou daarmee in haar essentie worden geraakt. In dat soort uitspraken herken ik me niet. De SGP is de enige christelijke partij ter wereld met dit standpunt, dat geeft reden tot bescheidenheid. Wat mij persoonlijk betreft, zouden vrouwen wel politiek actief kunnen worden.”

Onderwerpen waarover de Bijbel zich niet duidelijk uitspreekt, moeten nooit op de spits worden gedreven, vindt Verhoeve. „Anders krijg je terecht het verwijt van sektarisme. We hebben in onze kring een stevige waarheidspretentie, ten aanzien van tal van onderwerpen. Zelfs van een legging of een medezeggenschapsraad zeggen sommigen dat die onbijbels zouden zijn, terwijl de Schriften zich er niet over uitlaten.”

Daar kan ik me helemaal in vinden!

Terug in de tijd

Aan evangelist Van Dooijeweert, n.a.v. uw laatste antwoord. Ten eerste wil ik proberen iets recht te zetten, namelijk da...
geen reacties
06-09-2008
Iedere zondag wordt het aanbod van genade verkondigd in de kerk. Maar wat moeten we nou doen om die genade te ontvangen?...
geen reacties
06-09-2003
Mijn man is kostwinner en dreigt zijn baan kwijt te raken. Nu is het zo dat wij een eigen huis hebben. Hoe gaat dit als ...
geen reacties
06-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering