Eenvoudig in mijn geloof

J.W.N. van Dooijeweert / 4 reacties

21-01-2015, 14:00

Vraag

Ik word soms zo in verwarring gebracht door alle vragen die ik hier op Refoweb lees en dingen die ik in de kerk hoor (Ger. Gem.). Zelf ben ik heel eenvoudig in mijn geloof. Ik geloof dat God mijn Vader is en zielsveel van mij houdt en dat niets de relatie tussen Hem en mij kan verbreken. En ik geloof dat Hij alleen maar wil dat de relatie tussen mij en Hem alleen maar beter wordt. En ik wil dat ook zo graag! Ik verlang zo intens (al mijn hele leven) naar die Vader-kind relatie, waarin ik helemaal afhankelijk van Hem leef en geniet van al het goede wat Hij mij geeft. En dat ik de moeilijkheden die ik tegenkom op mijn weg (en die ik niet aankan) gewoon maar simpelweg in Zijn sterke handen leg en het aan Hem toevertrouw om ze op te lossen. En de moeilijkheden die ik tegenkom en wel aankan wil ik samen met Hem, in afhankelijkheid van Hem, oplossen. Dat is eigenlijk mijn hele manier van leven. Volop genieten van alles wat God mij geeft en van de Bijbel (die vind ik zo mooi) en in volledige afhankelijkheid van Hem leven. En genieten van het feit dat je zo'n Vader hebt die altijd voor je zorgt en je helemaal kent. Maar dan steekt de twijfel soms weer de kop op: leef je op deze manier niet erg makkelijk? Er staat dan wel in de Bijbel: leef als een kind en er staat ook 365 keer in de Bijbel: maak je geen zorgen, maar als je echt zo gaat leven dan wordt ik bang. Dan denk ik: help, je leeft wel erg relaxt. Maar mijn verstand zegt: je leeft op deze manier helemaal niet relaxt. Mijn leven, zoals het er nu uitziet, is op dit moment helemaal niet zo rooskleurig, dus eigenlijk is het heel knap en moedig van me dat ik mijn zorgen die ik nu heb, opzij kan zetten en toch kan vertrouwen op God. Waarom maken mensen het evangelie van de Heere Jezus soms zo moeilijk? Hij heeft alles voor ons volbracht, wij hoeven het alleen maar aan te nemen als een geschenk. En we mogen (we moeten) zelfs genieten van al het goede wat Hij ons geeft. Soms denk ik: ben ik nou gek dat ik zo simpel geloof in de liefde van God, of doen zoveel van die andere mensen zo moeilijk? Ik wil gewoon als een klein kind in afhankelijkheid van de Vader leven en genieten van Hem en van alles wat Hij geeft. Is dat dan niet genoeg? En ik ben zo dankbaar voor wat de Heere Jezus heeft gedaan. Nu hoef ik niet meer te vechten, maar mag ik (uit)rusten. Dat staat toch ook ergens in de Bijbel: wees stil, want de Heere Uw God strijdt voor u. Soms denk ik wel eens: Waarmee kun je God dan wel tevreden stellen? Is God dan nooit tevreden te stellen? Is Hij een soort van boeman, die alles van je eist en nooit tevreden is? Als dat zo is, had ik beter niet geboren kunnen worden. Want dan word je geboren om uiteindelijk in de hel te belanden. Of om heel je leven te zwoegen om God te behagen. Ik vind de boeken van W.G. van de Hulst zo gaaf. Daarin wordt God afgeschilderd als een rechtvaardig God, maar ook als een heel liefhebbende Vader. En als je dingen verkeerd hebt gedaan, mag je daarmee naar God toe gaan en wil God ze je vergeven. En dan hoef je er ook niet meer aan te denken. Dan mag je gewoon weer genieten en vrolijk zijn en blij zijn met alles wat God je geeft. Wat ik nu allemaal opschrijf is op dit moment best een belangrijk issue voor mij. Ik zit er echt mee. Graag antwoord van iemand die echt begrijpt wat ik bedoel. Die er de diepte van begrijpt. Niet iemand die de diepte ervan niet snapt en het gelijk afdoet met een algemeen uitlegje...

Antwoord

Beste vraagsteller of vraagstelster,

Ik wil beginnen met mijn excuses aan te bieden. Ik kreeg zojuist van Refoweb een herinnering voor deze vraag. Maar ik had hem niet gekregen. Dat is het probleem van de moderne communicatie. Het gebeurt niet vaak, maar het komt voor dat een mail nooit aankomt. Gelukkig zijn de mensen van Refoweb dan heel alert en informeren even. Maar hier ben ik!

Onderaan je vraag schrijf je dat je “graag antwoord wilt van iemand die echt begrijpt wat je bedoelt. “Die er de diepte van begrijpt. Niet iemand die de diepte ervan niet snapt en het gelijk afdoet met een algemeen uitlegje...” Ik geloof dat ik je vraag goed begrijp. Maar dan blijft het nog een heel moeilijke opgave om je op een zodanige manier antwoord te geven dat je er gelukkig mee bent. Ik ken je leefomstandigheden niet, weet niet of je een man of een vrouw bent. Of je jong bent of al heel oud. Uit je vraagstelling blijkt dat je in ieder geval geen kind meer bent, maar het leven al hebt ervaren. Met diepten en hoogten.

Je zegt: "Ik word soms zo in verwarring gebracht door alle vragen die ik hier op Refoweb lees en dingen die ik in de kerk hoor (Ger. Gem.)".

Dat moet je in ieder geval niet doen. Je moet geen problemen van anderen oprapen en die gaan toepassen in je eigen leven. Een van de belangrijkste dingen in het leven is dat je je eigen leven leidt en goed onderscheidt wat de problemen van jezelf zijn en ook wat een probleem is van een ander. Refoweb is niet bedoeld om je in de put te laten raken door problemen van anderen, maar juist om mensen te helpen om uit hun problemen te komen, om antwoord te krijgen.

Je schrijft: “Zelf ben ik heel eenvoudig in mijn geloof. Ik geloof dat God mijn Vader is en zielsveel van mij houdt en dat niets de relatie tussen Hem en mij kan verbreken. En ik geloof dat Hij alleen maar wil dat de relatie tussen mij en Hem alleen maar beter wordt. En ik wil dat ook zo graag! Ik verlang zo intens (al mijn hele leven) naar die Vader-kind relatie, waarin ik helemaal afhankelijk van Hem leef en geniet van al het goede wat Hij mij geeft. En dat ik de moeilijkheden die ik tegenkom op mijn weg (en die ik niet aankan) gewoon maar simpelweg in Zijn sterke handen leg en het aan Hem toevertrouw om ze op te lossen. En de moeilijkheden die ik tegenkom en wel aankan wil ik samen met Hem, in afhankelijkheid van Hem, oplossen. Dat is eigenlijk mijn hele manier van leven. Volop genieten van alles wat God mij geeft en van de Bijbel (die vind ik zo mooi) en in volledige afhankelijkheid van Hem leven. En genieten van het feit dat je zo'n Vader hebt die altijd voor je zorgt en je helemaal kent.”

Lieve broeder of zuster; dit is het rijkste leven dat mogelijk is! Laat je dat door niemand ontnemen. Als je leven zo is, is dat een geschenk van je hemelse Vader. Wij hebben een vriendin die inderdaad ook zo mag leven. Voor veel mensen is dat een heel probleem. Die leveren allerlei commentaar op zo’n leven. Maar dat is niet terecht! Als de Heere je dit schenkt mag je dat ook in vreugde aannemen. Dan mag je al een stukje hemel proeven terwijl je nog hier op aarde bent temidden van alle zorgen en moeiten die het mensenbestaan kenmerken. Als Vader het geeft... dan mag je genieten. Met volle teugen!

Maar nu komt het probleem: de twijfel steekt op: zet dat van je af! De Heiland zegt tegen Zijn discipel Petrus, nadat Hij op de golven gelopen had, Mattheüs 14:31: “En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zei tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt u gewankeld?” Twijfel is zonde. Ik zeg niet dat je nooit eens twijfels kunt hebben. Zeker wel! Johannes de Doper stuurde een paar discipelen naar Jezus met de vraag: “Bent u de Christus of verwachten wij een ander?” Maar toch blijft het staan: Twijfel moet je uit je leven wegbannen. Als je leeft uit de hand van je hemelse Vader, dan mag je ook vertrouwen op die Vader.

Dan vervolg je: “Maar mijn verstand zegt: je leeft op deze manier helemaal niet relaxt. Mijn leven, zoals het er nu uitziet, is op dit moment helemaal niet zo rooskleurig, dus eigenlijk is het heel knap en moedig van me dat ik mijn zorgen die ik nu heb, opzij kan zetten en toch kan vertrouwen op God.”
 
Hier kan ik niets op zeggen, ik ken je leven niet. Misschien heb je heel grote zorgen. Misschien is je leven heel moeilijk en heel ingewikkeld. Door allerlei omstandigheden. Maar je tweede alinea moet je snel inslikken; “knap en moedig van me dat ik mijn zorgen opzij kan zetten.” Nou vergeet dat maar heel gauw. Het is alleen omdat de Heere je dit geeft. Het heeft niets met knap en moedig te maken, maar alleen met de goedheid van de Heere God. Hij geeft je dat de zorgen en omstandigheden je niet stuk maken, maar dat je mag leven in de wetenschap dat je leven helemaal in Zijn hand is. Wat zouden veel mensen dat geloof graag hebben: “Geen haar valt er van mijn hoofd zonder de wil van mijn hemelse Vader.” Dat is pas echt leven.

Je zegt: “Waarom maken mensen het evangelie van de Heere Jezus soms zo moeilijk? Hij heeft alles voor ons volbracht, wij hoeven het alleen maar aan te nemen als een geschenk. En we mogen (we moeten) zelfs genieten van al het goede wat Hij ons geeft. Soms denk ik: ben ik nou gek dat ik zo simpel geloof in de liefde van God, of doen zoveel van die andere mensen zo moeilijk? Ik wil gewoon als een klein kind in afhankelijkheid van de Vader leven en genieten van Hem en van alles wat Hij geeft. Is dat dan niet genoeg?”

Ja, zo leven is genoeg, is een zegen. Geniet van het goede en zoek de problemen van een ander maar niet op. Als de Heere je dat eenvoudige kinderlijk geloof schenkt mag je er inderdaad van genieten. Dan mag je van genade leven. Heerlijk, bijzonder!

“En ik ben zo dankbaar voor wat de Heere Jezus heeft gedaan. Nu hoef ik niet meer te vechten, maar mag ik (uit)rusten. Dat staat toch ook ergens in de Bijbel: wees stil, want de Heere Uw God strijdt voor u.”
 
Ja, correct! Maar nog meer: Jezus stierf voor onze zonden! Daarom mag je, als je in Hem gelooft, vrij zijn. En hoopvol leven. De nieuwe geboorte, die de Heilige Geest werkt, zet je in een andere wereld. In Gods Koninkrijk. Het Koninkrijk van vrede en leven.

“Soms denk ik wel eens: Waarmee kun je God dan wel tevreden stellen? Is God dan nooit tevreden te stellen? Is Hij een soort van boeman, die alles van je eist en nooit tevreden is? Als dat zo is, had ik beter niet geboren kunnen worden. Want dan word je geboren om uiteindelijk in de hel te belanden. Of om heel je leven te zwoegen om God te behagen.”
 
Aan de eigenschappen van God zijn natuurlijk twee kanten. Maar de liefde van God heeft ook twee kanten. Zijn liefde mogen we genieten, voor eeuwig, als we tot geloof in Jezus Christus gekomen zijn. Maar als we dat niet kennen, dan blijft er alleen de strenge rechtvaardigheid van God tegenover de zonde. Zijn toorn tegenover mensen die niet in Hem willen geloven, zal eenmaal groot zijn. “Gaat weg van Mij”. En als we daar nu teveel de nadruk op gaan leggen dan krijg je dat negatieve geloof wat jij bedoelt in je vraag.

“Ik vind de boeken van W.G. van de Hulst zo gaaf. Daarin wordt God afgeschilderd als een rechtvaardig God, maar ook als een heel liefhebbende Vader. En als je dingen verkeerd hebt gedaan, mag je daarmee naar God toe gaan en wil God ze je vergeven. En dan hoef je er ook niet meer aan te denken. Dan mag je gewoon weer genieten en vrolijk zijn en blij zijn met alles wat God je geeft.”

Lieve vriend of vriendin, dat is zeker waar! Een volheid van vreugde is er bij Hem. Met alles mag je naar Hem toe gaan. In Hebreeën 4:14-16 jubelt de apostel over dit heerlijke wonder.

Uw goedheid Heer ’is hemelhoog
Uw waarheid tot de wolkenboog
Uw recht is als Gods bergen
Uw oordeel grond’loos, Gij behoedt
En zegent mens en beest en doet
Uw hulp nooit vruchtloos vergen (verwachten)

Daar mag je mee leven en daar kun je mee sterven. Niemand kan je die vreugde afnemen.

Ik hoop dat je wat aan mijn antwoord hebt. Leef dit heerlijke leven dicht bij de Heere en geniet van dit leven. Het is maar zo kort en het wordt steeds aangevreten door zorgen en moeiten. Maar die de Heere vrezen hebben geen gebrek...

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N.  van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

eenvoudiggeloofslevenGodsbeeld
4 reacties
Stoterst
21-01-2015 / 15:11
Hier past maar 1 reactie op vraag als antwoord:

Amen
andanona
21-01-2015 / 18:51
Wat een geweldig getuigenis.... Hij heeft alles volbracht!
Wij mensen kunnen daar soms moeilijk over doen. Meestal staat koning IK dan in de weg.

Groet,

Ton
handelingen2_21
22-01-2015 / 19:08
Hey

ik wil je een gedeelkte meegeven: Galaten 4:21-31: slaaf of vrij!
rups89
24-01-2015 / 22:44
Wow, das een mooi gedeelte over Galaten!
Dat heb ik eigenlijk nog nooit gelezen...
Wat is het heerlijk om te beseffen dat je, wanneer je in Jezus bent, je helemaal vrij mag zijn!

Zelf vind ik dat soms nogal moeilijk.
Dan denk ik: maak ik nu wel de goede beslissingen, doe ik wel wat God wil, maar zelfs zulke dingen mag je aan God overgeven.
Dan mag je echt als een kind bij de Vader leven en Hem vertrouwen dat Hij je wel corrigeert als je de verkeerde weg opgaat en ook genieten van Zijn bemoediging/ aanmoediging bij moeilijke dingen.
Dan hoef je dus niet meer zelf continue krampachtig te denken: doe ik het wel goed zo?

Volledig zorgeloos leven als een kind bij zijn Vader, zoals aardse kinderen ook vaak nog zo zorgeloos kunnen zijn en helemaal kunnen vertrouwen op hun vader/ moeder.

Jezus heeft echt ALLES volbracht en wij mogen alleen maar rusten in wat Hij voor ons heeft gedaan.
Wat een fantastische God hebben we toch!

Terug in de tijd

Ik ben nu bijna 17 en ik heb nog nooit een zaadlozing gehad. Hoe moet ik daarmee omgaan? Moet je gewoon wachten totdat h...
1 reactie
21-01-2013
Ik (21 jaar) heb kort haar, tenminste tot op mondhoogte. Mijn ouders zijn het hier niet mee eens. Een vrouw mag geen kor...
geen reacties
21-01-2009
Om diverse fysieke redenen is het hebben van ''normale gemeenschap'' voor mijn man en mij (vrouw van begin 30) bij tijde...
29 reacties
21-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering