Getal der heidenen

Ds. A. Simons / 1 reactie

18-02-2010, 18:00

Vraag

Ik heb het voorrecht gehad onlangs een preek over Romeinen 11 bij te wonen van ds. Simons in Genemuiden. Misschien kan ik nog een klein vraagje stellen ter verduidelijking. Is het zo dat als de Heere Israël bekeert, het getal der heidenen (alle niet-Israëlieten) vol is? Dat er dan geen heidenen meer tot bekering komen?

Antwoord

Graag wil ik de vraag proberen te beantwoorden: Wanneer het getal der heidenen vol is (Romeinen 11: 25b) dan zal God terugkeren naar Zijn volk Israël. Zo zegt Paulus het in Romeinen 11:25b. Vol in de zin van: de tijd vol is. Het Griekse woord duidt op een zandloper. Wanneer de tijd door God bestemd vol is. Of anders gezegd: het aantal heidenen bekeerd is wat bestemd is door God.

De vraag is; worden er geen heidenen meer bekeerd als God teruggekeerd is naar Zijn volk Israël? Ik denk dat we Bijbels kunnen antwoorden dat hier geen grond voor is. Integendeel. Ik zal een paar voorbeelden citeren. Neem Zacharia 8:23: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: “Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is.” Of Zacharia 8:22: “Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken.”

Zo staan er tientallen beloften in het Oude Testament voor de volkeren wanneer Israël tot erkentenis zal komen van de Messias. Ik hoop zo voldoende de vraag  beantwoord te hebben. Bidt om de vrede van Jeruzalem, het ga hun wel die u beminnen (Ps. 122:2 berijmd). Maranatha.

Vriendelijke groet,
Ds. A. Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
1 reactie
Alphonsus
19-02-2010 / 15:18
Het getal der heidenen moet allereerst vol worden om de volgende "activiteit" van God te laten plaatsvinden. Daarna, na die volgende "activiteit" uit Gods plan, zal de mogelijkheid tot bekering er nog volop zijn.

Terug in de tijd

Aan iemand die ervaring heeft met het stellen van de diagnose ADD/ADHD. Een paar dagen geleden kwam ik op het Refowebfor...
4 reacties
18-02-2012
Ik ben al 30 jaar getrouwd. Veel problemen gehad met mijn man. Sinds kort heeft hij een persoonlijkheidstest gedaan waar...
3 reacties
18-02-2013
In de Bijbel zie je telkens als patroon dat Israel ongehoorzaam is aan God, gestraft wordt en dan weer terugkomt bij God...
2 reacties
20-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering