Tot God wenden

J.W.N. van Dooijeweert / 1 reactie

09-07-2012, 13:35

Vraag

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeente. De laatste tijd denk ik veel na over bekering. In de kerk, thuis en op school hoor je vaak dat bekering noodzakelijk is. Als je niet bekeerd wordt, kom je namelijk in de hel. Ik was daar veel mee bezig, maar vroeg mij vooral af waarom ik mij moet bekeren. Is het eerlijk als ik bid om bekering, zodat ik later niet in de hel, maar in de hemel kom? Terwijl ik door mijn zonde niets anders verdien dan de hel. God is toch rechtvaardig? Ja, maar God is ook barmhartig. Maar waarom moet ik mij dan bekeren? God heeft mij vaak Zijn goedheid bewezen, maar elke keer weer zet ik me tegen Hem af. Wat zou ik ooit in de hemel kunnen doen? En toch hoor ik elke zondag weer de oproep tot bekering. "Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven?" En dan is mijn antwoord: "Omdat ik een zondares ben en telkens maar weer zonde doe." Maar ondanks dat blijft die vraag in mij klinken: "Waarom zoudt gij sterven?" Er is toch een uitweg en er is toch een Verlosser? De waaromvraag bleef een hele poos in mijn gedachten hangen, voordat ik er antwoord op kreeg. Het was in een preek. De dominee haalde een gedeelte uit een zendbrief aan, waarin stond: "Wij bidden u van Christuswege: laat u met God verzoenen." En toen wist ik plotseling waarom ik bekeerd moest worden. Niet omdat ik er zelf beter van zou worden, niet omdat mij dat vanuit de kerk, op school en thuis geleerd is, maar alleen omdat Christus het wil! En daar heb ik geen tegenargument voor. Maar met het antwoord op deze vraag, ontstaat een volgende vraag. Hoe? Hoe word ik bekeerd? Ik weet dat er in de Bijbel staat: "Klopt en u zal opengedaan worden, zoekt en u zal vinden, bid en u zal gegeven worden." Maar hoe kan ik kloppen en zoeken en bidden, als ik geen oprecht hart heb? In de kerk hoor ik vaak dat bekering nodig is, dat het erg is als je niet bekeerd bent, maar er wordt zelden gezegd HOE. Er wordt wel vaak verhaald wat er allemaal gebeurt als een mens bekeerd wordt, maar wat kan ik daarmee? Ik geloof dat bekering een volkomen werk van God is, maar er staat toch in Gods Woord: "Wendt u naar mij toe en wordt behouden?" Maar hoe moet ik mij tot God wenden?


Antwoord

Beste vraagstelster,

Je bent heel open in je schrijven naar mij. Ik wil vooral even ingaan op je opmerking. "De dominee haalde een gedeelte uit een zendbrief aan, waarin stond: Wij bidden u van Christuswege: laat u met God verzoenen. En toen wist ik plotseling waarom ik bekeerd moest worden. Niet omdat ik er zelf beter van zou worden, niet omdat mij dat vanuit de kerk, op school en thuis geleerd is, maar alleen omdat Christus het wil! En daar heb ik geen tegenargument voor."

Denk goed na over deze tekst. Paulus zegt hier eigenlijk het volgende: "In de Naam van, in opdracht van Christus, bid ik u..." Hij wil duidelijk maken dat het niet zijn eigen boodschap is maar dat hij van Jezus Zelf dit zeggen, vragen, moet.

Bekeerd worden is niet iets wat er over gaat om er beter van te worden. Maar God wil Zijn mens terug. Daarom is de preek: "Bekeert u!" Het is een opdracht. En die opdracht brengt Paulus als het ware smekend over aan de lezers van zijn brief... en aan ons vandaag. Het is Gods roepen, uitnodigen om terug te komen. Het is Gods bevel om de zonden te laten en Hem te dienen. En als dan die andere vraag rijst: HOE? Je hebt zelf het antwoord al gegeven: "Ik weet dat er in de Bijbel staat: Klopt en u zal opengedaan worden, zoekt en u zal vinden, bid en u zal gegeven worden."

Nee, dat mag je afleggen met de opmerking: "Maar hoe kan ik kloppen en zoeken en bidden, als ik geen oprecht hart heb?" Denk je dat de Heere dat niet weet? Heel best wel. Veel beter dan jij zelf. Hij kent alle schuilhoeken van ons harde hart. Zelfs die mooi klinkende schuilhoeken waar mensen in wegkruipen: "Ik kan het niet." Of een andere: "De Heere zegt wel dat ik de deur open moet doen, maar er zit geen kruk aan de binnenkant." O ja, het klinkt allemaal godsdienstig hoor. Maar "godsdienst" is geen "geloof"! Maar het is wel de schuld van je af schuiven. Eigenlijk leg je die bij de Heere neer op deze manier: "Heere, u moet toch beter weten, ik kan me niet bekeren. Ik kan niet geloven. Dat moet u me schenken." Begrijp je dat dit een heel verkeerde benadering is!

De Farizeeën waren zeer (!!!) godsdienstig. En ook vandaag zijn er nog heel veel zeer (!!!) godsdienstige mensen. Maar weet je, onze lieve Heere God houdt niet van godsdienst. Het is zelfs een gruwel in Zijn ogen. Denk bijvoorbeeld aan: Amos 5:21: "Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbodsdagen niet rieken."

Weet je wat de Heere wil? Ik heb zondag in Tongeren gepreekt over de Kananese vrouw. Die had geen godsdienst. Ze was in eigen ogen maar een hondje, een heidenhondje. Maar ze greep met haar gebed de Heiland vast en liet Hem niet meer los tot ze Zijn zegen ontving.

Hoe moet ik bekeerd worden? Door, zoals je bent, naar Hem toe te gaan Wiens naam is Jezus. Zaligmaker. Zaligmaker van verlorenen. Van zondaren. Van mensen met lege handen.

Ik had zondag een schets gemaakt met de volgende punten: Thema: HET GEBED. 1. Als een ladder om naar Jezus op te klimmen. 2. Als een doos om al je nood in te verpakken. 3. Als een hand om je aan Jezus vast te grijpen. 4. Als middel om je eeuwig heil te verwerven (Romeinen 10:13). Ga hier eens over nadenken en er met de Heere over spreken. Hij weet de weg. Hij weet wie je bent. Hij weet wat je nodig hebt. Maar denk niet verkeerd over Hem. Hij is genadig, barmhartig en Hij vergeeft graag je zonden.

Van harte Gods zegen bij je zoektocht. Zoekt en je zult (!) vinden,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

bekeringgeloof
1 reactie
1a2b3c
09-07-2012 / 15:29
''Maar hoe kan ik kloppen en zoeken en bidden, als ik geen oprecht hart heb?''

Wat versta je eigenlijk onder 'oprecht'? Mij is vroeger altijd voorgehouden dat 'een oprecht hart' betekent dat je waarlijk berouw over je zonden hebt, dat het je om God te doen moet zijn, dat je inziet dat God rechtvaardig is als Hij je naar de hel verwijst e.d.
Zo wordt het nog steeds vaak uitgelegd, maar oprecht betekent gewoon dat je je niet anders voordoet dan je bent.
Als je geen berouw over je zonden hebt dan zeg je Hem dat eerlijk, heb je wel berouw dan vertel je Hem dat.
Als je motieven egoïstisch zijn dan doe je niet net alsof het je om Hem te doen is, maar je belijd Hem eerlijk dat het je eigenlijk helemaal niet (zoveel) schelen kan of Hij wel aan zijn eer komt.
Je verteld Hem gewoon eerlijk (oprecht) alles wat je van jezelf weet.
Het kan best zijn dat je dingen verkeerd ziet maar dan is dat geen gehuichel, want huichelen kun je niet onbewust doen, anders zou het geen huichelen zijn.
Terecht zegt v. Dooijeweerd dat God een gruwel heeft aan de gehuichelde godsdienst, en dat je naar Jezus moet gaan zoals je bent.

Gods zegen!

Terug in de tijd

Tot hoever reikt de macht van de satan in onze gedachten? Kan hij onze gedachten lezen? Of zelfs beïnvloeden (voor zover...
1 reactie
09-07-2009
In het boek van Dr. A Vogel kwam ik petasites tegen (Petadolor tabletten) als risicoloze pijnbestrijder bij onder andere...
geen reacties
09-07-2011
Ik heb een vraagje (omdat ik me erg veel zorgen erover maak, maar hopelijk onnodig). Ik heb pas bij het bedrijf waar ik ...
geen reacties
09-07-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering