Kerstboom

Redactie Refoweb / 46 reacties

07-12-2012, 10:35

Vraag

Veel refo's wijzen de aanschaf van een kerstboom e.d. af. Voor mij hoeft dat ook niet, maar ik vind het altijd wel mooi als er overal lampjes in het dorp hangen en kerstbomen staan. Is dat verkeerd?

Antwoord

Zie voor het antwoord het zoekprogramma in onze vragenrubriek. Zoekwoorden "kerstboom" of "kerstfeest".

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

46 reacties
bootje
07-12-2012 / 11:17
Er zijn vragen waarvan ik het bijzonder vindt als je ze bedenkt, en deze is er een van. Ik zou niet weten wat er niet goed aan is, ik zie het als een stukje sfeer tijdens de donkere winter dagen. En de kerstboom discussie begrijp ik ook niet. Want de meeste eten wel extra lekker eten, kerstkransjes, paaseieren enz. Dat heeft n.m.i. ook niets met De Boodschap te maken.
Daniel
07-12-2012 / 11:40
Een kerstboom is een heidens iets, meer kan ik er niet over zeggen, het geeft wel sfeer in de winter, maar het blijft een heidens iets.
Autumn
07-12-2012 / 11:59
@Daniel: een heidens iets...wát zijn precies heidense dingen? Eeuwen geleden was een kerstboom een heidens iets, maar dat is het al jaren en jaren niet meer. Net zoals het orgel vroeger ook 'een heidens iets' was en het al jaren en jaren niet meer is. Jij mag je mening hebben hoor, niks mis mee. En jij mag een kerstboom ook een 'heidens iets' vinden, maar het is geen feit.
Daniel
07-12-2012 / 13:26
@ Autumn de kerstboom is een heidens iets heb ik geleerd, maar we hebben welk elk jaar een kerstboom.

Autum. Ik geloof niet alles wat ik geleerd heb.

Vaak wordt ik van refoweb verwijderd, ik moet voorzichtig zijn met wat ik schrijf.
De refo-mensen zijn me lief, refoweb ook, maar ik kan niet schrijven wat ik wil.
Ik kan ook voluit op het orgel spelen, daar is niets mis mee, net zoals met de kerstboom.
Wiepie
07-12-2012 / 13:27
Misschien moeten we eens luisteren wat God er nu van vind...

1 Hoort het woord, dat de HEERE tot ulieden spreekt, o huis Israëls!
2 Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.
3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl.
4 Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele.
5 Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken; zij moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan; vreest niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen, ook zo is er geen goeddoen bij hen.
6 Omdat niemand U gelijk is, o HEERE! zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid.
7 Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen, en in hun ganse koninkrijk, niemand U gelijk is.
8 In één ding zijn zij toch onvernuftig en zot: een hout is een onderwijs der ijdelheden.
9 Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht, en goud van Ufaz, tot een werk des werkmeesters en van de handen des goudsmids; hemelsblauw en purper is hun kleding, een werk der wijzen zijn zij al te zamen.
10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen.
11 (Aldus zult gijlieden tot hen zeggen: De goden, die den hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde, en van onder dezen hemel.)
12 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand.
13 Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren.
14 Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, een ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen; en er is geen geest in hen.
15 IJdelheid zijn zij, een werk van verleidingen; ten tijde hunner bezoeking zullen zij vergaan.
16 Jakobs deel is niet gelijk die, want Hij is de Formeerder van alles, en Israël is de roede Zijner erfenis; HEERE der heirscharen is Zijn Naam.

Lijkt mij vrij duidelijk toch??
Gisela
07-12-2012 / 13:44
Wiepie wat bedoel je hier eigenlijk mee ten opzichte van de kerstboom?

Nee wij zijn ook tegen die pronk bij kerst. En inderdaad ook bij (lekker) eten moet je uitkijken dat je n iet te ver gaat. Het gaat om het Kind en de duivel bedenkt van alles (en steeds meer) om ons daarvan af te houden.
rotterdam1
07-12-2012 / 14:17
@Wiepie ; met alle respect Wiepie maar nu ga je toch wel heel kort door de bocht.
Later er geen twijfel over bestaan, respect voor iedereen die geen kerstboom in huis wil.

Maar het door jou geciteerde bijbelwoord (Jeremia 10) gaat over afgoderij en dat is toch wel heel iets anders als versiering – decoratie.
Ook in de bijbel wordt er verfraaid, denk aan ; de ark van het verbond was uitgerust met 2 cherubijnen en in Ezechiël 41 zien we een visioen van de tempel “aan de tempeldeuren, waren cherubs en dadelpalmen gemaakt”, en ook denk aan de koperen slang uit Num. 21: 8, 9.
Verfraaien is toegestaan ; lees het Goddelijk bouwplan van de tempel zoals David dit doorgeeft aan zijn zoon Salamo. (1 Kron. 28 ; 11/19).

Dacht men vroeger aan een Germaans heidense oorsprong, tegenwoordig gaat men er in de wetenschap echter vanuit dat de kerstboom niet ouder is dan de 19e eeuw. De traditie van de kerstboom is komen overwaaien uit het 19e-eeuwse Duitsland en door immigranten naar Nederland meegenomen.
Kenden in eerste instantie alleen rijke gezinnen het gebruik van een spar in huis, de zondagsschool bezorgde hem brede populariteit. De zondagsschool, opgericht door mensen uit het Reveil, was niet alleen een geschikte manier om het evangelie te verspreiden maar ook om armen van middelen te voorzien. Sindsdien staat de kerstboom volgens sommige kerken symbool voor 'het Licht'.
dkw
07-12-2012 / 14:40
Kerstboom is gewoon een traditie.
In Rusland hadden de christenen juist een kerstboom in de tuin staan om te laten zien dat ze christenen waren, het feest van het licht, prachtig toch?
In Nederland hadden de christenen vroeger ook gewoon kerstbomen, alleen toen er van alles omheen verzonnen werd is er een afkeer tegen gekomen in bepaalde kringen.

Er is helemaal niets mis met een kerstboom, net zo min als met een potje biljarten, kaarten, darten of televisie, alleen kan er wel verkeerd gebruik van worden gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat het middel slecht is.
Race406
07-12-2012 / 16:44
@dkw: Helemaal eens!
Daniel
07-12-2012 / 22:36
@dkw

ik ben het helemaal met u eens, maar ik heb problemen met biljarten, kaarten etc..
Het zit er zo ingehamerd, biljarten en kaarten is zondig.

Verder ga ik vrolijk door het leven, maar biljarten, kaarten en darten doe ik niet.
We kopen wel een kerstboom, dat dan wel weer wel.
Toch anders dan kaarten en biljarten.
MUS
08-12-2012 / 07:40
Wij zijn ook heidenen! Ik hoop gelovig geworden. Daar komt het op aan!
Trouwens, de datum van kerst is ook heidens...
rotterdam1
08-12-2012 / 08:46
@Mus ; De datum van het kerstfeest is vastgesteld in de vierde eeuw na Christus door keizer Constantijn en andere integere Christenen (dezelfde die onze geloofsbelijdenis formuleerden) omdat de werkelijke datum niet kon worden vastgesteld.
In de Oosterse kerken die de Juliaanse kalender gebruiken (zoals de Russisch-orthodoxe Kerk), wordt het 13 dagen later gevierd.
Het feit dat de oude Germanen op 21 december joelfeesten, en ook ongeveer op deze datum, de landen rond de Middellandse Zee, hun zonnegod (Ra of Helios) vereerden maakt de datum niet heidens.
Wat, trouwens, van de andere Christelijke hoogtijdagen ? Bij de vaststelling van Pasen (en in het verlengde Hemelvaart en Pinksteren gaan we uit van het begin van de lente met daaraan gekoppeld een ingewikkelde astronomische berekening van de stand van zon en maan.
Ook hier hebben de Oosterse kerken een andere berekening.
Verscheidene kerken proberen de verschillen in paasdatum te overbruggen en terug te keren naar één berekening voor de gehele christenheid. De grootste kans op acceptatie maakt het vieren van Pasen volgens de astronomische waarneming van lentebegin en volle maan.
ceciel72
08-12-2012 / 20:16
Een vraag : waar kunnen wij in de bijbel lezen dat er een kerst boom neer gezet werd met lichtjes ,slinger en ballen?
Het belangrijkste is dat wij allen het licht (echt licht) mogen zien. Dat is mijn wens voor jullie allen
Spatie
08-12-2012 / 20:24
ceciel72
Zo lust ik er nog wel een paar. Waar lezen we in de bijbel dat er planten in huis werden gezet, schilderijen op werden gehangen en allerlei andere decoraties?
Waar lezen we in de bijbel over winkelen? Waar lezen we in de bijbel over een refobeurs? Waar lezen we in de bijbel over vakantie enz....?
Daniel
09-12-2012 / 09:43
@Spatie,

Ik heb lang nagedacht over je reactie, ik dacht over de miljonairs beurs, mensen die te veel geld hebben, over mensen die te dom zijn om voor de duvel te dansen.
In de bijbel staat niets over vakantie, ook niet over de AH, over refo's hadden de bijbelschrijvers nooit gehoord.
Refo's hebben zichzelf uitgevonden, je gaat voor God, en je weet dt je zo ontzettend keurig bent. Soms scheurt dat een beetje.
rotterdam1
09-12-2012 / 11:44
@Daniel - Ik heb ook lang nagedacht over je reactie, mensen die te veel geld hebben, over mensen die te dom zijn om voor de duvel te dansen.
Wat bedoel je ? Mensen met teveel geld zijn dom ?
Hebben jij en ik misschien ook wel teveel geld (zeker in vergelijk met vele van onze broeders en zusters in Afrika)
Dus ? Jij en ik ook te dom om voor de duvel te dansen ?
Johannes3vers16
10-12-2012 / 10:31
Ons toch maar afvragen WWJD.........................
Pompelmoen
10-12-2012 / 11:16
@Tara,
Tjonge, wat een heftige preek was dat. Ik word daar ook een beetje somber van. Waar gaat het bij de geboorte van Jezus om? Dat Hij op aarde kwam? Dat met Hem de hoop werd geboren? Of laat je je leiden door de omstandigheden - inderdaad, dat Jozef en Maria nergens fatsoenlijk onderdak vonden.
Wil je je richten op het Licht - de geboorte van Jezus - of op het duister? Ik moet nu denken aan dat prachtige kerstlied - "O kerstnacht schoner dan de dagen"

O, kerstnacht schoner dan de dagen
Hoe kan Herodes ‘t licht verdragen
Dat in uw duisternisse blinkt

Dan blijft mijn vraag: gaat het bij kerst om het Licht of om de 'duisternisse'? Ik weet wel wat voor mij de kern van de kerstgedachte is!

Hartelijke groet,

Pompelmoen
esthuis
10-12-2012 / 11:37
( uit gouddraad uit vlas van Nel Benschop )

Ik zou zo graag EENS Kerstfeest vieren
zonder die vals bewogen sfeer,
Geen dennegroen zou t huis versieren,
Geen hulst, geen kaarsen en zo meer.
Geen kerstwijding, geen liturgieen,
Geen kerstverhaal en geen gedicht,
Maar diep gebogen op mijn knieen
zou ik overstraald met hemels licht
Uw engelen horen, en aanbidden
in woordenloze dank. Mijn stem
zou zwijgen, als ik dan temidden
der herders ging naar Bethlehem.
k zou knielend naar Uw kribbe staren,
- Een grote stilte om mij heen, -
En Heer, misschien voor het eerst sinds jaren,
vierde ik het feest met U alleen.
dkw
10-12-2012 / 11:41
@Tara,
Wie zegt dat de stal vuil was?
Wie zegt dat het uberhaupt een stal was?
Wie zegt dat de stal leeg was?
Wie zegt dat Maria overal aanklopt en dat er nergens plek is?

Ik lees het niet in de bijbel hoor?

Terug in de tijd

Wij zijn een pasgetrouwd jong stel met een grote kinderwens. We hebben een drukke tijd van afstuderen, klussen in ons hu...
2 reacties
07-12-2021
Wij zitten thuis in een complexe situatie. Er zijn in ons gezin grote zorgen vanwege ziekten. Hierdoor zijn wij puur aan...
4 reacties
09-12-2015
Ik irriteer mij mateloos aan het gedrag wat mijn man betreft aangaande het verslaafd zijn aan Facebook. Het laatste wat ...
9 reacties
08-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering