Catechisatie door een niet-ambtsdrager

drs. I. A. Kole / 5 reacties

26-08-2013, 11:28

Vraag

Kan onderstaande vraag worden beantwoord door een ambtsdrager uit de Ger. Gem.? Hoe moeten wij op grond van de Bijbel staan tegenover het geven van catechisatie door een niet-ambtsdrager?

Antwoord

Wat is de reden? Nood en gebed! De catechisatie zal gegeven worden door de predikant, de ouderling en als er te weinig ambtsdragers zijn dan ook door een diaken. De belijdeniscatechisatie zal gegeven worden door de predikant en als de gemeente vacant is door een ouderling, of de belijdeniscatechisanten volgen de catechisatie in de gemeente van de consulent. Het geeft aan dat het van belang is bij de kandidaatstelling van de kerkenraad voor ouderling en diaken om ook te kijken naar kandidaten die een bijdrage kunnen leveren aan de catechisatie. Als er ondanks alles in de kerkenraad niemand meer is, die naast de dominee, de ouderling en de diaken, catechisatie  kan geven, en de consulent ook geen mogelijkheden heeft, dan kan de kerkenraad die opdracht geven aan een belijdend mannelijk lidmaat in de gemeente die volop het vertrouwen geniet in de gemeente, nadat er met hem gesproken is wat de opdracht is en er iemand in de kerkenraad is die als mentor optreedt.

Laat er veel gebed zijn ook voor degenen die catechese geven aan jongeren in een periode van leven waarin  behoefte is aan authentieke getuigenissen wat het betekent om de Heere van harte lief te hebben.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

catechisatie
5 reacties
appelflap
26-08-2013 / 12:41
"en als er te weinig ambtsdragers zijn dan ook door een diaken"
Opvallend dat een diaken geen ambtsdrager meer is.....

Ik denk dat er meer situaties zijn, waarin het voor zou kunnen komen, maar verder ben het niet inhoudelijk oneens.
MUS
28-08-2013 / 20:28
Een kerkenraad moet talenten van gemeenteleden inzetten en niet alle taken zelf uitvoeren...
In de PKN is het vrij normaal dat niet kerkenraadsleden catechese geven.
Justinus
31-08-2013 / 20:52
Waarom moet het zoals ds Kole zegt, een mannelijk lidmaat zijn en daarnaast ook nog een mentor uit de kerkenraad?
dijna61
01-09-2013 / 13:10
@justinus Dat vraag ik me dus ook af.
Wij staan in het ambt aller gelovigen. Als je didactische of pedagogische gaven hebt dan mag je die toch inzetten in de gemeente van Christus? Als je belijdenis gedaan hebt ben je niet vrijblijvend lid. Je hebt rechten, maar ook plichten ook ten opzichte van elkaar. Een kerkenraad kan leiding geven, maar de gemeenteleden hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid en zijn daarop aanspreekbaar.
rotterdam
01-09-2013 / 13:28
De traditionele kerken zullen zich waarschijnlijk beroepen op 1 Tim 2 ; 11 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. 12 Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft.

Terug in de tijd

Bij ons in de Ger. Gem. dragen verschillende vrouwen doordeweeks een lange broek. De zondag daarna zitten ze aan het HA....
16 reacties
26-08-2015
Aan ds. Meeuse, n.a.v. uw vorige antwoord. Hoe kan dat dan dat mensen niet behouden worden die wel gedoopt zijn, dan is ...
geen reacties
26-08-2008
Ik wil later graag in de psychiatrie werken als verpleegkundige. Tegelijk vind ik dat erg moeilijk, omdat ik vaak onzeke...
2 reacties
26-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering