Het Bloed voor iedereen

ir. Raymond H. Warnaar / 4 reacties

09-03-2013, 11:46

Vraag

In Hebr staat: Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken maar die geloven! En daarvoor: dat wie het Bloed vertrapt, verdoemd zal worden. Ik las een uitleg dat "het Bloed" voor iedereen is. Klopt dit? Ik heb altijd geleerd alleen voor de uitverkorenen. maar toch geloof ik ook wel dat "het Bloed" voor iedereen is. Hoe zit dit nu? Ook hoorde ik pas voor het eerst dat God voor ALLE zonden van de wereld is gestorven en niet alleen voor de zonden zonden van de uitverkorenen, want dat kan niet gesplitst worden. Dat was wel een openbaring voor mij; ik voelde me toen zo intens blij worden, want dan kan het ook zeker voor mij. Ik had altijd gehoord alleen dat dit alleen geldt voor de uitverkorenen. Ik hoorden overigens in de Ger. Gem. preken dat de Heere voor de zonden van de hele wereld heeft betaald. Dat was ook zo verblijdend om te horen.

Antwoord

Beste vragensteller,

Mooi dat je dat verblijdend vond om te horen! Want er is geen grotere blijdschap te bedenken dan dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken! Wat kunnen we aan die boodschap gewend raken, wat kunnen we er over theoretiseren en wat kan het hart er dan dor en doods onder blijven. Daarom moeten we de slappe handen opheffen en de knikkende knieën strekken, alle last en zonde afleggen, en met volharding de wedloop lopen met het oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God om door Zijn Geest en door Zijn Woord ons tot Hem te trekken (Hebr. 12:1,2,12).
 
De Heere Jezus heeft het tijdens Zijn rondgang op aarde niet gehad over de beperkte reikwijdte van Zijn bloed, of van Zijn lijden en sterven. Hij heeft geen betoog gehouden over de verkiezing en verwerping. Hij heeft geen proefschrift voor ons achtergelaten over de vrije of slaafse wil. Evenmin deden dat Zijn discipelen en apostelen. Maar Hij ging rond over de aarde om mensen los te trekken van hun verlammende theorieën en godsdienstige gedachten en werken en Hij nodigde ze onvoorwaardelijk tot Zijn heil! Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht (Matth.11:28-31). Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem (Joh. 6:54-56). Ook Paulus roept het vol blijdschap uit: In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade (Efeze 1:7).
 
Gods Geest legt door middel van de brief aan de Hebreeën de kracht en bedoeling van dit kostbare bloed van Jezus uit: Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen (Hebr. 9:12-14)!
 
Wat blijft er dan over voor jou en mij? Naar Hem toe, naar deze grootste, vriendelijkste, meest liefdevolle en schoonste onder de mensenkinderen! Hij verwerpt niemand die met lege handen zijn of haar leven in Zijn genadige handen legt. Hij zal je niet uitwerpen! Door Zijn diepe lijden en sterven waar Hij Zijn kostbare bloed onschuldig voor grote vuile zondaren vergoten heeft, heeft Hij de weg van genade en vrede en vergeving door God geopend. Er is geen verhindering meer om gered te worden. De zonderekening van mensen die door het geloof tot Hem de toevlucht nemen is door Hem betaald! Hij is vol van genade en wacht om genadig te zijn.
 
Wacht daarom niet langer en zoek Hem te kennen, te volgen en te dienen. Dan zal je blijdschap vermenigvuldigd worden en zal God de eer ontvangen en door jou verheerlijkt worden! En precies daarom ben jij geschapen: om nu op de aarde, maar straks eeuwig, God groot te mogen maken!
 
Met hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

genadeuitverkiezing
4 reacties
MUS
09-03-2013 / 18:50
Er staan veel duidelijke teksten in de Bijbel! Laat deze door geen theologie 'platslaan':
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. (1 Johannes 2:2)
Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. (1 Timotheüs 2:4)
Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. (Titus 2:11)

Hij gaf zijn bloed voor Zijn Vader, om het zondeprobleem met de wereld op te lossen. Is het al voor jou effectief?
mieptruus
09-03-2013 / 23:40
ik ben blij met de uitleg van R.H.Warnaar!
Fijn dat er ook Ger. gemmers zijn die het zo uitleggen.
Johannes3vers16
11-03-2013 / 13:01
Het is Bloed is er inderdaad, en Gode zij dank, voor iedereen.................alleen wil niet iedereen Dit Bloed en dat is het probleem!
mensaarde
12-03-2013 / 12:30
Ieder mens kan bekeerd worden. Zijn bloed is ons genoeg. Echter niet ieder mens zal bekeerd worden. Waarom ?
Omdat wij niet geloofd hebben. We worden veroordeeld om ons ongeloof!

Terug in de tijd

Aan ds. A. Simons. Ik heb een korte vraag wat misschien wel een uitgebreider antwoord vraagt. Ben je per definitie weder...
10 reacties
10-03-2016
Een hele korte vraag waar ik niet uit kom. Loop je met Jezus in het leven of loop je achter Jezus aan in het leven?
2 reacties
09-03-2011
Ik vind twee jongens heel leuk. De ene jongen zit al vier jaar bij mij in de klas en is geen populaire jongen. Dit komt ...
2 reacties
09-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering