Verbond en besnijdenis van Ismaël

Ds. H. Korving / geen reacties

06-09-2019, 13:02

Vraag

Ik stelde eerder de vraag 'Kinderen van het vlees en kinderen der belofte' en ben erg blij met de duidelijke uiteenzetting over de verschillende visies op de doop. Dank hiervoor! Nu blijf ik nog zitten met Ismaël. Waarom werd Ismaël besneden terwijl God zegt dat Hij niet Zijn verbond met hem opricht? Worden hier teken en betekende zaak niet van elkaar losgemaakt? Verzegelt God aan Ismaël het genadeverbond?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Er zit inderdaad een spanning tussen “in het verbond zijn” en erfgenaam zijn van het beloofde heil. In mijn vorige beantwoording heb ik op dat spanningsveld gewezen en erop gewezen dat je op twee manieren in het verbond kunt zijn. Dat zijn de twee manieren die Paulus “vleselijk” of  “geestelijk” (“naar de belofte”) (Rom. 9, 6-8; Gal. 4, 21-31) noemt.

Ten aanzien van Ismael is er een bijzonderheid omdat God bezig is zijn belofte te vervullen door uit Abraham het volk van Israël te doen voortkomen, uit welk volk de Messias zal voortkomen. Zochten Abraham en Sarah zelf een uitweg via Hagar met Ismael als vrucht, God maakt duidelijk dat de vervulling van Zijn beloften niet verloopt via menselijk toedoen en menselijk inzicht, maar door Goddelijk ingrijpen en naar Zijn welbehagen. Die lijn van de vervulling van Gods heilsplan loopt niet via Ismael, maar via Izak (die nog geboren met worden...). Niet wat Abraham op dat moment al kon zien en tastbaar in handen had (Ismael) maar wat hij nog niet had, en ten aanzien waarvan moest geloven dat God het zou doen. 

Het gaat in Gen. 17 niet over de vraag of Ismael behouden kon worden. God heeft wel het gebed van Abraham voor Ismael verhoord: Gen. 17:18-20. Ook Ismael wordt gezegend en niet door God afgeschreven. Voor Ismael en Ismaëlieten staat de weg van de verlossing ook open, net zoals vandaag voor Arabieren, Palestijnen en zelfs Nederlanders. Maar de Verlosser zal niet uit Ismael voortkomen, maar uit Izak, de zoon der belofte. Door het geloof in die verlosser kan ook Ismael behouden worden...

Kortom, Ismael is besneden en dus in dat verbond opgenomen dat laat zien dat God uit een andere zoon van Abraham verlossing zal brengen. Ja, het genadeverbond dus. Of teken en betekende zaak hier gescheiden worden? Die vallen nooit vanzelf samen; dat heb ik in mijn vorige beantwoording al duidelijk proberen te maken met het beeld van de cheque of het briefje van 100 euro, met watermerk en al. Het heeft zijn waarde, maar je moet ermee terug naar de Bank. Die terugkeer heet in de Bijbel bekering en geloof. In die weg wordt het verbond beleefd en het beloofde ontvangen.

Ik hoop op deze manier je vraag voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

Ismaelverbond
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe moet je het achtste vers uit Psalm 139 (onberijmd) vertalen: "Of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar"?
7 reacties
06-09-2010
Hoewel ik er van overtuigd ben dat wij niet mogen scheiden omdat er geen sprake is van overspel, is de situatie wel zo e...
1 reactie
07-09-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering