Gemeenschap met God tijdens preek

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

18-02-2008, 00:00

Vraag

Een tijdje geleden werd de volgende vraag in een groepje mensen gelegd: Wanneer heb je een goede preek gehad? Normaal zijn de redeneringen in de zin van: “De dominee heeft het weer eens goed uitgelegd.” Echter, de vraagsteller had zelf ook een antwoord: “Je hebt een goede preek gehad als je tijdens de preek gemeenschap met God gehad hebt.” Graag zou ik vernemen: Wat betekent dit nu concreet? Hoe wordt zoiets ervaren?

Antwoord

Het gaat je om de uitdrukking "gemeenschap met God". En, naar je gehoord hebt heeft dat alles te maken met het horen van het gepredikte Woord. Een goede preek. Een preek waarin de boodschap van zonde en genade bijbels (!) evenwichtig wordt voorgesteld. Een preek waarin de drie stukken(ellende, verlossing en dankbaarheid), de twee wegen (de brede en de smalle weg) en de ene Naam tot zaligheid (Christus Jezus) helder en duidelijk worden verkondigd. Een exegetisch doorwrochte en pastoraal doordachte Woordbedienig. Die het hart raakt.

Maar... of je ook de gemeenschap met God ervaart, in het geloof...? Dat is en blijft volstrekt afhankelijk van de werking van de Heilige Geest. De toepassing van het gepredikte Woord aan je hart. In je hart! De Heilige Geest werkt volstrekt vrijmachtig (zie Joh.3) én Hij wil om Zijn werk ernstig gebeden worden. God is niets aan ons verplicht, maar: Vraag toch de HEERE! Een goede preek heeft alles te maken met gebed om Woord én Geest. HEER' ai maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend. Dus het gebed voorafgaande aan én tijdens én na afloop van de Woordbediening is van het allergrootste belang!

Gemeenschap met God houdt in, dat je in het geloof ervaart dat God tot jou, zondaar, komt met Zijn Woord. Niet om je weg te stoten of te veroordelen maar om je te redden van de dood en je te vervullen met Zijn heil. Zijn liefde. In Christus Jezus. De vreugde van Gods nabijheid in Hem. Tot diepe verwondering en verootmoediging. Tot lofprijzing van God.

De gemeenschap met God houdt ook in: het ontdekkend werk van de Heilige Geest, waardoor je je doem- en vloekwaardigheid leert inzien en erkennen. En waardoor je niets meer overhoudt om op te pleiten, in jezelf of vanuit jezelf. De gemeenschap met God houdt in dat de Heilige Geest je werpt op het Woord van God als de enige bron der zaligheid. Het geschreven Woord (het beloftewoord/de Heilige Schrift) en de vervulling daarvan: het vleesgeworden Woord, Christus Jezus.

Gemeenschap met God is er in het oprechte geloof dat Christus Jezus voor mij Gods wet heeft vervuld en voor al mijn zonden volkomen heeft betaald met Zijn bloed. Gemeenschap met God is, van harte belijden: De HEERE, mijn  gerechtigheid, de HEERE mijn heiligheid. De HEERE mijn heerlijkheid!

Gemeenschap met God is ook praktijk der godzaligheid; dagelijks wandelen in het Woord: Och of wij Uw geboon volbrachten, in Christus, uit dankbaarheid.

Gemeenschap met God is een geloofszaak! Geloofsgemeenschap.  Die zich niet beperkt tot de eredienst, maar die het hele leven doortrekt. In de kerkdienst, onder de Woordbediening wil God het geloof werken en versterken. Dus de prediking speelt een cruciale rol in de geloofsgemeenschap.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

geen reacties

Terug in de tijd

Als ik ongesteld ben helpt helemaal niets tegen de pijn, alleen mezelf bevredigen verlicht iets. Ik vind het heel erg en...
geen reacties
19-02-2016
Bij ons in de kennissenkring is een verloofd stel. Zij komt uit de Ger. Gem. in Ned. Omdat ze samen naar een andere kerk...
33 reacties
18-02-2013
Een korte vraag aan een dominee uit de Ger. Gem. Als het gaat om de roeping tot het ambt van predikant: zijn er boeken, ...
2 reacties
20-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering