Gepest in de klas

Ds. M. (Michel) van Heijningen / 8 reacties

05-09-2013, 10:32

Vraag

Onze zoon zit op een reformatorische school en gaat naar groep zeven. Sinds twee jaar wordt hij af en toe gepest in de klas. Er is een strijd tussen jongens onderling: die hoort er wel bij, die niet, hij is mijn vriend, hij niet enz. Ook is er geen leuke sfeer in de klas sinds een paar jaar. De leerkrachten zijn het daar mee eens. Jongens maken seksistische opmerkingen tegen meisjes of tegen de juf en het is gebeurd dat ze porno keken tijdens de computerles. Onze zoon ziet op tegen groep zeven en ik dus ook. Ik heb eigenlijk weinig vertrouwen meer in de school en de leerkrachten. Het lijkt er soms op dat onze zoon het mikpunt wordt van de jongens in de klas en dat voelt heel rot.  Angst voor afwijzing is mijn zwakke punt en ik werk daar nog steeds aan. Daarom raakt me dit uiteraard nog erger, omdat het nu mijn zoon betreft. Hoe gaan we dit schooljaar in?! Driestar Educatief inschakelen kan niet, dat kan alleen de school zelf doen. Hoe voorkom ik dat hij echt het mikpunt wordt? Afwachten of meteen al bij de leerkracht aan de bel trekken? Of maak ik het dan nog erger. Ouders bellen doe ik zelden, heb ik in zeven jaar tijd een enkele keer gedaan. De eerste keer hielp het een tijdje, de tweede keer was de bewuste moeder niet blij dat ik belde. Ik weet het niet meer...

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste ouders,
 
Goed dat jullie signaleren wat er met jullie zoon gebeurt en wat er in hem omgaat. Fijn dat jullie zo betrokken zijn op hem en het beste voor hem zoeken. Dat lees ik tenminste in deze vraag. En ik zou jullie willen adviseren: ga daarmee door! Wanneer jullie zoon later terugkijkt op deze periode, laat hij zich dan duidelijk herinneren dat jullie als ouders er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat hij gepest werd.
 
Mijn advies is dus; z.s.m. een gesprek aanvragen op school en alles bespreken, ook het kijken van porno tijdens de les. Doe dat in eerste instantie niet verwijtend, noem gewoon de feiten en het gevoel dat jullie daarbij hebben. Je mag dan vragen wat de school eraan gedaan heeft en gaat doen. Het personeel van de school heeft tot taak te zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat voor alle leerlingen en wanneer ik jullie vraag lees, denk ik dat er meerdere kinderen zijn die nu die veilige omgeving niet hebben. Werk aan de winkel dus voor het personeel. En jullie als betrokken ouders hebben het recht om te weten wat de aanpak van het personeel in deze is.
 
En dan het aanspreken van andere ouders; ook dat zou ik niet achterwege laten. Een open gesprek is beter dan zwijgen. Het is wel belangrijk om onder ogen te zien dat een pester waarschijnlijk net als een gepeste zich niet helemaal happy voelt. Probeer samen met die andere ouders en de school te zoeken naar een oplossing.
 
Wanneer bij de school en de ouders de bereidheid ontbreekt met jullie mee te denken, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, dan zou je moeten overwegen of er buiten de school om nog iets mogelijk is.
 
Natuurlijk zou het ook kunnen zijn dat zaken iets genuanceerder liggen dan jullie nu in de vraag stellen. Daarom blijft het belangrijk om met een open houding het gesprek aan te gaan, d.w.z. je benoemt feiten en jullie gevoel en laat dan de ander reageren.
 
Probeer daarnaast een goede band te houden met jullie zoon, wijs hem veel op de Vader in de hemel Die ook hem bij zijn doop beloofd heeft dat Hij het kwade van ons zal weren of zal laten meewerken ten goede (doopformulier).
 
Hartelijke groeten,
Michel van Heijningen

Ds. M. (Michel) van Heijningen

Ds. M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

   

Tags in dit artikel:

basisschoolpesten
8 reacties
Boaz
05-09-2013 / 10:57
Je kunt er als ouders van wakker liggen wanneer je merkt dat je kind er onder lijdt dat hij/zij wordt buiten gesloten of gepest op school.
Erger is het nog als de school niets signaleert, omdat de pester(s) het stiekem doet zodat leerkrachten niets merken. Het pesten en buiten sluiten werd onvoldoende opgepakt door de school, en de ouders gaven niet thuis. Na lang tobben hebben wij ons kind van school gehaald, en zeiden we al snel: dit hadden we jàren eerder moeten doen, want pesten beschadigt een kind enorm. De keus was niet makkelijk, maar wat moet je als er op school de Bijbelse waarden en normen worden onderwezen, maar niet toegepast in de praktijk? Dat verwart een kind. Dus toen maar naar een 'gewone christelijke' school, wat achteraf een uitstekende keuze bleek.
Daniel
05-09-2013 / 11:32
Pesten op school is een groot probleem. Het is zeer complex. Er is een enorme verscheidenheid aan pestsituaties en oplossingen. Een systematische aanpak is noodzakelijk.
Daarvoor geldt een aantal overwegingen:
- de primaire opdracht van de school is de individuele leerling te helpen zich intellectueel en emotioneel te ontwikkelen. Pestproblemen hebben hierop een negatieve invloed.
- negatieve groepsnormen die optreden in pestsituaties hebben een negatieve invloed op zowel het welbevinden van de individuele leerling als op de werkhouding van de groep
- pestproblemen beïnvloeden op een negatieve manier het pedagogisch klimaat. Zowel pester als gepeste maken een ongezonde persoonlijkheidsgroei door
- humanitair gezien lijden gepeste leerlingen onder de situatie. Dit kan directe gevolgen hebben, maar ook manifest worden in latere levensomstandigheden. Het is onmenselijk dit niet aan te pakken.
- vanuit de christelijke identiteit is het opkomen voor de zwakkere leerling, in dit geval voor de gepeste leerling, een belangrijk uitgangspunt. Ieder mens heeft het recht verschoond te blijven van herhaalde en opzettelijke vernedering, zowel op school als in de samenleving. Ook de pester dient hulp aangeboden te krijgen.

Pesten (op school) is het langdurig/herhaaldelijk uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een groep/persoon tegen één of meer medeleerlingen, die niet (meer) in staat is/zijn zichzelf te verdedigen.
Een persoon wordt getreiterd of gepest als hij/zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meer personen.
Vormen van pesten
Dit zijn voorbeelden van pesten. Er zijn ook nog andere vormen te noemen.
- stukmaken, afpakken en/of verstoppen van eigendommen
- naroepen, uitlachen en/of belachelijk maken
- schelden of scheldnamen geven, dreigen
- nadoen, imiteren, bij voorkeur sterk overdreven
- uitsluiten van groepsspel of sportactiviteit, doodzwijgen
- fysiek geweld
- afpersing: dwingen om geld of spullen te geven of iets voor de pester te doen
- digitaal pesten, via e-mail, chats, sms, telefoontjes
Verschil tussen pesten en plagen
Bij plagen is sprake van incidenten en van een “gelijke” machtsverhouding. Er is geen winnaar of verliezer en het slachtoffer is in staat zichzelf te verdedigen. Het slachtoffer loopt geen (blijvende) psychische en/of fysieke schade op.

En hebben ze op die school nooit van een pornofilter gehoord?
God en Jezus Christus worden vaak genoemd op refoweb en daar is niets mis mee.
Alleen heeft een elfjarige jongen of meisje weinig aan dat hij gewezen wordt op de Vader in de hemel, die helpt hem niet tijdens het pesten, het klinkt een christen onwaardig, maar zo bedoel ik het niet. Als alle gebeden zouden helpen was er geen onrecht meer in deze wereld en geen kanker.
Een elfjarige scholier moet zich veilig kunnen voelen op school en als dat niet zo is, is er maar één schuldig, de school.
mluther
05-09-2013 / 12:25
Ik ben zelf helaas op het VMBO ook slachtoffer geweest van pesten. Uiteindelijk is het toch nog goedgekomen, nadat ik op het MBO een fantastische tijd heb beleefd (heeft het VMBO doen vergeten). Wat wellicht wel slecht is, is dat ik de periode van het VMBO volledig voor mezelf heb afgesloten. Ik wil er met niemand over praten (mensen weten er ook eigenlijk niets van). Helaas waren het m'n ouders die dachten dat het allemaal wel mee viel helaas. Die dachten dat ik me wat inbeeldde. Uiteindelijk is het wel tot ze doorgedrongen en heb ik vele jaren een psycholoog gehad. Hier heb ik erg veel aangehad. Het pesten is op school niet geheel weggenomen, maar ik leerde erop een andere manier mee om te gaan. Er is een z.g.n. eeltlaag gekweekt, waardoor het me geestelijk geen pijn meer deed.

Helaas ken ik ook iemand anders waarbij het waarschijnlijk er voor heeft gezorgd dat ze nu psychisch volledig in de kreukels ligt (ze heeft borderline). Alhoewel er meerdere oorzaken bij haar zijn, waardoor ze nu is zoals ze is, ben ik ervan overtuigd dat het pesten op school daar ook een sterke bijdrage aan heeft gehad.

Ik sluit me aan bij de reactie van meneer van Heijningen. Probeer eerst een gesprek met de school aan te knopen en te zoeken naar een oplossing. Echter als dat niets oplevert zou ik toch eens zoeken naar een andere school. Het zijn uiteindelijk toch nog twee jaar die hij moet overbruggen.
Samanthi
05-09-2013 / 22:46
Ook onze kinderen zijn, doordat de school opgeheven werd, naar een gewone christelijke school gegaan, waarvan 80% een andere heidkleur had, we zeiden steeds, dit hadden we meteen moeten doen.
Er wordt niet gevochten op het schoolplein, was het eerste wat de kinderen zeiden, sociale vaardigheden en bijbelse normen en waarden werden voorgeleefd en uitgevoerd, dit hadden ze op de andere school nooit meegekregen.

ps, Het gaat niet om een refoschool of pco speciaal, het scheelt per school. drie van onze kinderen zaten op de ,toen nog, LOM, dat was wel een refoschool en daar hadden we dezefde ervaringen als bij de christelijkeschool.
Samanthi
05-09-2013 / 22:49
Het moet natuurlijk een andere huidskleur zijn.
Samanthi
05-09-2013 / 22:54
@mluther
Ben het met je eens, een dikke pluim dat je je er uitgeworsteld hebt
@Daniel het is een teer punt, maar je hebt gelijk, ouders en school moeten voor een veilige plek zorgen voor een elfjarig kind.
Een kind elke dag (Laten) pesten en dan zeggen je hebt een Hemelse Vader, hoe goed bedoeld het ook is, zal niet landen bij zo'n knulletje.
Er op wijzen is nodig, maar naar een oplossing zoeken eveneens
adriana
05-09-2013 / 23:10
Ook wij hebben te maken gehad met pesten, en onbegrip bij leerkrachten op school. Het is vreselijk moeilijk. Je kunt anoniem bellen naar een vertrouwenspersoon van de onderwijsinspectie voor advies. Zij hebben ons ook adviezen gegeven. http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs
Veel sterkte en wijsheid toegewenst!
sydneylover
06-09-2013 / 08:24
Een van mijn dochters zit ook in een klas waarin een aantal jongens zitten die zich regelmatig vervelend gedragen. Zij is gelukkig niet het mikpunt maar dat terzijde.

Ik pleit voor een paardenmiddel: als een leerling meerdere keren is betrokken geweest bij pesten van andere kinderen of op andere manier vaak vervelend is, en voorals als blijkt dat ouders niet genegen zijn om hun kind daadwerkelijk te corrigeren, dan maar een paar dagen geschorst van school.
Mijn eigen ervaring is dat het vaak te lang op zijn beloop wordt gelaten met remedial teaching en gewenst gedrag promoten. Heel goed om mee te starten, maar repressie is volgens mij in bepaalde situaties veel effectiever.

Terug in de tijd

Ondanks dat ik elke dag erg veel eet, houd ik een hongergevoel. 's Morgens eet ik meestal één broodje (soms twee, maar d...
1 reactie
05-09-2011
Wat verstaat u onder het begrip “Gods hand in de geschiedenis” en aan welke gebeurtenissen denkt u dan het eerst? Wat...
geen reacties
05-09-2006
Ik ben een jongen van 16 jaar oud en ben 1,60 m. Ik wil vragen hoe lang ik nog groei.
4 reacties
05-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering