Klaar met deze discussie

Gereformeerde Bijbelstichting / 26 reacties

22-03-2013, 12:56

Vraag

Daar gaan we weer! Dat is het eerste wat ik dacht toen het artikel las van de GBS over de HSV. Waarom kunnen wij hier in Nederland blijkbaar alleen maar over zinloze interpretaties praten? Waarom geven we elkaar niet eens de hand? Waarom moet elke reactie een tegenreactie hebben? Waarom wil de GBS haar gelijk halen? Waarom kunnen zij niet gewoon respecteren dat er uitzonderlijk goed werk is verricht met de HSV? Dat je het daar niet mee eens bent, prima. Dat je de SV gebruikt, ook prima. Maar dat maakt het werk toch niet minder goed? Dat ze bij de GBS graag anderen overtuigen van hun gelijk slaat toch nergens op? Of loopt de verkoop van de SV soms terug? De reacties over en weer getuigen er in ieder geval van dat de GBS net zo min de waarheid in pacht heeft als hun 'opponent'. Of je de SV, HSV of NBV leest, wat is dan het probleem? Voor mij apart lees je Het Boek als je daardoor een kind van God kan worden, wat is dan het probleem? Waar maak je je druk om in een vertaling, of het nu gaat over meisjes of maagden? Denkt u nu echt dat dat het verschil gaat maken in het koninkrijk van God? Dat God straks aan ons vraagt: heeft u wel maagden (of meisjes) gelezen in dat hoofdstuk? Met alle eerbied gesproken uiteraard. Ik ben klaar met deze zinloze, eindeloze en inhoudsloze discussie. Het GBS had een voorbeeld kunnen zijn voor iedereen door de voeten van de ander te wassen. Jammer! Dit is pas diep verdrietig.

Antwoord

Bedankt voor je bericht. Hoewel de antwoorden op bovenstaande vragen wel uit het artikel en eerdere publicaties van de GBS zijn af te leiden, geef ik nog een korte reactie.

De criteria waaraan een bijbelvertaling moet beantwoorden, zijn de volgende. Een bijbelvertaling moet de grondtekst zo getrouw mogelijk weergeven. Ze moet de Bijbel doorgeven zoals de Heere hem heeft gegeven. Het spreken Gods moet erin tot uitdrukking komen. Verder moet een vertaling zo concordant mogelijk zijn. Dat betekent dat voor een woord van de grondtaal op alle plaatsen waar het voorkomt, zoveel mogelijk hetzelfde woord in de doeltaal moet worden gebruikt. Ook moet een vertaling zo duidelijk mogen zijn, zodat de lezers begrijpen wat er staat. Ofwel, ze moet doeltaalgericht zijn.

Net als in het HSV-document "Herzien om te herzien?" wordt in "HSV maakt andere vertaalkeuzes dan in Statenvertaling" ingegaan op tekstverschillen tussen Statenvertaling en HSV. Tegelijk wordt in laatstgenoemd artikel gewezen op de principieel verschillende benaderingswijze van de Stichting HSV. Dit constateren gebeurt niet vanuit de intentie om eigen gelijk te halen, en evenmin vanuit verkooptechnische overwegingen, maar vanuit een stuk oprechte zorg. Zoals aan het einde van het artikel "HSV maakt andere vertaalkeuzes dan in Statenvertaling" is verwoord, is het principe van grondtekstgetrouwheid in het geding. Dat is verdrietig. We hebben immers een vertaling nodig die zo dicht mogelijk bij de grondtekst staat, waarin het spreken Gods tot uitdrukking komt. Dat God ons Zijn Woord in een getrouwe vertaling heeft gegeven, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de verantwoordelijkheid om dat Woord getrouw te bewaren.

Met vriendelijke groet,
Lennart van Belzen, GBS

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

GBSHSVStatenvertaling
26 reacties
rotterdam
27-03-2013 / 08:21
@dkw ; vaak worden onze meningen over Bijbelvertalingen ingegeven door "wat we mooi vinden en wat we gewend zijn". Mensen staan over het algemeen niet open voor veranderingen.
Conservatisme is een levensvorm geworden.
Ik heb hetzelfde, b.v. in jouw voorbeeld van 1 Korinthe 13, literair vind ik de oude S.V. heel erg mooi.
Maar dat heb ik ook met Vondel, prachtig Nederlands maar onbruikbaar in het dagelijks leven.
Verhaaltechnisch vind ik de nieuwe Bijbelvertaling (interkerkelijk en Nederlands/Vlaams) uit 2003 een meesterwerk.

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan
dkw
27-03-2013 / 09:08
@rotterdam,
Inderdaad vind ik literair de oude SV erg mooi.
Maar inderdaad net wat je zegt, is het bruikbaar in het dagelijkse leven?
Doet het recht aan de grondtekst, de (H)SV is namelijk slechts een weergave van de bijbel?
Is de vertaling zo dat het duidelijk is wat er mee bedoeld is, woorden uit de 17e eeuw hebben namelijk een compleet andere betekenis gekregen heden ten dage.

Ach, inderdaad, het is altijd zo geweest dus laten we maar niet veranderen.
Zucht...
rotterdam
27-03-2013 / 13:19
@dkw ; helemaal eens
Vertalen is een kunst - de kunst om het voor de lezer "duidelijk" te maken.
Als dat het streven is dan is letterlijk vertalen niet altijd een oplossing.
een mooi voorbeeld is Joh. 21 vers 5 - SV ; Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs?
Een letterlijke vertaling maar onze kinderen begrijpen er niets van "toespijs" ze denken dan aan krentenbrood.
Volgens mij is beter ; "Kinderen hebben jullie niet wat vis" of zoals de HSV zegt ; Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten?
Dat is dan wel geen letterlijke betaling maar het klopt wel.
Alexander91
27-03-2013 / 14:01
Inderdaad, ik vind de SV vertaling van 1 korinthe 13 het mooist. Maar als ik het lees, dan vertaal ik het in mn hoofd (bv lankmoedig...o ja dat is geduldig).

Laten we ons vooral de eerlijke vraag stellen: Kies ik op basis van mijn eigen gevoel, wat ik mooi vind? Of kies ik dat wat leidt tot verbreiding van Gods Koninkrijk?

De HSV dwingt in elk geval niet tot een cursus Oud-Nederlands. Het haalt barrieres voor gehoorzaamheid aan Gods Woord weg, en dat is het goede wat we kunnen behouden. En persoonlijk moet iedereen zijn eigen voorkeur kunnen behouden, maar het toevoegen van nieuwe schapen aan de kudde gaat ver boven onze persoonlijke voorkeur uit.
En niemand die mij wijs kan maken dat de SV geschikter is dan de HSV om ongelovig Nederland weer aan het lezen van Gods Woord te krijgen.
Lanor
27-03-2013 / 16:57
www.basicbijbel.nl
elisdewaard
27-03-2013 / 19:07
Wat mij vooral niet aanspreekt aan het antwoord wat op de vraag gegeven werd is dat de criteria van de SV en HSV op alle vertalingen worden toegepast. Ik ben niet zozeer een pro 'Tori van Matti' figuur, maar ik denk wel zeker dat simpelere vertalingen goed kunnen zijn om mensen bij Het Woord te betrekken. Een vriend van mij heeft eerst Het Boek gelezen en nu is hij toe aan een moeilijkere maar wel Bijbelgetrouwere vertaling, de HSV. Prachtig toch?
Laten we gewoon eens niet zo moeilijk doen daarover. Wij moeten de Bijbel zelf vertalen wat betekent dat er fouten in kunnen zitten omdat we mensen zijn. De HSV is niet foutloos, klopt. Net zomin is de SV. Bovendien is de SV ook vaak zat aangepast, waarom dan nu ineens zo'n heisa?

Terug in de tijd

Ik zit in een lastig situatie. Ik zou met een bepaalde jongen erg graag verder willen omdat ik denk dat we heel goed bij...
geen reacties
22-03-2014
Wat schrijft Jezus met zijn vingers in de aarde? (Joh. 8). Is dit een Joods gebruik of zit hier veel meer achter?
geen reacties
22-03-2014
Zaterdagavondbesteding, hoe? Wat? Kun je op zaterdagavond weggaan om op de juiste manier je op de zondag voor te bereide...
geen reacties
22-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering