Vechten tegen de zonde

Redactie Refoweb / 3 reacties

29-05-2013, 12:34

Vraag

Hoe moet ik vechten tegen de zonde? Ik doe een zonde waar ik bewust van ben dat het zonde is. Maar telkens weer val ik er in. Ik strijd er erg tegen. Maar als het lukt om er tegen te vechten, dan val ik de volgende dag er weer in. Dit is zo erg, want ik zondig dan bewust tegen de Heere. Hoe moet ik dat oplossen?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
Daniel
29-05-2013 / 13:05
Beste vraagsteller.....

In het Evangelie naar de beschrijving van Johannes lezen we dat, wanneer Johannes de Doper Jezus ziet, hij zegt: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” (Joh. 1 : 29). Jezus Christus kwam als Mens naar de aarde. Hij was God en zonder zonde, Hij was God “geopenbaard in het vlees” (1 Tim. 3 : 16), Hij had een menselijk lichaam. Daarmee kon Hij, Die zonder zonden was, voor de mensen sterven, en de straf op de zonde, de dood, dragen en voor de mensen teniet maken. Door Zijn Volbrachte Werk krijgen mensen het eeuwige leven (Rom. 6 : 23).

Wat een troost voor ons zondigen.
emaildfj1atgmailpuntcom
30-05-2013 / 00:38
Beste vraagsteller,

Als je met God wilt leven moet je radicale stappen zetten. Je moet met de wereld breken en alles wat je tot zonder verleidt uit je leven verwijderen.
Mat. 5: 29 Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

Zolang je met een been in de wereld staat en met een been bij God bent zul je altijd weer in de wereld worden teruggetrokken. Jezus wilde dat de mensen radikale keuzes maken. (Zie het voorbeeld van der rijke jongeling in Markus 10). Hij moest alles verlaten. Ook het voorbeeld van de schat in de akker laat dat zien.

Johannes zegt:
1 Joh. 2: 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Dit laat ook zien dat we radikaal met de zondige wereld moeten breken. Misschien zijn er ook andere dingen in je leven die je tot die zonde verleiden.
Als je tot God keert met je hele hart en alles loslaat, dan zal hij helpen om tegen de zonde te vechten en te overwinnen. Wij zijn dan vrij om andere mensen Gods liefde te geven.

Schrijf me gerust. Ik communiceer hier graag over. God heeft mij ook geholpen van zonden vrij te worden waaraan ik verslaafd was en nu leef ik dagelijks voor hem, vrij van die zonden.
Als je me wilt schrijven: emaildfj1@gmail.com

1 Kor. 6: 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.
inChristus
31-05-2013 / 10:34
Je moet helemaal niks. Je mag het en wil je het? Echt? Zo ja, dan ga je naar God toe. Hij kent je hart en weet of het oprecht is en dan maakt hij je nieuw! Leef vanuit Genade!!
Als jij gaat strijden tegen de zonde, verlies je het altijd. Dat kun jij niet winnen. Dan ben je het zelf aan het verdienen. Niet doen. Verwacht het van God.

Terug in de tijd

Mijn vriendin zei iets heel moois: “Het maakt niet uit waar we kerken want we hebben de Heilige Geest nodig.” Dat vond i...
geen reacties
29-05-2008
Ik kan m’n geloofsleven niet combineren met verkering! Wat moet ik doen?
geen reacties
29-05-2006
Aan ds. Pieters. Uw antwoord op de vraag of een stel ook vertellen moest dat ze vooruit hebben gegrepen op hun huwelijk ...
1 reactie
30-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering