Onreine dieren

Ds. H.H. Klomp / 8 reacties

19-06-2013, 16:05

Vraag

Hoe komt het dat Handelingen 10 zo divers wordt uitgelegd? Sommigen geven aan dat het er hier over gaat dat onreine dieren nu ook gegeten mogen worden, maar anderen beweren dat het hier gaat over dat er geen verschil meer is tussen joden en heidenen (dat nu ook de heidenen gereinigd kunnen worden van hun zonden). Maar in het tweede geval: waarom wordt er in deze tekst dan gesproken over "eten"? God zegt tegen Petrus dat hij de dieren moet "eten". Waarom zou het dan gaan over onderscheid heidenen/joden? En: konden de heidenen dan eerst niet gereinigd worden? Er was toch altijd al vergeving bij God?

Antwoord

Beste vragensteller,

Mooie maar ook moeilijke vraag. De moeite zit in: wat breng  je wel en wat breng je niet over (in geestelijke zin) naar de geloofssituatie. Het eten van onreine dieren was Joden verboden. Petrus was zo'n strikte Jood. Zelfs na ontvangen genade had hij er moeite mee. (Zie Galaten 2:11-21 en Paulus berisping van Petrus daar). Juist deze Petrus moet nu een heiden het evangelie gaan verkondigen. Na enige aarzeling doet hij het ook. En: hij verdedigt deze lijn duidelijk op de eerste 'synode' (Zie Hand. 15:7vv). Sindsdien bestaat de christelijke Kerk uit christenen met zowel joodse als heidense achtergrond.

De verschillende uitleg van Handelingen 10 heeft dus te maken met waarop je vooral het accent legt. Uit een beeld kun je namelijk niet elk onderdeel overbrengen naar de geloofsrealiteit. Dat maakt de moeite uit.  Maar de zojuist genoemde uitleg acht ik het meest bijbels-evenwichtig.

Groet en zegen vanuit een bijbelse levenshouding!
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

evangeliehandelingenonrein
8 reacties
rotterdam
19-06-2013 / 19:53
Het gaat over beide, onreine dieren mogen gegeten worden - er is geen verschil meer tussen rein en onrein voedsel ( Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken = Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen) dus sta op Petrus; slacht en eet.

Het gaat ook over de verhouding tussen Joden en heidenen.
Ook dat verschil valt weg. Waarom ?
En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is = Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen.
Dat had hij (Petrus) eerst wel gedacht.

Goed dat het zo duidelijk in de bijbel staat, soms bekruipt me het idee dat er nog steeds Christenen zijn die denken dat God wel onderscheid maakt tussen mensen.
vlokje
19-06-2013 / 20:34
Rotterdam: soms bekruipt me het idee dat christenen niet eens zien hoezeer het christendom zich onderscheid van de rest van de mensheid. In Gods naam: waarom heten christenen dan christenen en onderscheiden ze zich van de wereld...
Het grootst mogelijke onderscheid wordt over de mensheid afgeroepen door te spreken over gelovigen en ongelovigen. Als God geen onderscheid zou maken tussen mensen, is de bijbel compleet overbodig. Wie er wel in gelooft heeft unieke kansen bij God en de rest kan het vergeten.
rotterdam
20-06-2013 / 08:19
@vlokje ; ik begrijp je niet.
De rest kan het vergeten - is dat Evangelie ?
Het citaat staat in Handelingen 10 ; 34 En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons. Hij maakt geen onderscheid.
marlies123
20-06-2013 / 09:28
Ik geloof niet dat God onderscheid maakt tussen mensen.
Mijn buurman die niets van het geloof moet weten, en er ook niet mee is grootgebracht, zal de Heere toch niet in de weg staan om hem tot het geloof te willen brengen. (genoeg voorbeelden in de bijbel daarvan)

Alleen kun je het wel als Gods goedheid zien in je leven dat je (al jong) in aanraking gekomen bent met Gods Woord, door dat je onder christelijke ouders geboren werd, die je onderwijs gaven vanuit de Bijbel en je naar de kerk lieten gaan, dit in tegenstelling tot bv mensen die dit voorrecht niet hebben gehad.
vlokje
20-06-2013 / 09:53
rotterdam: Ik vind het ook moeilijk om jou te begrijpen.
Hoe kun je volhouden dat de God van de bijbel geen aannemer des persoons is. Sowieso lezen we in het OT dat God Joden apart zette van de rest van de mensheid. God was toen wel een aannemer des persoons? Hij moet dan inmiddels veranderd zijn en biedt volgens het NT het Evangelie aan alle mensen aan.
Maar die God is nog steeds diezelfde God van toen, volgens bijna alle christenen zijn zij door God onderscheiden doordat wie in de Christus gelooft het eeuwige leven heeft, maar wie Hem niet hebben aangenomen (of zelfs ook maar iets over Hem te weten konden komen) tja, die kunnen het straks toch voor eeuwig vergeten? Alle kansen verspeelt bij God. Onderscheid tussen de schapen en de bokken. Jij wel en jij niet, want..... Op de oordeelsdag blijkt God nog steeds die aannemer des persoons, nl degenen die in Zijn naam geloven zijn zijn échte kinderen, de rest van de mensheid kan het voor eeuwig vergeten, dat zijn kinderen van de satan geworden. Zomaar, Hij liet ze zomaar afpakken.
Een natuurlijke goede vader ziet al zijn kinderen onvoorwaardelijk als zijn kinderen, zonder 1 enkele voorwaarde. De God van de bijbel ziet mensen pas als zijn kinderen als ze eerst zeggen: ja, u bent mijn vader. Gelukkig hield en houdt mijn vader onvoorwaardelijk van mij, ook al zou ik hem vergeten vader te noemen. Zelfs al zou ik mij van hem afkeren, hij zou zijn vaderschap niet ongedaan kunnen maken. Zo ervaar ik God. Totale onvoorwaardelijke liefde, voor ALLE mensen.
rotterdam
20-06-2013 / 13:07
@vlokje ; je zegt "Hoe kun je volhouden dat de God van de bijbel geen aannemer des persoons is".

Het antwoord is simpel "omdat de bijbel dit zegt" - : Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is.
vlokje
20-06-2013 / 15:18
rotterdam: ik verneem in der waarheid dat er ook andere dingen in de Bijbel staan. Nooit is één tekst op zichzelf genomen helemaal waar. Altijd moet ik rekening houden met de context, met honderden andere teksten.

Gods goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Geweldig!
Of nee, toch niet, als Jezus wederkomt is de goedertierenheid voorbij. Welke tekst mag ik zomaar aannemen zonder eerst de rest ook tot op het bot te onderzoeken?
Ik ben bijbelmoe, helaas, en dat is een ongeneselijke ziekte. Ik ben onrein.
rotterdam
21-06-2013 / 07:10
Wonderlijk dat die eenvoudige vissersmannen het wel begrepen / wat is er vlokje? zit je in een dip?

Terug in de tijd

Wat vinden jullie van rustige welluidende gospelmuziek b.v. van Maire Brennan?
geen reacties
19-06-2004
Vaak wordt er in de prediking gesproken over de rechtvaardiging door het geloof, maar wat houdt dat nu precies in?
geen reacties
19-06-2003
In de prediking binnen de Ger. Gem. maar ook in andere kerkverbanden hoor ik vaak zeggen dat de Heere Jezus, de Tweede P...
6 reacties
19-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering