Buiten de eigen leer

Ds. A. van Wijk / 1 reactie

18-02-2013, 16:46

Vraag

Ik vind dat de gereformeerde leer geen rekening houdt met de verschillende bedelingen. De Bijbel is wel voor iedereen, maar niet alles gaat niet over iedereen. Er zijn dingen die alleen voor Israël bedoeld zijn, weer andere dingen staan er alleen voor gelovigen. Ook zijn er dingen die alleen voor een bepaalde tijd bestemd zijn. En soms wordt iets alleen maar tegen enkele mensen gezegd enz. Maar gereformeerden (misschien anderen ook) maken er één grote mix van. Ik ben er van overtuigd dat we van al die dingen samen kunnen leren, maar niet dat alles op ons van toepassing is. Stug en star wordt er vastgehouden aan de Drie Formulieren, maar wie zegt dat die het bij het rechte eind hebben? Ik ben gereformeerd opgevoed, maar ik heb eens buiten die grenzen gekeken. Wat zijn er toen veel dingen duidelijk geworden voor mij. We zouden zoveel van elkaar kunnen leren. Hoe komt het dat gereformeerden niet buiten de eigen leer willen kijken? Ik hoor alleen maar hoe het volgens hen is, maar antwoord op argumenten die daar buiten vallen krijg ik niet. Nu ik meerdere kanten geproefd heb geloof ik dat iedere richting z'n eigen eenzijdigheden heeft. Daarom vind ik het een heel goede zaak om niet altijd in de eigen gemeente te kerken. Maar waarom wordt daar nu juist zo voor gewaarschuwd? Er is uiteindelijk toch maar één kerk?

Antwoord

Beste jongere,

Om te beginnen: Ik meen dat de HEERE wel breder werkt dan in het mij van dichtbij vertrouwde gereformeerde kerkelijk leven en dat je ook van anderen kunt leren. Denk aan mensen die op zekere hoogte wel gereformeerd waren, maar op het punt van de heilige doop anders dachten, zoals C. H. Spurgeon. Verder vind ik wat iemand als C. S. Lewis schreef vaak ook heel waardevol.

Tegelijk wissel ik wat ik van de waarheid van de Schriften via de gereformeerde leer ondervond niet in. Waarom niet? De bedoeling van deze leer is in kerk en voor de wereld duidelijk te maken wat vanuit de Heilige Schrift de antwoorden zijn op belangrijke vragen.
Om te weten en te ondervinden wat de HEERE zegt. Ik noem in dit verband een aantal thema’s waar ze op in gaat: de redding van zondaren, het leven met de HEERE, het eren van Gods grootheid. Als ik zo de Drie Formuleren naga, dan kom ik het goud van de Schriften tegen. Ik mag ze alleen niet volgen als ze de Boodschap van de Schriften niet goed zouden vertolken. De Schriften en de ervaring van het geloof daarop gegrond geven mij herkenning. Dat maakt, dat ik wel kennis neem van wat anderen aanreiken, maar niet als een blanco blad door het kerkelijk leven reis.

Je hekelt vrij algemeen een bepaalde houding. Het zal wel zo zijn dat je vindt dat bepaalde teksten verkeerd uitgelegd of aangehaald worden - je opmerking over de bedelingen geeft dat aan. Zolang er niets nader concreet genoemd wordt, is het voor mij moeilijk om er op in te gaan. Ik kom dan ook niet verder dan een algemeen antwoord, waarvan ik natuurlijk wel hoop dat je er iets aan hebt. Om duidelijk te maken wat ik bedoel ten aanzien van de gereformeerde leer ten slotte nog dit: Lees bijvoorbeeld vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus en Artikel 21 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ik denk dat daar van ieder christen een hartelijk "amen" op past.

Ds. A. van Wijk

Ds. A. van Wijk

 • Geboortedatum:
  10-02-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Herkingen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

formulierenreformatorisch
1 reactie
MUS
18-02-2013 / 18:41
Niemand heeft problemen met de drie formulieren / de gereformeerde dogmatiek e.d. Voor zover deze overeenkomen met de Schriften! Maar geen enkel menselijk geschrift is onfeilbaar. Zo missen er zeker zaken als 'bedelingenleer', 'visie op Israel', 'omgaan met demonische bezetenheid', ' leer van de engelen' en 'uitgewerkte eschatologie' in genoemde documenten. Ach daar zijn dan weer andere boeken / kerken en kringen voor!

Terug in de tijd

Een tijdje geleden werd de volgende vraag in een groepje mensen gelegd: Wanneer heb je een goede preek gehad? Normaal zi...
geen reacties
18-02-2008
Ik zit altijd met een hoop gedachten op zaterdagavond. Ik studeer en heb een bijbaantje. Op beide plaatsen zitten weinig...
4 reacties
18-02-2011
Het zoontje van een goede bekende is 2,5 jaar en heeft serieuze gedragsproblemen. Het is voor ons niet duidelijk wat er ...
3 reacties
18-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering