Verbod op geloof

Redactie Refoweb / 30 reacties

06-08-2012, 11:05

Vraag

Vindt u ook dat door alle kwaad wat in de wereld gebeurt, uit naam van een geloof, het tijd wordt dat er algeheel verbod op geloof en geloven moet komen? Als u kijkt naar de geschiedenis van het katholieke geloof... tijdens de Kruistochten werd er volop gemoord en verkracht... en het kindermisbruik van de afgelopen jaren. De fanatieke en halsstarrige houding van gelovige christenen en moslims is ziekmakend. Als we nu uitgaan van het menselijke, wat het geloof reeds eeuwen geleden uit het oog heeft verloren, dan zal de wereldse maatschappij er een stuk vriendelijker uit zien.

Antwoord

Zou een wereld zonder geloof er beter uit zien? Laten we het de atheïst en christenhater (zie Wiki) Adolf Hitler eens vragen. Hij zal het ongetwijfeld met je eens zijn. Gevolg was dat er onder zijn bewind alleen al in Europa 39 miljoen mensen zijn afgeslacht en gesneuveld. Ook de communist Jozef Stalin deelt jouw mening. Hij kwam echter niet verder dan 20 miljoen slachtoffers. En als we het over kindermisbruik hebben, herinneren we ons ongetwijfeld de kwestie rond Het Hofnarretje in Amsterdam nog, waar Robert M. tientallen baby's en peuters verkrachtte. Ook hij moest niets van het geloof hebben. Zo ziet jouw wereldse maatschappij er dus uit zonder geloof. En zo zijn er nog duizenden voorbeelden te noemen. Kortom, het kwaad zit niet in het geloof, maar huist in de mens zelf.

Er is een bijna tweeduizend jaar oud boek, het Nieuwe Testament, waarin staat: er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe (Rom. 3:12). Kortom, er bestaat niemand op deze wereld die niet in meer of mindere mate bewust wetten overtreedt of verkeerde (zondige) dingen doet. Dat geldt dus voor iedereen, gelovig of ongelovig.

Religie wordt helaas vaak door mensen misbruikt, gelovig of ongelovig. Ongelovigen zonder enige zelfkennis gebruiken het om gelovigen de schuld te geven van de ellende in de wereld. Zogenaamde gelovigen misbruik(t)en het om zichzelf te verrijken en macht te verkrijgen (o.a. de Kruistochten). Maar wat zegt het Nieuwe Testament, het bij uitstek geloofsboek van christenen? "Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen" (Rom. 12:17). "Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken" (Rom. 12:20). "Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien" (3 Joh. 1:11). "Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben" (1 Joh. 4:11). "Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde" (1 Joh. 4:8). Enzovoort.
Hoe kun je een gelovig christen herkennen? Hij heeft God lief boven alles, en zijn naaste als zichzelf. Nee, hij is niet volmaakt. Verre van dat. Maar hij zal (althans proberen dat te doen) de liefde van Christus uitstralen en anderen dezelfde vrede en rust gunnen die hij zelf heeft ontvangen door het geloof in Jezus Christus.

We dagen je uit om je vooroordelen los te laten en kennis te nemen van Jezus Christus, Die ook Zijn leven voor jou heeft gegeven om jou het eeuwige leven te schenken en eeuwige vreugde te geven. Je overgeven aan deze Jezus zal je een blijdschap en vrede in je hart geven die je nog nooit eerder beleefd hebt. Van harte toegewenst.

Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

atheïsmeoorlogseksueel misbruik
30 reacties
AHHK76
06-08-2012 / 11:41
Als er geen kerken meer waren:
- die arme mensen in Nederland helpen door middel van diakoniën...
- waar mensen zitten die spullen geven voor de voedselbanken
- die vrijwillige hulpdiensten hebben, waardoor veel mensen hulp krijgen
- waarin veel mensen zitten die pleeggezin zijn
- waar mensen die eenzaam zijn, warmte ervaren
- die veel hulp bieden aan armen wereldwijd
dan was er n0g veel meer ellende dan nu.....
Mensen die geloven, doen ook veel verkeerd, dat klopt, dat is heel erg!
Maar dat ligt niet aan God maar aan de mensen...
Voor een volmaakte wereld, zonder ellende, moet je bij Hem wezen!
Hij gaat die maken en jij mag daar ook komen, als je bij Hem hoort.
Je kunt er in de Bijbel over lezen dat dit gaat komen en hoe jij daar bij kunt zijn...
Dan zullen een leeuw en een lammetje elkaar geen kwaad meer doen.
Een kind zal zonder gevaar kunnen spelen met een adder.
Er zal geen pijn, zonde of ziekte meer zijn.
Een volmaakte wereld daar kijk ik naar uit!
Dit staat ook in de Bijbel in het elfde hoofdstuk van Jesaja en in de laatste 2 hoofdstukken van de Bijbel... Lees maar eens!
mortlach
06-08-2012 / 12:15
Ik ben het redelijk eens met de geest van het antwoord, maar om nou in regel 1 over Hitler te beginnen... toch jammer.
mortlach
06-08-2012 / 12:21
En natuurlijk is het het ideaal van het ene vergelijken met de praktijk van het andere en dat is nooit een eerlijke vergelijking. Natuurlijk mag je zeggen dat de praktijk van het christendom in het verleden (kruistochten) niet écht christelijk was, maar dan ziet de redactie hopelijk wel in dat op dezelfde manier wat Hitler en Stalin (vergeet Mao niet!) hebben gedaan niets met het moderne atheisme te maken heeft.
jsml
06-08-2012 / 13:00
Mortlach ik ben het met je eens.

Redactie, is dat niet inderdaad het bewuste kwaad voor kwaad vergelden?

Laten we beginnen met allereerst onze schuld te bekennen en onze oprechte exuses aan te bieden voor wat wij verkeerd doen en/of hebben gedaan.

Toch wil ook ik de vragensteller vragen zich daar niet blind op te staren. wij zijn ook geen haar beter dan andere mensen. Al mag dat voor ons nooit een excuus zijn. Wij zouden inderdaad het goede voorbeeld moeten geven. Vergeef ons wanneer ons dat hopeloos is mislujt
Omega
06-08-2012 / 13:25
@Mortlach Probleem is dat moderne atheïsten (van na het Hofnarretje neem ik aan) moderne christenen nog steeds aanspreken op gebeurtenissen van millennia terug. Zie de vraag. Overigens ben ik wel benieuwd naar de definitie van een "moderne atheïst" ;-)

@jsml Je maakt me wel nieuwsgierig. Wat heb je verkeerd gedaan waar jij je oprechte excuses voor aanbiedt? Toch niet die Kruistochten. Dat maakt jou namelijk tot de oudste bezoeker van deze website ;-)
jsml
06-08-2012 / 14:17
@omega,
ik bedoel maar, wat heeft het voor zin om naar niet-christenen te gaan roepen: Ja die kruistochten en kindermisbruik en dergelijke zaken dat kwam alleen voor onder nep-christenen...maar WIJ doen zoiets niet!!! ?? Nee ons soort christenen zijn heeeeeel nette mensen...

Volgens mij sla je dan de plank volledig mis. Waarom willen 'wij' als christenen niet eens de minste zijn en samen verantwoordelijkheid dragen voor onze daden en samen werken aan een betere wereld.
maaarten
06-08-2012 / 14:26
Ach Jaap; de Atheïsten hebben de rekening al ruimschoots vereffend met Hitler, Stalin en Mao.

Natuurlijk is het onzinnig om Atheisten aan te spreken op Hitler, Stalin of Mao, net zo onzinnig als Christenen aanspreken op kruistochten of pogroms.

Daarnaast kan een lesje geschiedenis geen kwaad voor jou, want het Christendom is bepaald niet begonnen met de kindermoord van Herodes.

Wanneer hebben Christenen in onze tijd trouwens 6 miljoen Joden vermoord? Toch niet in de holocaust? Hitler liet de Bijbel censureren en vervolgde Christenen. Dus - ik neem aan dat je met de dood van 6 miljoen Joden de Holocaust bedoelde - volgens mij kun jij eventjes een lesje geschiedenis volgens, voordat je hier je onzin komt verkondigen.
Omega
06-08-2012 / 15:01
Kijk @Jaap. Zo ontstaat dus alle ellende in de wereld: door het nakletsen en nadoen van anderen zonder eerst te hebben gecontroleerd of deze informatie wel klopt. Al zou je alleen Wiki maar gebruiken, dan ontstijg je in ieder geval al het niveau van absolute domheid. Neem een voorbeeld aan Mortlach, een atheïst (helaas) die je wel serieus kunt nemen. Tot op zekere hoogte natuurlijk ;-)

@jsml Sorry, maar die zogenaamd politieke correcte opmerkingen over het aanbieden van excuses voor zaken waar je part nog deel aan hebt, noem ik rabiate kolder. Ik ben het van harte met @Maarten eens dat je atheïsten net zo min de moord op 6 miljoen joden kwalijk kunt nemen als de rooms-katholieke kerk de Kruistochten duizend jaar geleden. Als jij je excuses ergens voor wil aanbieden, doe het dan voor iets waar je verantwoordelijk voor bent. Dat neem ik wel serieus.
jsml
06-08-2012 / 15:30
Beste omega, volgens mij begrijp je niet helemaal wat ik bedoel. Ik bedoel helemaal geen politiek correcte excuses. Maar de vraagsteller beschuldigd 'ons' van een aantal zaken. Dan kunnen we inderdaad de ander NOG zwarter proberen te maken dan onszelf waardoor wij er toch net iets beter uitkomen. Het gaat me inderdaad niet zozeer om die excuses om al die zaken, maar wel de erkenning dat het gewoon fout was, ZONDER daarbij de 'tegenpartij' te beschuldigen of zwart te maken. De ander uitnemender achten toch??
mortlach
06-08-2012 / 16:28
@Omega: Je schreef: "Sorry, maar die zogenaamd politieke correcte opmerkingen over het aanbieden van excuses voor zaken waar je part nog deel aan hebt, noem ik rabiate kolder."

Zoals die zondeval, bijvoorbeeld... :-p

Verder ben ik bijzonder in mijn nopjes dat je me op een voetstuk hebt staan. Niet een te hoog voetstuk, uiteraard, want ik heb hoogtevrees.

@Algemeen: Vroeger was het geloof zo alomtegenwoordig dat het met alles verweven was; de goede zaken en de slechte. Dat wil echter niet zeggen dat al die zaken noodzakelijk uit dat geloof zijn voortgekomen. Als er geen christendom was geweest, had men wel een andere reden verzonnen om mensen met een andere huidskleur uit te roeien.

Nu het christendom (cultureel) op zijn retour lijkt, zijn het weer andere dingen die overal de schuld van krijgen: kapitalisme, humanisme, whatever. En ook hier is het net zo min een noodzakelijk gevolg van het -isme naar keuze.

Ieder groep heeft zijn rotzakken, ja, het christendom ook. Er gaat een hoop fout, maar gelukkig gaat er ook een hoop goed. Verbieden is natuurlijk sowieso van de zotte, al is het alleen maar dat we sinds de Inquisitie niet meer in gedachtenpolitie geloven.
Kees123
06-08-2012 / 17:43
Ongetwijfeld in strijd met het antwoord van de deskundige, maar hier is wat mij betreft toch iets blijven liggen...

Ik ben het eens met de geest van het antwoord, maar in de uitwerking is het niet meer dan een trap naar het atheïsme. Met polarisatie bereik je niets. Het is ook onnodig op het moment dat je accepteert dat er nu eenmaal klootzakken op deze wereld zijn en dat mensen slechte eigenschappen hebben.

Ik begrijp de verwijzing naar de wiki ook niet helemaal. Ongetwijfeld zal die alleen slaan op het "christenhater", want noch uit de Nederlandstalige wiki-pagina, noch uit de Engelstalige pagina over Hitler blijkt dat hij een atheïst is. Op de Nederlandstalige pagina komt het woord "atheïst" niet voor en volgens de Engelstalige is er geen eenduidige uitspraak over te doen. Refereren naar een bron is een goede zaak...Als de bron de uitspraak ondersteunt.
Omega
06-08-2012 / 21:47
@jsml Tja, zo blijven vooroordelen bij andersdenkenden leven. Als de FBI aan je deur komt en je beschuldigt van een moordpartij in een Sikh-tempel, dan mag ik aannemen dat je ze er fijntjes op wijst dat je ten tijde van deze aanslag onder de preek van een vreedzame dominee zat. Zelfs al zouden jouw voorouders tijdens de Kruistochten eeuwen geleden enkele pelotons moslims over de kling hebben gejaagd, dan nog heb jij daar niets mee van doen. Je kunt hooguit zeggen dat je daar -met jouw huidige kennis en motivatie- afstand van neemt. Concreet: moet je een (klein)kind van een NSB'er straffen omdat zijn vader een landverrader was?

Vraagsteller gaat er gemakshalve van uit dat de informatie die hij poneert, juist is. Pakweg 6000 jaar beschaving maakt duidelijk dat het kwaad niets van doen heeft met geloof, maar in ieder mens aanwezig is, gelovig of niet.

@Mortlach Tja, die zondeval... Scherp opgemerkt. Toch durf ik de stelling wel aan dat wij beiden in diezelfde val getrapt zouden zijn. Nog scherper gezegd: hoe zouden wij ons gedragen hebben in Duitsland onder het bewind van Hitler, zonder onze huidige opvoeding en kennis? En dat er zelfs onder christenen rotzakken zitten, ben ik van harte met je eens ;-)

@Kees123 Kwestie van goed lezen Kees. Ik citeer: "In 1907 bezocht Hitler voor het laatst een katholieke kerkdienst waarbij hij ook ter communie ging. Daarna zou hij grote afstand tot de Kerk bewaren, en zelfs zeer vijandig zeggen dat hij de "katholieke Kerk vertrappen" wilde "zoals men een lelijke pad vertrapt". Hij liet een priester die hij voorheen in vertrouwen genomen had zelfs in de nacht van de lange messen in 1934 vermoorden in een bos bij München. Zijn verdere leven zou Hitler een sterke afkeer van religie in het algemeen en het christendom in het bijzonder houden." Hitler was dus gewoon atheïst.

@Faure Breivik was lid van een Vrijmetselaarsloge, bepaald geen christen dus. Bovendien handelde hij ook in naam van het humanisme (lees zijn manifest). Je kunt met dezelfde soort dwaze argumenten dus ook het humanisme de 'schuld' geven.

@Vrijheid Gewoon even Wiki lezen en je hebt al een piepklein beetje meer informatie. Op mijn achterwerk staat een tatoo met de tekst: "vrijheid, blijheid". Ben ik nu een liberaal? ;-)
Kees123
06-08-2012 / 23:47
@Omega: je hebt gelijk, in de Nederlandse wiki staat iets waaruit je zou kunnen opmaken dat hij atheïst is. My bad. Niettemin komt de conclusie dat hij het ook daadwerkelijk was geheel op jouw conto. En die van de "deskundige". Het staat er namelijk niet. En volgens mij terecht, want de veel uitgebreidere Engelstalige wiki vermeldt nogal wat nuancerende informatie. De "deskundige" heeft zich wat dat betreft op glad eis begeven. Beter was het geweest als de "deskundige" zich had beperkt tot een antwoord dat deze discussie niet toelaat.

Ik krijg zelf de indruk dat de vragensteller wilde kwetsen. Wat de geaardheid van Hitler ook is, de "deskundige" gebruikt hem slechts om een ongenuanceerde trap terug geven. De “deskundige” had zich hier nooit in mee mogen laten slepen.
jsml
06-08-2012 / 23:53
Beste omega je hebt gelijk. en als die fbi dan komt begin ik met hen te vertellen wat een rotzakken zij zijn en wat zij allemaal wel niet op hun kerfstok hebben alvorens mijn eigen onschuld aan tonen.
Omega
07-08-2012 / 10:15
@Kees123 Hoe ingewikkeld het "kwaad in de wereld" ligt kun je alleen maar concreet maken door ook andere omgekeerd evenredige voorbeelden te noemen. Hoezo zou dat ongenuanceerd zijn? Zoals ik niet verantwoordelijk ben voor de Kruistochten van een stelletje roomse machtswellustelingen, is een atheïst dat niet als een andere niet-gelovige, mensen afslacht in een Sikhtempel (of waar dan ook).

@jsml Je kunt ook overdrijven natuurlijk... Ik ontzeg je overigens niet het recht om de schuld van de hele wereld op je te nemen en dat van de daken te schreeuwen. Maar wil je dan niet de woorden "wij" en "ons" gebruiken, maar het Mea Culpa van jezelf. Dus: jij bent schuldig aan de Kruistochten, niet wij. Ik heb genoeg aan mijn eigen zonden en tekortkomingen.
Sambalbij
07-08-2012 / 13:25
Vreemd is dat toch! Je kunt geen atheïst tegenkomen die niet over een nare ervaring met een christen begint. Kaats je de bal, zoals hier in de eerste alinea gebeurd, dan is Leiden in last.
Omega
07-08-2012 / 16:25
Wat veel atheïsten gemakshalve ook vergeten -en Mortlach merkte dat min of meer al fijntjes op- is dat hun (voor)ouders ook religieus of gelovig waren. Het kwaad in de wereld is dus mede aan hun eigen ouders te wijten ;-)
Omega
07-08-2012 / 16:35
Uit onverdachte bron, de overeenkomsten tussen atheïsme en religie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3297328/2012/08/06/De-bewering-dat-god-niet-bestaat-is-wetenschappelijk-gezien-grote-quatsch.dhtml
Kees123
07-08-2012 / 17:43
@Omega
Meen je dat werkelijk? Kun je alleen maar uitleggen hoe ingewikkeld het kwaad is door omgekeerd evenredige voorbeelden te geven? Door te polariseren? Door smet op jezelf te werpen door een vraag met vooronderstellingen over geloof te beantwoorden met een uiterst discutabele uitspraken over Hitler? Door je te verlagen tot het niveau van de vragensteller?

Heel interessant…
Omega
07-08-2012 / 18:46
@Kees123 Het laat in ieder geval weinig aan de verbeelding over van degenen die op dit niveau opereren. Iedereen kan plaatjes kijken, zeg maar. Of denk jij dat dit een serieuze vraag is? Welnu, laat ik je dan hierbij uit de droom helpen. Ik kan je ook de site noemen waar deze puber vandaan komt. En zo discutabel zijn die uitspraken in het antwoord niet. Ik mag althans niet hopen dat jij denkt dat Hitler een oprecht christen was. Het is al erg genoeg dat diens aanhangers zijn uitlatingen serieus namen en daar gevolg aan gaven.

Terug in de tijd

Ik zit zelf in een Bewaar het Pand-gemeente van de CGK. Ik merk dat ik steeds vaker moeite heb met de preek. Het is bego...
geen reacties
07-08-2018
Denkt u dat God een bedoeling had met het hete weer van vorig jaar, zonder dat er een druppel regen viel of dat er onwee...
geen reacties
06-08-2004
Ik doe zelf zoveel pogingen om het goede te doen. Maar het lukt me nooit. Ik voel me soms zo machteloos en leeg naar de ...
geen reacties
06-08-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering