Citaat van Kohlbrugge

Dr. C. A. van der Sluijs / geen reacties

18-03-2013, 10:05

Vraag

Aan dr. C. A. van der Sluijs. In uw boek "Prediking in de crisis" komt op pag. 95 een citaat van Kohlbrugge voor, gericht aan Da Costa. Ik heb hier een leesprobleem: hoe beoordeelt u nu dat citaat? Positief of negatief?

Antwoord

Beste vriend,

Kohlbrügge valt in de 19de eeuw scherp uit naar de Réveilman Da Costa met de volgende woorden: "Uw onderscheiding van nieuwe mensch naar den geest en ouden mensch naar den vleesche is onbijbels. Wandelen naar den geest is wandelen in den geloove... De nieuwe mensch is niet Christus in ons... Zolang men geen klaar inzicht heeft, wat oude en nieuwe mensch is, kan men van de rechtvaardiging en heiliging niet recht leeren... Gij moogt uit het aangevoerde opmaken tot welke dwaling (!) gij vervallen zijt, als gij de mensen nog verder geleid wilt hebben dan tot Christus, de vrijspraak door Zijn bloed en gerechtigheid, de barmhartigheid en ontferming Gods in Hem geopenbaard, het gaan tot Hem, en het zich houden aan Hem, om alzo uit Zijn volheid alles te ontvangen, het jagen naar Hem, om in Hem meer en meer bevonden te worden, het alles voor schade achten, om Hem te kennen, de kracht Zijner opstanding, de gemeenschap Zijns lijdens... Dat dus de heiligmaking als een bijzonder stuk na de leere der gerechtigheid van Christus gedreven (!!!) moet worden, zie ik niet in de Schrift."
                                         
En met hem zullen reformatorische mensen dit vandaag evenmin zien. Op straffe van de Reformatie te zijn vervallen. Uiteraard beoordeel ik dus dit citaat positief. Kohlbrügge had het grootste gelijk van de wereld. Wie dit niet ziet, is nog altijd rooms. Ook al draag je het etiket reformatorisch of evangelisch. Maakt niet uit. Dwalingen gaan nu eenmaal en andermaal vermomd onder allerlei gedaanten. Er is dus zo maar kans dat je in je eigen kerk rooms zit te wezen.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Kohlbrugge
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een branderig gevoel in knieholte en achterkant bovenbenen. Is niet constant, soms een paar dagen geen last en da...
geen reacties
20-03-2017
Wij, een opgroeiend gezin, maken zware, moeilijke dingen mee. Nu merk ik dat ik zo jaloers kan zijn op mensen om ons hee...
2 reacties
19-03-2020
Graag zou ik een vraag willen stellen aan dominee Simons. Er zijn in het archief diverse antwoorden te vinden over het “...
5 reacties
18-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering