Loofhuttenfeest

Ds. A. Jonker / 7 reacties

03-07-2013, 14:34

Vraag

In Zacharia 14 lees ik dat de Heere de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. Moeten wij net als de joden ook het loofhuttenfeest vieren? Het lijkt een beetje op moslims die allemaal naar Mekka moeten gaan. Hoe moet ik dit interpreteren?

Antwoord

Het is moeilijk om vanuit onze situatie van 20 eeuwen christendom terug te kijken op de bijbelse tijd. Wij zijn zó gewend aan het vieren van het Kerstfeest op 25 en 26 december, dat we ons niet realiseren dat de christenen de eerste 300 jaar helemaal geen kerstfeest vierden. De eerste christenen waren Messiasbelijdende Joden. Zij hebben de bijbelse feesten, inclusief Loofhuttenfeest, gewoon gevierd. Zo ging Paulus ook speciaal "op tijd" naar Jeruzalem, omdat hij daar het Pinksterfeest (Joodse Wekenfeest) wilde vieren (Hand.20:16).

Omdat wij geen Joden zijn is er nu geen verplichting om het Loofhuttenfeest te vieren. Iets anders is wat we lezen in Zacharia 14. Daarin gaat het om een profetie die op meerdere momenten vervuld wordt. Behalve zegen na de ballingschap zal er ook als Jezus Christus is wedergekomen de tijd van vrede aanbreken. In aardse beelden en met aardse woorden wordt ons aangeduid hoe heerlijk die toekomst zal zijn. De regen is teken van Gods zegen. Wie dan niet bij de Heere Jezus (de Koning) hoort, zal ook niet met Zijn volk dat Hem erkent het feest van loofhutten vieren. Zonder deze koning is er geen vrede, geen zegen!

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Tags in dit artikel:

(Messiasbelijdende) Joden
7 reacties
Arco
03-07-2013 / 16:57
De meerste christenen zijn geen Joden, maar dat is nog geen reden om Zacharia 14 te scharen onder de wettelijke verplichtingen voor Joden. Want hier wordt niet gesproken over het volk (Israël), maar over de heidenvolken.
Dorah
05-07-2013 / 08:29
@ Arco, je hebt gelijk hoor maar ik vermoed dat als bepaalde teksten worden uitgelegd zoals ze zijn bedoeld, we heel wat puin te ruimen hebben in de kerken. Dan is het makkelijker om je ogen ervoor te sluiten.
rotterdam
06-07-2013 / 07:47
@Arco en Dorah ; kijk als jullie denken, van Godswege, verplicht te zijn het loofhuttenfeest te vieren is daar, uiteraard, geen enkel bezwaar tegen. Ik zeg "bouwen die hut".
Het probleem begint als jullie dit standpunt willen opleggen aan de hele Christelijke kerk.
Slechts een heel klein deel van de zusters en broeders deelt jullie theologische standpunt.
Als je standpunten van andersdenkenden wilt veranderen en je noemt dit dan "puin ruimen" ben je m.i. op de verkeerde weg.
Dorah
06-07-2013 / 08:07
@ rotterdam: standpunten van andersdenkenden veranderen? Mij niet gezien, lijkt me veel te pretentieus, zeker voor een vrouw als ik.
Gelukkig hoef ik dat niet te doen en is er al begonnen met puin ruimen. Daarmee bedoel ik o.a. de vervangingstheologie, waar steeds meer predikanten (gelukkig) van terugkomen.
Ook zijn er gelukkig predikanten die rekening houden met de joodse wortels van het NT.
Kijk, natuurlijk zie ik liever meer dingen veranderen, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van het onbijbelse kerstfeest. Maar ik weet ook wel dat ik dat niet alleen kan en dat er nu eenmaal een bepaalde cultuur is ontstaan waar je niet zomaar aan ontkomt. Wel ben ik voor ' semper reformanda' en vind ik het goed om in discussie te gaan.
rotterdam
06-07-2013 / 10:02
Als je woorden gebruikt als "puin ruimen" voor standpunten van anderen zal niemand (en terecht) met je in discussie gaan.
Waarom kunnen ideeën niet naast elkaar bestaan ?
Waarom denk je het alleenrecht te hebben op tekstuitleg ?
Jammer - wederom een gemiste kans om "in vrede en respect" samen Kerk te zijn.
Arco
12-07-2013 / 13:32
@Rotterdam
Het is naïef om te denken dat de christelijke kerk (algemeen) al zover is dat deze de Ware Christelijke Kerk weerspiegeld. In dat opzicht moet veel puin geruimd worden. Ik schrik niet van een discussie, maar ik wijs ook graag op een proces. Net wat Dorah al noemt, de vervangingsleer, die is nu op z'n retour. Maar er zijn nog veel meer punten waar de christelijke kerk zich op moet heroriënteren, zoals de Godsfeesten, Gemeente-zijn, Avondmaal etc.

Toch zal ik niet willen zeggen dat ik mijn gedachte hierover zou willen opdringen. Een discussie op Bijbelse gronden (dus op de context van de tekst) is nu eenmaal vaak radicaal. Ik ben nu sinds anderhalf jaar op een ander spoor gekomen, dan mijn vertrouwde gereformeerde huisje. Dat was schrikken, maar ik ben overtuigd van Gods Leiding.

Daarom weet ik ook heel goed dat een ander idee hebben op de Bijbel, voor anderen heel aanvallend en bedreigend kan zijn. Ik wil dus absoluut niet spreken van 'opleggen van ideeën' of 'alleenrecht op tekstuitleg', want het is de Heere die moet spreken. Niet wij, met onze theoriën. Mijn ervaring is dat mijn eigen theoriën vallen door de Heere, maar wat je terugkrijgt (om niet) is zoveel mooier.

Ja, er moet veel puin geruimd worden in de christelijke kerk. Maar laten we dat geen puinruimen noemen, dat is zo radicaal. Laten we het hebben over de heroriëntatie op de Wil van God. Wat zegt de Heere over Zijn Wil? Waarom zou de Heere willen met het Loofhuttenfeest?
rotterdam
12-07-2013 / 14:32
@Arco, het is een illusie (beetje naïef wellicht) om te denken dat je alle Christenen op een lijn zou krijgen. Je noemt zelf al de feesten, avondmaal en gemeente.
Komt nog bij de standaardverschillen in Protestant, Evangelisch, Rooms en Oosters Orthodox denken. De visie op genadeleer en doop.

Ik geloof een heilige, algemene en apostolische Christelijke Kerk.

Discussies op z.g. Bijbelse gronden verworden meestal in het verdedigen van dogma's – hakken in het zand – eigen inzichten verdedigen. Bijbelteksten bij elkaar zoeken die het eigen gelijk onderstrepen.
Laten we stoppen met het overtuigen (bekeren) van, op details, andersdenkende zusters en broeders, leer van de dure lessen van de geschiedenis – het is zinloos.

En we zijn geroepen tot belangrijkere zaken.
Me dunkt, zeker nu, een groot deel van onze zusters en broeders leeft onder de angst van de vervolging, zijn verdreven van huis en haard en moeten vrezen voor hun leven.
De vervolgers vragen niet hoe je denkt over de bekende dogmatische stokpaardjes.

Wij zijn vrij in het Christelijk geloven maar daden gaan woorden te boven.

Waarom zou de Heere willen met het Loofhuttenfeest? ; ik zou zeggen bouw je loofhut - nodig me uit ik zal een lekker flesje wijn meebrengen dan kunnen we er eens rustig over praten.

Terug in de tijd

Ik zit met een vreselijk probleem. Ik ben een getrouwde vrouw en sliep twee maanden geleden bij mijn vriendin omdat ze z...
geen reacties
03-07-2007
Toen het boek “Een aandachtige leerling van de Heere Jezus” van Sara Nevius verscheen, hoorde ik hier best heel positiev...
3 reacties
04-07-2018
Ik heb een vraag over homoseksualiteit. Aan drs. Els van Dijk., omdat uw antwoorden mij vaak het meest aanspreken. Ik be...
geen reacties
03-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering