Verbetering HSV

Herziene Statenvertaling / geen reacties

25-10-2012, 10:39

Vraag

Ik heb een vraag aan de stichting HSV over 2 Petrus 1:19. Onze predikant draagt de HSV een warm hart toe, maar plaatste bij dit vers de opmerking: "Jammer dat ze dit in de HSV niet verbeterd hebben." In de HSV staat in dit vers: "En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart." De HSV gebruikt hier "vast en zeker", de SV heeft "zeer vast." Onze dominee gaf echter aan dat de grondtekst reden geeft om te vertalen met "des te vaster" o.i.d. Hierin volgt hij letterlijk de lijn van de NBG-vertaling, en ook de Engelse King James vertaalt met een vergrotende trap. Waarop is de keuze in de HSV gebaseerd? Hebt u bewust niet voor de interpretatie van het NBG gekozen?

Antwoord

Dit is een heel goede vraag. De HSV heeft hier de SV gevolgd, maar de kanttekeningen geven ook al aan dat er in feite sprake is van een vergrotende trap. We gaan dit voorleggen aan de commissie die alle ingekomen opmerkingen bekijkt en advies geeft aan het HSV-bestuur. Misschien dat dit in een volgende uitgave verbeterd kan worden. Hartelijk dank!

Hartelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

HSVStatenvertaling
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over ban van afsnijding. Ik las dit achter in de Bijbel en vind het eigenlijk een beetje moeilijk dit f...
2 reacties
25-10-2011
Bij mijn stageopdracht voor de Pabo heb ik op een basisschool een grote fout gemaakt. Behalve de stageschool weet nieman...
3 reacties
25-10-2021
In het bijbelboek Richteren staat een verhaal over ene Micha die op reis gaat en bij iemand komt overnachten. En tijdens...
geen reacties
25-10-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering