Op zoek naar kerk voor later

Ds. H. Korving / geen reacties

19-12-2004, 00:00

Vraag

Ik volg sinds kort belijdeniscatechisatie bij de dominee uit onze gemeente. Mijn vriend is van de PKN en gaat met mij mee naar catechisatie, omdat hij niet weet naar welke dominee hij moet gaan (i.v.m. het PKN-gebeuren in onze plaats). Als wij over de toekomst nadenken, kunnen we het er niet over eens worden naar welke kerk we willen gaan als we ooit hopen te trouwen. Op dit moment is het vaak dat we naar de positieve en negatieve punten kijken van de verschillende kerkverbanden. Ik ben zelf Chr. Ger. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Heeft u een antwoord hoe ik hiermee het best om kan gaan? Ik zit er over na te denken om, als we er dan echt niet uitkomen als ik belijdenis heb gedaan, toch maar naar zijn kerk te gaan, hoe jammer ik dat ook vind. Kunt u mij een antwoord/tips of iets dergelijks geven?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik zal proberen mij in je situatie in te leven. Als ik het goed begrijp weet jij wel wat je wilt, maar je vriend niet. Je schrijft tenminste dat hij (maar) met jou meegaat omdat hij zelf niet weet of hij zich wil voegen bij de gemeente van de PKN of de HHK ter plaatse. Uit je brief kan ik niet opmaken of je vriend zelf al belijdend lid is. Maar jij volgt de belijdeniscatechisatie en dat doe je niet zomaar, mag ik hopen. Als je je voorbereidt op de openbare belijdenis, houdt dat ook een keuze in voor de kerk. In feite zeg jij door je (voorbereiding op ) de openbare geloofsbelijdenis zowel tegen de gemeente als tegen je vriend dat je graag bij de Chr. Geref. Kerk wilt blijven horen.

Je weet nooit hoe dingen later gaan en er kunnen zich natuurlijk op een gegeven moment situaties voordoen die je noodzaken om je bij een ander kerkverband aan te sluiten, maar  in het algemeen gesproken zou ik het vreemd vinden en niet wenselijk achten als iemand die belijdenis wil doen in korte tijd daarna de gemeente zou verlaten. Door je belijdenis zeg je niet alleen ja tegen de Heere, maar ook tegen de gemeente. Als je nu al denkt dat je naar de PKN of de HHK zult gaan, waarom doe je daar dan geen belijdenis?

Maar ik wil het liever omdraaien: voor jou is je keus duidelijk. Je wilt CGK blijven. Door je belijdenis wordt die keus ook bevestigd en onderstreept. Je vriend is degene die aarzelt en het niet weet. Ik proef uit je brief dat je absoluut niet enthousiast bent om “toch maar naar zijn kerk te gaan, hoe jammer ik dat ook vind.” Het zou toch ook niet goed zijn als je straks tegen je zin in “maar mee moet”. Je weegt samen allerlei voor- en nadelen af van de verschillende kerkverbanden. Op zichzelf is dat wel goed natuurlijk, als je je maar realiseert dat er overal wat is. De PKN is niet volmaakt, de HHK ook niet, de CGK evenmin. Wat is ‘de beste kerk’? Wel is belangrijk dat we gevoed kunnen worden door de prediking in de plaatselijke gemeente. En verder moeten we geduld hebben met de gebreken van de kerk.

Ik weet natuurlijk niet hoe de plaatselijke situatie bij jou is, en of er grote liggingsverschillen zijn tussen de PKN, de HHK en de CGK. Dat kan zijn, maar dat hoeft niet altijd aan de orde te zijn. Dat maakt het voor mij lastig om er nu verder concreet op in te gaan. Ik ben geneigd te zeggen: laat je vriend eerst zelf een keus maken waar hij bij wil horen (PKN of HHK), en houd zelf je keus voor de CGK voorlopig vast.

Ik maak uit je brief op dat je nog geen heel gerichte trouwplannen hebt (je schrijft: “als we ooit hopen te trouwen...”) dus dat kan nog even duren. Je hoeft nu dus ook nog niet een keus te maken. En in jullie geval is het misschien ook goed om het nog een poosje op zijn beloop te laten en te zien of je samen naar een bepaalde keuze toegroeit waar je het allebei mee eens kunt zijn. Het lijkt mij wel verstandig dat je ruwweg een half jaar voor je trouwdatum de knoop definitief doorhakt.

Leg deze dingen vooral ook biddend voor de Heere neer. Dan komt er t.z.t. heus wel de gewenste duidelijkheid, in welke richting dat ook zou gaan.
 
Veel sterkte verder en hartelijke groeten,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

belijdeniskerkkeuze
geen reacties

Terug in de tijd

In een preek van een dominee uit de Ger. Gem. werd gezegd dat als God in je leven komt, je ook je boezemzonde leert kenn...
geen reacties
20-12-2019
Mijn vriendin volgt belijdeniscatechisatie. Ik heb er een beetje moeite mee dat ze vooral vragen op zich afgevuurd krijg...
geen reacties
19-12-2007
Afgelopen zondag zijn we bij een doopdienst in de Gereformeerde Gemeenten geweest. We hoorden dat het in eerste instanti...
geen reacties
19-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering