Tegenspoed en opstandigheid

Ds. H. Korving / geen reacties

10-06-2004, 00:00

Vraag

Hoe kun je omgaan met veel tegenspoeden in je leven? Ik ben nog heel jong maar heb al heel veel meegemaakt. Ik kan hier heel moeilijk over praten en het leidt tot steeds meer opstandigheid ten aanzien van het geloof.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een heel persoonlijke vraag. Tegenspoeden, veel tegenspoeden zelfs, hebben je getroffen. En dat terwijl je nog zo jong bent. Er is steeds meer opstand in je hart.

Ik vind dit een eerlijke vraag, maar tegelijk wel moeilijk om er op in te gaan, omdat ik de achtergronden en omstandigheden niet ken. Ik kan dus niet anders doen dan enkele tamelijk algemene opmerkingen maken, waarvan ik hoop dat ze ook op jou van toepassing zijn en je kunnen helpen.

Je zegt zelf: ik kan hier moeilijk over praten. Daar wilde ik eigenlijk eerst eens even op inhaken. Je stelt deze vraag wel aan Refoweb; en dat kun je natuurlijk anoniem doen. Het is een veilige manier om met je vraag naar voren te komen en zelf toch wat in de schaduw te blijven. Dit is op zichzelf niet verkeerd, misschien is het voor jou zelfs een zekere overwinning van jezelf om toch met je vraag naar voren te komen. Daar heb je goed aan gedaan, maar laat het niet bij de vragenrubriek van Refoweb blijven. Ik wil je dringend aanraden om met iemand die je vertrouwen kunt (familie, vriend, vriendin, ouderling, dominee) ook over deze vraag te spreken. Kortom: speel geen verstoppertje voor jezelf.

Ik vermoed dat je je een beetje schaamt vanwege die opstandigheid. Omdat je wel weet dat je niet opstandig behoort te zijn en je bent het toch. Ik zou in antwoord hierop erop willen wijzen dat de Bijbel ook heel eerlijk spreekt over de tegenspoeden van de gelovigen en hun waarom-vragen. Lees de Psalmen er maar op na. David en vele andere psalmdichters en gelovigen uiten soms heel diepe, dringende klachten naar de hemel. Ik ben er zelf altijd heel blij mee dat de Bijbel ons de gelovigen zo eerlijk tekent in hun strijd en aanvechtingen. Het zijn geen super-gelovigen, die altijd keurig ‘volgens het boekje’ reageren. Integendeel. Het is heel levensecht. Dat moet en mag voor jou een aansporing zijn om ook met je opstand en je waarom-vragen tot God te gaan. Dat is zelfs nog belangrijker dan het eerste advies. Spreek er met vrienden over, maar spreek er vooral met God over.

Het is niet zo dat wij God kunnen dwingen. Ik weet niet wat de aard van je tegenspoeden zijn, maar er kunnen dingen in het leven zijn die niet zomaar veranderen. Sommigen tegenspoeden zijn van tijdelijke aard, andere van blijvende aard. Er kunnen situaties zijn dat we aan de Heere mogen vragen of Hij ons kruis wil verlichten of wegnemen. Er kunnen echter ook situaties zijn dat we moeten vragen om kracht en geduld om het kruis te dragen.

Tenslotte zou ik je willen vragen: ga eens na wat jij voor iemand anders kunt betekenen. Bid jij zelf ook voor anderen (jongeren bijvoorbeeld) die het ook moeilijk hebben? Misschien heb je te maken met bepaalde beperkingen in je leven. Ga eens na wat je ondanks je beperkingen toch kunt doen. Wij moeten allemaal woekeren met de talenten die God ons heeft gegeven. Er wordt niet allereerst gevraagd of wij tien, vijf, drie of een talent hebben ontvangen. Maar de vraag is: wat hebben we er mee gedaan?

Als jij jezelf dienstbaar opstelt, zul je eens zien hoeveel vreugde en voldoening dat niet alleen aan anderen, maar ook aan jezelf kan geven.

Ik wens je veel sterkte en Gods zegen op je levensweg!

Met vriendelijke groet, ds. H. Korving

Lees ook het vervolg: 'Kruis van tegenspoed te zwaar'

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

tegenspoed
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste maanden ben ik enorm bezig met de zin van het leven, de eindigheid van het leven en de oneinigheid van het ee...
geen reacties
10-06-2006
Ik heb een vraag voor iemand  uit de Ger. Gem. of HHK. Al jaren werk ik een paar uur per week in de zorg (daarnaast heb ...
5 reacties
13-06-2019
Als kind is bij mij een hechtingsstoornis geconstateerd. Inmiddels ben ik 20 jaar en vraag me af wat de gevolgen van een...
geen reacties
10-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering