Seks voor het huwelijk en in het wit trouwen

Ds. J. van Rossem / geen reacties

09-07-2004, 00:00

Vraag

Als je seks voor het huwelijk hebt gehad, mag je dan nog wel in het wit trouwen?

Antwoord

De eerste opmerking: wat is het een aanslag  op het huwelijk en ook op God van het huwelijk als hetgeen in de band van  het huwelijk geoorloofd is verlagen tot banaal overspel door er voor het huwelijk op vooruit te grijpen. Het is je alleen zo al je het huwelijk onwaardig maken. Bovendien wordt er op deze wijze veel geestelijke schade berokkend, die soms tot levenslange geestelijke beschadiging kan leiden. Zorg er voor dat we in het huwelijk elkaar in deze zin niets te verwijten hebben. Seksuele gemeenschap buiten het huwelijk is overspel en de Heere een gruwel. “Verzachtende omstandigheden, zo die er zouden zijn (?), kunnen dat nooit goed praten.

De tweede opmerking: is dan het trouwen in het wit een bewijs van goed gedrag. Of een parmantig gebaar: we hebben het zonder kleerscheuren gehaald? Dan zou trouwen in het zwart beter staan. Welk jong bruidspaar is in dezen zonder zonde? Wat past dan niet over het huwen in het wit een verbroken hart over de zonden, ook in de onderlinge relatie

Laat dan het witte huwelijkskleed een gebedskleed zijn, gedragen over en een aan schuld ontdekt hart: O Heere, wees ons zondaren genadig. Wat is het witte huwelijksgewaad voor huichelaars een aanfluiting. Maar het is het niet voor een verslagen zondaar die het witte huwelijkleed draagt vanuit de belofte: al waren uw zonden als scharlaken, Ik zal ze maken als witte wol. Met welke innerlijke gesteldheid wordt dit gewaad gedragen. Niet als een goed rapport, maar als een roep om genade? En wie is in deze zaken zonder zonde?

Dan geen wit gewaad? We kunnen begrijpen als het daarom niet gebeurt. Een ieder zij in zijn eigen  gemoed verzekert. Maar als het hart daaronder hoogmoedig is. Dan zijn we van binnen  zwart van de dienstbaarheid aan de boze. In alles: de Heere ziet het hart aan! Wat hebben we nodig? Ootmoed, ootmoed, ootmoed! Verbroken en verslagen harten zijn de Heere een sierraad. Omdat voor hen is de sneeuwwitte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus! Genadewit! Laat de tijd van voorbereiding op het huwelijk op de knieën mogen worden doorgebracht En als het moeilijk wordt elkaar rein te bewaren? Dan snel trouwen! Beter te trouwen dan te branden.

Ik wens je (jullie) de zegen van de Heere toe, ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag voor ds. C.A. van der Sluijs. Ik hoorde onlangs uw preek via internet over de dode man die in het graf van Eli...
3 reacties
09-07-2010
Regelmatig heb ik negetieve gedachten. Ik denk bijvoorbeeld dat ik geen kinderen zal kunnen krijgen en niet oud zal word...
7 reacties
09-07-2010
Als bij een getrouwd stel een van de partners graag in de gemeente wil blijven kerken waar men al jarenlang lid is, waar...
2 reacties
09-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering