Geaardheid op nieuwe aarde

Ds. G.A. van den Brink / 1 reactie

20-08-2013, 08:43

Vraag

Zullen op de nieuwe aarde mensen ook weer een geaardheid hebben, hetero/homo? Of bestaat dat dan helemaal niet meer, omdat er ook niet meer getrouwd zal worden?

Antwoord

Beste vragensteller,

De vraag of het huwelijk ook na de opstanding nog bestaat, kwam van de Sadduceeën (Matth. 22, Mark. 12). Zijzelf geloofden niet in de opstanding en stelden hun vraag over een vrouw die achtereenvolgens met zeven broers getrouwd was geweest, om de absurditeit van een geloof in een hiernamaals aan de kaak te stellen. Jezus antwoordt hun dat er dan geen huwelijken meer zullen zijn. Met zijn woorden geeft Hij aan dat de scheppingsopdracht van Gen. 1:28 (“Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde”) dan niet meer van kracht is; er zullen immers geen kinderen meer geboren worden. En als we zijn woorden verbinden met 1 Kor. 7:3-4 (waarin wordt gezegd dat seksuele gemeenschap een wezenlijke eigenschap is van het huwelijk), is de gedachte gerechtvaardigd dat er dan ook geen seksuele gemeenschap meer zal zijn.

Bovendien zegt Jezus in Zijn antwoord dat degenen die opstaan, zullen zijn als de engelen. Dat betekent dat de mensen dan radicaal anders zullen zijn dan nu. Wat dit precies inhoudt, kunnen wij nu niet weten. Wel is duidelijk dat wij (evenals de engelen, Hebr. 1) dan allereerst en vooral erop gericht zijn om God te dienen en ons in Hem te verblijden.

Wat betekent dit dan voor de seksuele geaardheid? De Bijbel beantwoordt die vraag niet rechtstreeks. Misschien kunnen we, voorzichtig sprekend, het volgende zeggen.
 
-De mens is als man en vrouw geschapen naar Gods beeld (Gen. 1:27). Dat gegeven wordt met de opstanding zeker niet ongedaan gemaakt. Lichamelijk zal er nog steeds het onderscheid zijn tussen mannen en vrouwen.

-Ook relaties van liefde, genegenheid en intimiteit tussen mensen onderling zullen er dan nog zijn. Maar deze relaties zullen meer lijken op de liefde van ouders voor hun kinderen (en andersom), die idealiter blijk geven van oprechte liefde maar zonder seksuele kleuring, dan op de tegenwoordige seksuele relatie van man en vrouw binnen het huwelijk. De vrouw uit het voorbeeld dat de Sadduceeën aandroegen, zal (aldus D. A. Carson) aan alle zeven mannen volledige liefde kunnen schenken.

-Omdat het onderscheid van hetero en homo gemaakt wordt op grond van iemands seksuele voorkeur, denk ik dat dit onderscheid in het volmaakte leven hiernamaals niet meer zal bestaan.


Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geaardheidhemel
1 reactie
bima
22-08-2013 / 15:32
Nog een belangrijk punt, je spreekt van geaardheid. Maar dat is een verkeerde uitdrukking. God heeft de dieren een ieder naar zijn aard geschapen. En de mens naar "Zijn Beeld"

Zie ook >> http://www.habakuk.nu/achtergronden/item/3391-de-mens-beelddrager-van-een-beest/

Terug in de tijd

Ik ben een getrouwde vrouw en heb een dochter (eind twintig) die diep is gekwetst doordat haar man een ander had. Eerst ...
3 reacties
20-08-2014
Mijn vriendin en ik zijn al een tijd samen en willen onze relatie bezegelen met een huwelijk. Mijn vriendin kerkt met ha...
geen reacties
21-08-2019
Heeft God de zondeval gewild/gepland? Zo nee, waarom is het dan toch gebeurd? Zo ja, maakt dat Hem niet verantwoordelijk...
1 reactie
20-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering