Overwinningsevangelie

Redactie Refoweb / geen reacties

19-06-2018, 14:26

Vraag

Romeinen 7:14-26 wordt in onze kringen vaak uitgelegd als de praktijk van Paulus’ leven, en het leven van alle gelovigen. Zou Paulus dan naar het vlees wandelen als hij in Rom. 8 uitlegt hóe je naar de Geest kunt wandelen en zo de daden van het vlees kúnt doden? Zou hij dan Rom. 8 als een theoretisch verhaal hebben opgeschreven, zo van: dit zou mooi zijn, maar in feite niet haalbaar? Hoe kúnnen Paulus en de ‘ik’ van 7:14-24 dan dezelfde persoon zijn (op hetzelfde moment)?

Antwoord

Paulus schrijft zijn Romeinenbrief aan één en dezelfde gemeente. De brief vormt dus ook één geheel. Het zogenaamde overwinningsevangelie heeft daar moeite mee, omdat veelal gedacht wordt dat de eigen zonde en ellendigheid tot het verleden behoort. Paulus spreekt in Rom. 7 niet alleen over zichzelf (en de gemeente), maar ook nog eens in de tegenwoordige tijd. Je kunt dat heel goed zien als je ook de Griekse grondtekst er bij pakt. Hij is dus tegelijk zondaar (ellendig) en tegelijk overwinnaar. Dat laatste dankzij het bloed van Christus.

Alle brieven van de apostelen spreken trouwens dezelfde taal. Vandaar ook de talloze waarschuwingen tegen de nog levende zonden in de gemeenten. Johannes schrijft in zijn brief daarom niet zomaar dat degenen die beweren geen zonden (meer) te doen, leugenaars zijn (1 Joh. 1:8).

Zie voor eerdere antwoorden deze artikelen:

www.refoweb.nl/vragenrubriek/16122/romeinen-7-en-8

www.refoweb.nl/vragenrubriek/16686/blijven-hangen-in-romeinen-7

www.refoweb.nl/vragenrubriek/25247/strijd-tussen-je-oude-mens-en-je-nieuwe-mens

www.refoweb.nl/vragenrubriek/16136/oude-en-nieuwe-natuur

www.refoweb.nl/vragenrubriek/15924/oude-mens

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Ik vroeg mezelf het volgende af: in hoeverre speelt discipline een rol in het leven van een ware discipel. In hoeverre k...
geen reacties
18-06-2008
Beste evangelist Van Dooijeweert, mag ik even mijn hart luchten? Ik wacht maar niet op uw antwoord maar begin gelijk maa...
52 reacties
19-06-2015
Vraag aan een dominee van de Hersteld Hervormde Kerk. Zoals iedereen weet krijgt een aanstaande predikant een advies wat...
2 reacties
20-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering