Gokwerk

Ds. M.F. van Binnendijk / 3 reacties

03-09-2013, 11:46

Vraag

Heel veel beslissingen in dit leven moeten in onzekere situaties genomen worden. Waarbij er sprake is van het afwegen van kansen, bijvoorbeeld in zakelijke beslissing. Je bent bezig met het afwegen van waarschijnlijkheden. In feite is er sprake van gokwerk omdat je nooit volledige zekerheid hebt. Hoe ga je als christen hiermee om? En: zijn er boeken beschikbaar die hierover gaan?

Antwoord

Het leven kent m.i. maar zelden ‘zekere’ situaties. En wat is zekerheid? Het afwegen van kansen of waarschijnlijkheden heeft doorgaans te maken met het feit dat je het geheel van dit leven of het geheel van bepaalde processen (nog) niet kunt overzien. Iemand die in diepe en steile afhankelijkheid van de Heere God leeft, kent geen ‘gokwerk’ noch maatwerk, maar neemt voortdurend zijn verantwoordelijkheid op zich in de keuzes die hij maakt -hetzij goede, hetzij verkeerde keuzes- omdat hij een inwachtend leven kent.

De Heere geeft ons mensen, in Zijn genadige vrijmacht, ruimte niet alleen om het goede te zoeken maar ook om fouten te maken. Zelfs al haat Hij de zonde en het kwade, dat ons denken en doen en spreken en verkeerde beslissingen die wij nemen aanstuurt, dan nog kan en wil Hij zelfs dat nog ombuigen ons ten goede. Met andere woorden: een leven in en uit geloof is van geheel andere orde wat betreft ‘zekerheid’. Juist vanwege de weerbarstigheid van dit leven, die doorgaans alles te maken heeft met de weerbarstigheid van ons mensen.
 
Een handboek voor zekerheden ken ik niet, bestaat m.i. ook niet. Tenzij Gods Woord gekoppeld aan een innig, persoonlijk en afhankelijk gebedsleven, waarbij ik denk aan Psalm 25 die ons juist in zaken als deze tot leidraad mag zijn: “HEERE, maak mij Uw wegen [met mij] bekend, leer mij Uw paden [voor mij]. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.”
 
Ds. M. F. van Binnendijk,
Rotterdam

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

gokken
3 reacties
AHHK76
03-09-2013 / 17:52
Mooi antwoord!
Je hebt jouw verstand gekregen waarmee je dingen (voor- en nadelen) afweegt en anderen om advies vraagt.
Verder mag je om leiding vragen van de Heilige Geest. Als de wijsheid je ontbreekt, dan wil God die geven.
Volgens mij zijn er wel boeken over Gods leiding in ons leven. Maar er staat ook veel over in de Bijbel.
Als je zo met beslissingen bezig bent, dan mag de uitkomst aan God overlaten... En soms leer je van verkeerde beslissingen! Dat is toch ook niet erg? Dan nog mag je weten dat God overal boven staat...
MFvanBinnendijk
08-09-2013 / 16:44
N.a.v. een vraag van iemand over wat ik bedoel met een "inwachtend leven" het volgende:

Een inwachtend leven is een leven dat actief betrokken is op wat de Heere doet en niet doet, wat Hij antwoord en (ver)zwijgt. Inwachten is het tegenovergesteld van ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ of ‘met een boekje in een hoekje’, wat m.i. alleen maar tendeert naar lijdelijkheid, geestelijke luiheid en het niet willen dragen van eigen verantwoordelijkheden. Inwachten is openstaan in de geest van Psalm 85 : 3: “Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft”.

In zeker zin gespannen maar niet overspannen uit zien náár en zien óp wat de Heere God doet c.q. spreekt in ons leven, hetzij door Zijn Woord, hetzij door mensen en gebeurtenissen, hetzij door influisteringen in je ziel.
Daarbij verliezen we echter onze eigen verantwoordelijkheid en dadelijkheid nooit uit het oog, omdat we beseffen dat de Heere zowel buiten ons om, maar niet minder ook ín en dóór ons werkt.
Lijdelijkheid staat doorgaans op gespannen voet met geloofsverwachting en kan gebedsverhoring of uitwerking van Gods plan met ons leven danig in de weg staan.

Ds. M.F. van Binnendijk
AHHK76
20-09-2013 / 15:36
Luistertip voor vraagsteller:
Jijdaar-avond gehouden in Apeldoorn op donderdag 2 februari 2012 om 20:00 uur.
Spreker: Jurjen ten Brinke. Thema: 'God speelt geen enkele rol in mijn leven'.
Dit kun je naluisteren via de site van de reformatorische omroep.
Gods zegen toegewenst!

Terug in de tijd

Als gehuwde man van 58 jaar gebeurt het dat ik, als mijn vrouw iets zegt als ik iets doe of juist niet doe, ik blijkbaar...
geen reacties
04-09-2015
Jezus was waarachtig mens en is waarachtig God, maar in hoeverre wist Hij als mens dat Hij ook God is? Was Hij dit Zich ...
1 reactie
03-09-2010
Hoe kan God liefde zijn? En wat is God eigenlijk?
2 reacties
03-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering