Kerk is als zieke moeder

Ds. M. Baan / 2 reacties

12-04-2013, 08:43

Vraag

Soms wordt in een preek of gebed gesproken over de kerk als "zieke moeder." Waar komt die uitdrukking vandaan? Is dat bijbels en wat betekent dat precies?

Antwoord

Hoe komen we aan die uitdrukking "de kerk is een zieke moeder"? De zienswijze van de kerk als moeder is op zichzelf afkomstig uit de vroegchristelijke kerk. Kort gezegd kwam het op het volgende neer: we kennen de drie-enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar -zó was de vraag in de oude kerk- waarom is er naast de vader en de Zoon geen moeder? Wel, zeiden de oude kerkvaders, de kerk is als een moeder! Door haar wordt een christen gekoesterd en beschermd. De kerk is het opvoedingsinstituut van God bij uitnemendheid.

Is deze manier van spreken ook bijbels? Nou, er bestaat geen enkele Bijbeltekst waarin de kerk "moeder" wordt genoemd. Toch zou ik daarom deze benaming nog niet helemaal willen afwijzen, want er zitten mooie gedachten in opgesloten. Zeker waar het de kerkelijke situatie in Nederland betreft. Waarom? Dan moet ik een stukje Nederlandse kerkgeschiedenis vertellen.
Deze uitdrukking (de kerk als moeder) is in vroeger eeuwen in Nederland weer in gebruik geraakt bij rechtzinnige kerkmensen die ondanks opkomende vrijzinnigheid tòch binnen de Nederlandse Hervormde Kerk bleven. Deze mensen zagen terdege de massale afwijkingen in leer en leven binnen de vaderlandse kerk. Maar deze kerk was en bleef desondanks in hun ogen de kerk der eeuwen. Deze kerk was immers de kerk, die eenmaal door God in onze lage landen was geplant. De kerk, die op wonderbaarlijke wijze in de dagen van kerkhervorming herrezen was uit de as van allerlei bijgeloof en afgoderij. Welnu, deze kerk beschouwde men nog steeds als "moeder". En "moeder" was duidelijk ziek vanwege een veelheid van onbijbelse en zelfs wel afgodische leringen. Zwaar ziek was ze zelfs. Maar moest je daarom "moeder" in de steek laten, zoals dat gebeurde bij afscheidingen? Nee, zeiden deze mensen, je laat een zieke moeder niet in de steek. Je doet er alles aan om haar weer gezond te krijgen!

Daarom zitten er ook vandaag de dag nog steeds kerkmensen en dominees in een PKN als voortzetting van de kerk der vaderen. En als het goed is zijn ze diep bezorgd over de kerk. Echter, ze schelden niet op die kerk, maar ze bidden voor "zieke moeder."

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan, Veenendaal

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkPKNtale Kanaäns
2 reacties
Mona
12-04-2013 / 13:48
Ik begrijp wat de dominee zeggen wil, maar ik blijf het vreemd vinden om de kerk met een
moeder te vergelijken.

Omdat de kinderen van 'moeder' houden, willen ze voor haar zorgen.
Je doet er alles aan om moeder weer gezond te krijgen, zegt de dominee
Maar 'moeder' is al zolang ziek, al honderden jaren, en de vraag is of ze ooit wel beter zal worden!
Wie zorgt er nu voor de kinderen? Wie voedt, koestert en beschermd de kinderen?
De kinderen maken onderling ruzie, de zorg voor 'moeder' brokkelt daardoor af en zo gaat het
van kwaad naar erger.

Nee, ik kan de kerk echt niet als 'moeder' zien.
Gelukkig hebben we wel een zorgende Vader in de hemel.
MUS
12-04-2013 / 19:04
Er zijn ook stervende kerken en zelfs dode kerken...

Terug in de tijd

Aan een dominee van de Ger. Gem. Wij als ouders van leerlingen van de SMDB in Wekerom hebben een paar vragen over de sch...
33 reacties
12-04-2012
Ik ben een jongen van 16 jaar en na een half jaar verkering hebben mijn vriendin en ik het een maand geleden uitgemaakt....
geen reacties
12-04-2003
Het valt mij op, als ik over mijzelf nadenk, dat ik mijn man niet makkelijk kan ontvangen en me kan geven en openen voor...
geen reacties
12-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering