Mee naar de kroeg

kand. E. Boogert / 17 reacties

06-08-2013, 14:35

Vraag

Ik ben een meisje van bijna 20 jaar. En sinds enige tijd heb ik autorijlessen. Dit is bij een rijschool (er is maar één instructeur) die niet christelijk is. Zelf ben ik wel christelijk. Ik zit in de Ger. Gem. Voordat ik mijn vraag stel, wil ik eerst het volgende zeggen: Mijn rij-instructeur is een heel aardige man, heel sociaal en vriendelijk voor iedereen. Ik kan goed met hem opschieten. Vaak heb ik diepgaande gesprekken over van alles en nog wat: Waarom er nou zoveel verschillende kerken zijn, waarom er zoveel leed in de wereld is, waarom wij nou op aarde leven (met welk doel), enz. Zo hadden wij ook eens een gesprek over het geloof. Ik vertelde tegen hem dat ik graag naar de kerk ga, dat ik het soms jammer vind als de preek afgelopen is en dat ik me in de kerk vaak op kan laden (ik werk in een niet-christelijke instelling) zodat ik die week erna er weer tegenaan kan op mijn werk (geestelijk gezien dan). Mijn rij-instructeur zei toen: "Ik wil wel eens mee naar de kerk, om te zien wat jou trekt om twee keer op een zondag naar de kerk te gaan. Maar dan vind ik wel dat jij een keer met mij mee moet gaan naar de kroeg. Dan kun jij zien wat ik daar nu leuk aan vind." U begrijpt dat ik dit heel lastig vind, want ik wi¬l helemaal niet naar de kroeg omdat ik dan met mijn geweten in de knel kom. Maar als ik niet met hem meegaat, dan gaat hij ook met mij niet mee naar de kerk. En dat wil ik wel. Dus wat moet ik nu doen?

Antwoord

Beste 20-jarige,

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, denk ik dat dit een beproeving is van je oprechtheid. Of je rij-instructeur dat bewust doet of onbewust kan ik niet voor je zeggen... Het doet me denken aan de drie vrienden van Daniël. Ze hadden inderdaad toestemming gekregen om niet van het aan de afgoden geofferde vlees te eten, maar toen Nebukadnezar een gouden beeld had gemaakt, werd wel van ze verwacht daarvoor te buigen.

Je schrijft dat je voor je geweten niet naar de kroeg kunt en ik denk dat dat helemaal terecht is, hoewel tal van jongeren –ook in de kerken– dat helaas niet met je eens zullen zijn. Het lastige is dat dit zo’n innemende man is. Heel sociaal en vriendelijk voor iedereen, schrijf je. Je zult dat, verwacht ik, in je leven veel tegenkomen buiten de kerk: vriendelijke en sociale mensen en gelukkig maar dat ze er zijn. Toch missen deze mensen alles, omdat ze Christus niet kennen en daarom per definitie niet in de waarheid kunnen wandelen (lees maar de eerste Johannesbrief). Maar dat is –dat lees ik tussen jouw regels door– precies jouw zorg. Ook deze man heeft het nodig om de Heere te leren kennen! En welke plaats is er dan geschikter dan de kerk?

Toch staat jouw oprechtheid ter discussie als je mee gaat naar de kroeg, juist ook ten aanzien van je rij-instructeur. Als je werkelijk meent dat het in de kerk te vinden is, en dat de kroeg een plaats is waar je niet hoort te zijn, dan moet je hoe dan ook daarbij blijven én dat uitleggen. Ik denk dat je een krachtiger getuige bent als je werkelijk staat waarvoor je staat, dan dat je toegeeft.

Er blijft echter één vraag over: waarom zou je niet naar de kroeg kunnen? Je schrijft dat je dan met je geweten in de knel komt. Voor iemand die niet bij het geloof is opgevoed, is dat een totaal onbegrijpelijk iets. Voor velen van hen is dat juist een van de meest fantastische plaatsen om te zijn. Vandaar dat hij jou meevraagt, zodat jij dat plezier ook aan den lijve kunt ondervinden.

Wat is er zo leuk in de kroeg?

-Gezellig samenzijn en wat drinken met elkaar;

-Gezellig babbelen over van alles en nog wat;

-Leuke sfeer (kroegen zijn doorgaans gezellig ingericht);

-Contacten onderhouden met vrienden;

-Samen lachen, maar ook verdrietige dingen kunnen delen.

Best begrijpelijk hè dat ouderen en jongeren graag in de kroeg zitten... Het geeft vulling aan het leven en ieder mens heeft behoefte aan gezelligheid. Vergelijk het maar als je bijvoorbeeld op vakantie tot laat in de avond met elkaar wat drinkt en soms juist de mooiste gesprekken hebt.

Waarom dan toch niet de kroeg?

-Doorgaans (uiteraard zullen er uitzonderingen zijn) staat er popmuziek op. Ik denk dat daar al veel over gediscussieerd is, maar in popmuziek gaat het over alles, behalve God en Zijn eer;

-Kleding is doorgaans seksueel getint, met alle gevolgen van dien;

-Op uitzonderingen na zijn de gesprekken leeg van God en vol van de wereld en de zonde;

-Overmatig alcoholgebruik –natuurlijk, je bent er zelf bij– maar anderen in de kroeg denken daar anders over;

-Christus waarschuwt ons in Lukas 16:15 dat datgene wat hoog is onder de mensen (= begerenswaardig) een gruwel voor God is. In de directe context gaat dat over geldgierigheid, maar deze uitspraak is van zo’n algemene strekking, dat we dat als richtlijn kunnen houden;

-En wees maar eerlijk, als de kroeg, de disco, tentfeesten enz. de zondige ‘wereld’ niet meer is, wat is die ‘wereld’ -waar de Bijbel zo vaak negatief over spreekt- dan nog wel?;

-1 Joh. 2:15-16: “Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid de ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar uit de wereld”:

-En niet te vergeten Psalm 1. Helaas wordt het gestoelte van de spotters maar al te veel gevonden in de kroegen.

Misschien is het goed dat je je rij-instructeur op deze manier uitlegt waarom je voor je geweten niet naar de kroeg kunt. Besef dat het zonder uitleg echt totaal onbegrijpelijk voor hem is (misschien heb je dit al gedaan...) .

In feite zou het antwoord op jouw vraag nu klaar kunnen zijn. Ik merk echter dat er nog iets anders is wat je je misschien wel bewust bent. Heeft de Heere jou nodig om deze man in de kerk te brengen? Ik heb het idee dat je denkt dat deze rij-instructeur nu een unieke kans heeft om door jouw hulp in de kerk te komen; natuurlijk met de hoop en de bede dat de Heere dat wil zegenen. Echt waar, wij moeten uit deze droom geholpen worden. De Heere roept ons om Zijn getuige te zijn. Meer niet en minder ook niet. Vooral dit mag voor jou volstrekt helder maken dat je niet mee kunt en hoeft naar de kroeg. Het is niet jouw verantwoordelijkheid, hoe moeilijk dat ook is en hoeveel sympathie je ook hebt voor deze medemens.

Besef dat het in het Koninkrijk van God niet geven en nemen is. Als men het Woord van God niet wil horen, is het onze roeping het stof van onze schoenen te schudden; niet om ons te laten overhalen tot de wereld.

Ten slotte, kun je overwegen om hem een Evangelie of een Bijbel te geven. Wij denken vaak –en terecht– dat de Heere Zijn werk doet in de kerk, maar als we het Woord hebben, hebben we genoeg en zal de weg naar de kerk vanzelf komen.

Ik hoop dat je hier wat mee kunt.

Een hartelijke groet en Gode bevolen,
Kand. E. Boogert

kand. E. Boogert

kand. E. Boogert

 • Geboortedatum:
  18-05-1989
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driebruggen
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Promovendus PThU

17 reacties
IceCream
06-08-2013 / 18:03
* reactie verwijderd door Refoweb *

Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.
Dinand
06-08-2013 / 18:35
* reactie verwijderd door Refoweb *

Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.
HGK
06-08-2013 / 19:25
* reactie verwijderd door Refoweb *

Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.
mvanh
06-08-2013 / 20:36
* reactie verwijderd door Refoweb *

Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.
Confetti
06-08-2013 / 21:03
Vertel je rij instructeur dat hij zeer welkom is in de kerk, maar dat jij je grenzen niet verlegt door mee te gaan naar de kroeg. Doe dit netjes, en onderbouw het goed. Als de beste man oprecht geïnteresseerd komt hij toch wel mee. En anders vind God wel een weg met hem. God zal niet willen dat je mensen in de kerk brengt en vervolgens als 'tegenprestatie' tegen zijn Woord ingaat...
IceCream
06-08-2013 / 21:34
Alleen een Bijbel geven zou ik ook niet doen. Waar moet je beginnen als je er niet in bekend bent? Pak hem dan mooi in in een cadeaupapiertje, strik erom en geef hem als jij je rijbewijs behaald hebt. Stop er een kaart in met een tekst of een gedeelte die hij kan lezen en waar hij het kan vinden.

En vooral: bereikbaar en betrouwbaar blijven en voor hem bidden. Als hij geen gelovige ouders heeft, wie bidt er dan voor hem? Als jij het niet doet, wie dan? Bidden dus ;)
IceCream
06-08-2013 / 22:13
Ik wil graag de link van de lezing van Jurjen ten Brinke delen. Hij leert ons hoe wij in deze tijd getuigen kunnen zijn. Ik denk dat de vragensteller daar ook bruikbare informatie uit kan halen in hoe zij een getuige kan zijn voor haar rij-instructeur. Bovendien is de lezing voor iedereen leerzaam. Ik heb hem op 2 plaatsen gehoord, dus ik deel beide linken maar... Het heeft mijn ogen in ieder geval wel geopend. Daarnaast wil ik wel mijn complimenten uitspreken naar de vragensteller voor de open manier waarop zij met haar rijschoolhouder hiermee bezig is. Overigens heerlijk om zo'n lezing gewoon tijdens een busreis naar school of een middagje in de tuin te beluisteren ;)

Lezing: Gods medearbeider ben jij! (lezing)
http://schaapskooiavonden.nl/lezingen/21-06-2012_lezing.mp3

Gods medearbeider ben jij! (vragenbeantwoording)
http://schaapskooiavonden.nl/lezingen/21-06-2012_vragen.mp3


Lezing: Getuigen in een wereld die naar God niet vraagt.
http://hhgzwartebroek.prekenweb.nl/Jongerenavonden/20111203Jongerenavond.mp3
Samanthi
07-08-2013 / 11:06
Hallo meis.
Ik krijg onderbuikgevoelens als ik je verhaal lees.

Hoe oud is die rijinstructeur? Misschien is hij wel aardig, maar heeft hij weinig hersenen.
Ik vind dit niet kunnen een jong meisje mee nemen naar de kroeg in ruil voor een kerkgang.
Misschien ben ik achterdochting maar ik vind het niet kunnen.

Evangeliseren in heggen of steggen in kroegen en rose buurten is iets heel anders, ik vind dit een voorstel wat niet kan en waar je ook niet op in moet gaan.
Ik wens je Goeds zegen toe en blijf standvastig!
IceCream
07-08-2013 / 11:21
Waarom niet evangeliseren in heggen of steggen, in kroegen en rose buurten Samanthi? Hoe wil je die mensen bereiken? Uit zichzelf zullen ze niet naar de kerk toestappen. Ik vraag me af hoe jij die mensen probeert te bereiken? (niet aanvallend bedoeld, maar oprecht geïnteresseerd). Als christen zul je toch vaak zelf de eerste stap naar die mensen moeten zetten. Bij de opleiding theologie moeten ze overigens ook wel eens op de Wallen evangeliseren heb ik gehoord van de dominee. Moet dat ook niet kunnen dan? Of is dat anders omdat het dominees zijn? Als het goed is moet het niet uitmaken of je dominee bent of "gewoon" kerkganger, als het goed is zijn we allemaal hetzelfde en één in Christus. Jezus ging zelf ook naar plaatsen waar de andere mensen niet heen wilden, omdat dat toch net niet in hun hokje paste (denk aan de Kanaänese vrouw)...
Je moet alleen voor jezelf de afweging maken: Kan ik dit? Wat zou Jezus doen? Als je je er totaal niet goed bij voelt, moet je het niet doen. Als je het bijvoorbeeld niet aankunt om op de Wallen te evangeliseren omdat je seksuele gevoelens dan de overhand krijgen, moet je het ook niet doen. Je moet je eigen grenzen kennen. Bij de één ligt de grens om niet naar de kroeg te gaan, bij de ander ligt die grens weer anders. Dat kan een ander vaak niet voor je bepalen, maar dat moet je biddend aan de Heere voorleggen.


Johannes 10:40: Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.

Met andere woorden: Als je Jezus in je hart hebt, breng je hem mee waar je heen gaat. Als jij de auto instapt van je rij-instructeur, dan laat je met eerbied gesproken Jezus binnen.
emaildfj1atgmailpuntcom
07-08-2013 / 11:55
Ik ben het met meneer Boogert eens dat wij de wereld niet mogen liefhebben.
Jak. 4: 4 ... weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Een christen moet getuigenis geven voor Gods heiligheid. Als een christen dingen doet die God niet wil is hij een slecht getuigenis en verliest het zout zijn smaak:
Mat. 5: 13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

Ik denk ook dat je voorzichtig moet zijn:
Eph. 5: 6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. 7 Wees dan hun metgezellen niet.
8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht 9 – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – 10 en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Christenen moeten mensen aantrekken door een heilige levenswandel. Dat trekt mensen aan die de waarheid zoeken. De christenen mogen zich niet door compromissen aantrekkelijk maken voor mensen die eigenlijk de wereld willen liefhebben.
Reactie: emaildfj1@gmail.com
DroneGXL1
07-08-2013 / 13:56
Uit de reactie van E. Boogert maak ik op dat deze dame het advies krijgt om zelf te bepalen of ze wel of niet moet gaan, of ik heb het verkeerd begrepen.
Ik ben van mening dat je dergelijke dingen zelf met je eigen ogen moet zien voordat je daar een accurate mening over kunt vormen. Vanuit je kerkelijke gemeenschap krijg je waarschijnlijk het advies dat je kroegen moet mijden, terwijl je uit je werk/school gemeenschap meegevraagd zou kunnen worden. Dat is overduidelijk tegenstrijdig.
Elk verhaal wat je over dit specifieke onderwerp te horen krijgt is subjectief aangevuld door degene die het verteld. Hiermee creeër je een bepaalde voorstelling van hoe iets zou kunnen zijn. Uit mijn persoonlijke ervaringen weet ik dat dergelijke voorstellingen bijna nooit overeenkomen met de werkelijke realiteit.

Ik probeer je echt niet aan te zetten tot zondigen, ik vind dat je nieuwsgierigheid (tot bepaalde mate en grenzen) moet achtervolgen, en dat vind ik ook geen zonde als je puur uit nieuwsgierigheid ergens een kijkje wilt nemen. Maar ben je niet nieuwsgierig en wil je het eigenlijk niet weten, dan kun je dit negeren.

Uiteindelijk moet je voor jezelf bepalen of je gaat of niet.
(Mocht je besluiten om te gaan, zoek dan een kroeg uit met een goede reputatie)
Bambi
07-08-2013 / 15:01
Dus als jij mee gaat naar de kroeg, gaat die instructeur mee naar de kerk.
Dit is nu typisch een list van de duivel.

Weet je waar je dat aan merkt?
Hij zet je vast. Hij geeft je het idee dat je maar 1 beslissing kan nemen, nl. de beslissing die tegen je geloof in gaat.
Hij geeft je het idee dat dit de enigste manier is, om die man in aanraking tot het geloof en God te brengen.
En als je daar in mee gaat, zal hij dat later tegen je gebruiken.
Want later gaat hij je er juist mee bestoken, dat jij zo makkelijk naar de kroeg te lokken was.


Denk je nu echt dat dit de enigste manier van God is om die man te trekken?
En dat jij de enigste bent die God daarvoor kan gebruiken?
God heeft zoveel wegen om een mens te trekken.
Daarvoor hoef jij echt niet naar de kroeg.

En denk je nu echt dat die instructeur echt geïnteresseerd is in de kerk?

Die instructeur denkt waarschijnlijk:"Die leuke jonge meid hoort in de kroeg lol te maken met leeftijdsgenootjes,
in plaats van in zo'n suffige kerk te zitten. Die weet niet wat echt plezier maken is. Die heeft dat echte plezier nog nooit meegemaakt.
Als ik haar nu toezeg dat ik mee ga naar de kerk, dan krijg ik haar in de kroeg. En dan ziet ze vanzelf hoe leuk het is in de kroeg. En dan wil ze er straks zelf heen."

Zo denken mensen die het zelf zo naar hun zin hebben in de kroeg.
Samanthi
07-08-2013 / 17:32
@Icecream
Het evangeliseren in heggen of steggen en rose buurten is iets anders schreef ik, dat is geen dealtje van een rijinstructeur en een jong meisje.
Evangeliseren moet je ook in die buurten, ik denk dat je dat verkeerd begrijpt. Je mag die buurten niet te mijden als het evangelie om het evangelie gaat!

Het gaat hier om deze situatie en ik heb een raar gevoel bij het voorstel van deze rijïnstruteur!
Bambi
07-08-2013 / 23:55
Vragenstelster:

Dat de duivel listig is op vele manieren, kun je ook in enkele van voorgaande antwoorden lezen.
Zie die antwoorden dan ook maar als enkele van de vele verleidingen die de duivel gebruikt.
Zelfs Bijbelteksten worden erbij gehaald om jouw maar naar die kroeg te krijgen.

Trap daar niet in.
Het is juist goed dat je geen behoefte hebt om naar de kroeg te gaan.
De duivel heeft daar de pest in. Want bij de meeste jongeren van jouw leeftijd (ook van de Ger.Gem.) lukt het hem wel. Die zouden wel liever naar de kroeg gaan i.p.v. naar de kerk.
Daarom probeert hij jou nu op een andere manier alsnog in de kroeg te krijgen.

Ik was vroeger ook zo'n jongere van de Ger.Gem.
Ik ben wel naar de kroeg geweest en naar disco's. Ik wilde niet zien wat er fout aan was.
Nu achteraf ben ik stukken wijzer en zie in dat het oppervlakkig vermaak was, dat er ook nog voor zorgde dat de kerk nog minder aantrekkelijk werd.


Ik heb ook vriendjes, die niet gelovig waren naar mee laten luisteren naar kerkdiensten en mee laten kijken naar christelijke programma's op tv. Met de veronderstelling dat ze daar wel door geraakt werden.
Ik kan je vertellen dat dat niet werkte. Ze keken en luisterden mee voor mij. Maar het deed hun niets.

Ik heb door schade en schande moeten leren dat het in het wereldse vermaak niet te vinden is.
Dat is oppervlakkig vermaak. Daar heb je meestal drank nodig om het leuk te vinden.
Als je in de kroeg niet drinkt wil je vaak snel weer naar huis, omdat je er dan niets aan vind.
Terwijl de blijdschap die je door God krijgt veel dieper gaat en je vult met een ontroering en geluksgevoel.

Ik vind het daarom knap, dat jij nu al niet de behoefte hebt om naar de kroeg te gaan, maar het juist bij God zoekt.
Ik begrijp dat je dat ook die aardige instructeur gunt.
Leg het maar voor aan God en vraag Hem of jij de aangewezen persoon bent om die instructeur bij God te brengen en als dat zo is of God je wil laten zien op welke manier.

God trekt niet alleen mensen in de kerk, maar ook daar buiten.
Als je tegen die instructeur zegt dat je niet naar de kroeg gaat, ook niet met zijn voorstel, kun je zelfs meer interesse wekken, dan wanneer je wel op zijn voorstel ingaat.
En vergeet niet dat God overal is. Ook in die leswagen.

Praat ook op je werk met God. Hij is altijd bij je en helpt je daar ook als je erom vraagt!
meribel
09-08-2013 / 19:25
omdat mijn verbaasde reactie ongetwijfeld tegenstrijdig zal zijn met het antwoord van de dominee heb ik zojuist een topic op het forum geopend hierover.
Mona
09-08-2013 / 20:03
vragenstelster,

ik zou over de volgende dingen eerst even nadenken:
*wellicht verstandig eerst te vragen of deze man eerst mee gaat naar de kerk. Als hij werkelijk wil zien, en geinteresseert is waar jij elke zondag komt, dan zal hij daar ook mee instemmen. Wil hij dat niet, dan zou ik zeker niet eerst meegaan naar de kroeg.
*Breng het in gebed, en vraag de Heere om wijsheid of je mee moet gaan.
*als je denkt mee te moeten gaan, bereid je dan voor op inhoudelijk lastige gesprekken (veel waarom vragen, spotten, verzet , invloed van drank enz).
*Ga niet alleen met de instructeur, maar neem zelf iemand mee die stevig en Bijbels in zijn of haar schoenen staat, liefst een goede vriend, (of je neef of oom oid)
*vraag vooraf aan je instructeur naar welke kroeg jullie gaan, zodat je uit kunt zoeken wat voor type kroeg het is, dan weet je waar je terrecht komt.

Ik zou er echt goed over nadenken. Een dealtje maken over dit soort zaken, dat geeft mij vraagtekens of het wel oprecht is van je instructeur. Misschien een beetje argwanend van mij.
arendine
13-08-2013 / 22:50
Een instructeur zit in een ongelijke machtsverhouding met zijn leerling. Elke professional weet dat het onverstandig is om te persoonlijk contact te hebben wanneer hij een bepaald overwicht op die persoon heeft. Ik zou iedereen met rijlessen afraden met zijn of haar instructeur naar de kroeg of kerk te gaan, vanwege die ongelijke machtsverhouding.

Mocht je ooit met deze man naar de kerk of kroeg willen gaan, doe dit niet voor je je rijlessen bij hem hebt afgerond. Het zorgt nu al voor een onbehaaglijk gevoel en er is nog niet eens een concrete afspraak gemaakt. Dit is absoluut geen professioneel gedrag van zijn kant, de instructeur zou beter moeten weten.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 16 jaar en ben verliefd op een ongelovige jongen. Er wordt steeds gesproken over: “Trek geen juk a...
geen reacties
06-08-2004
Aan een predikant van de HHK. De Heere heeft 5 kinderen aan ons toevertrouwd maar de opvoeding hiervan valt mij als vrou...
16 reacties
06-08-2009
Ik ben een man van bijna 40 en merkte ineens op (tijdens zonnige vakantie) dat mijn ene tepel licht roze is geworden en ...
geen reacties
08-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering