Bevestiging van God dat je zonden vergeven zijn

Ds. H. Korving / geen reacties

19-11-2004, 00:00

Vraag

Krijg je een duidelijke bevestiging van God dat je zonden vergeven zijn, zodat het echt zeker voor je is? Of blijft er altijd de twijfel?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Allereerst mijn excuus dat ik je vraag zo lang heb laten liggen. De vraag die je stelt is wel een heel belangrijke vraag, waar veel mensen mee zitten. Waar haal je de zekerheid vandaan?  Krijg je altijd een (speciale) bevestiging?

Ik wil beginnen met te wijzen op Gods genadige belofte. De vergeving van de zonden wordt beloofd aan ieder die zijn zonden oprecht belijdt. De zekerheid aangaande de vergeving hangt ten nauwste samen met de vraag of wij God (en Zijn beloften) voor waarachtig houden. Het ongeloof doet in feite niet anders dan God voor verdacht houden. We vertrouwen Hem niet. We verdenken God in Zijn zondaarsliefde. Daarom is het ongeloof ook de ergste zonde!

Waar de Heilige Geest ons iets laat zien van onze zonde en schuld en wij gaan begrijpen dat het zo erg is om tegen een goeddoend God gezondigd te hebben, gaan we onze zonden aan die God belijden. Die God Die wij bedroefd hebben door onze zonden, is Degene aan Wie we om vergeving vragen. En van Wie de vergeving komt. Hij zegt van Zichzelf dat Hij de God is Die wil vergeven (Ik wil, wordt gereinigd; Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze), Die kan vergeven (Christus heeft daarvoor de grond aangebracht: het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden) en Die zal vergeven (Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen). Hij kan en wil en zal ook in deze nood volkomen uitkomst geven. Zou dat voor ons niet genoeg moeten zijn ?

Maar zou God mij wel willen vergeven? Die vraag wordt beantwoord met de algemene nodiging: o alle gij dorstigen, komt  tot de wateren. Mijn leven wordt getekend en mijn naam wordt genoemd in al die voorbeelden uit de Heilige Schrift die spreken van lammen, blinden, kreupelen, melaatsen die door de nood gedreven tot Hem kwamen (of: gebracht werden) en niet beschaamd werden.De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Als mijn leven daarmee getekend is, is de vraag beantwoord of Hij ook mij wil vergeven.

Dat is genoeg. En toch wil de Heere ook wel eens als het ware de heerlijke werkelijkheid hiervan en de geloofwaardigheid/betrouwbaarheid van Zijn Woord zo onderstrepen, dat je mag zeggen: dit weet ik vast. Maar dat gebeurt toch doorgaans niet door dromen of visioenen, maar door de waarheid van Zijn Woord nog eens extra op je hart te binden. Zondag 23 spreekt over de vraag (60): hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Het antwoord zegt even eenvoudig als diep: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Lees dat antwoord nog eens rustig door. Het eindigt met: “in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem.” In zoverre: als ik maar die weldaad met een gelovig hart aanneem. Er zit ook iets in van: naarmate. Naar de mate van het geloof zijn we verzekerd.

Ik eindig met het woord uit Hebr. 11:6 dat een stimulans bevat om groot van God te denken: “wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.”

Met hartelijke groet, ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben nu ruim een jaar een relatie. We zijn allebei rond de 20. We hebben geen geslachtsgemeenschap en hopen dat me...
13 reacties
19-11-2013
In onze vriendengroep werd nagesproken over een uitspraak. Men dacht dat God ook als vrouw gezien kon worden. Er wordt o...
2 reacties
19-11-2016
Wat is de visie die mensen vanuit de reformatorische hoek op de Nederlands Gereformeerde Kerk hebben?
geen reacties
19-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering