Twijfel over bekering

Ds. J. Bos / 5 reacties

11-10-2012, 10:52

Vraag

Ik heb een poos in mijn leven ervaren dat ik bekeerd was. Maar geleidelijk aan verdween dat. En elke als ik weer last heb van mijn boezemzonde, dan denk ik: dit mag ik niet doen, of straks doe ik de zonde tegen de Heilige Geest en daar ben ik ook bang voor, maar eerst veel meer dan nu. Ik weet niet wat ik moet doen. Eerst leek het alsof ik bekeerd was, maar nu niet meer. En ik wil niet de zonde tegen de Heilige Geest doen maar elke keer val ik weer in de zonde en moet ik aan de Heilige Geest denken. Wil een dominee van de Christelijke Gereformeerde Kerk mij helpen?

Antwoord

Beste vrager,
 
Het is altijd moeilijk om vragen te beantwoorden als je de vrager niet kent. Dan kan er alleen in algemene woorden geantwoord worden. Ik zou zeggen: Ga je vragen maar eens anders stellen. Niet: ben ik bekeerd, maar geloof ik dat Jezus Christus de Zoon van God is. Petrus zegt niet: Heere, U weet dat ik bekeerd ben. Thomas belijdt niet: nu ben ik bekeerd. De kamerling belijdt in Handelingen 8:37 ook niet dat hij bekeerd is, maar dat Jezus de Zoon van God is! "En hij reisde zijn weg met blijdschap."

Wat u schrijft over de zonde tegen de Heilige Geest: als uw geweten waarschuwt dat iets voor u zonde is, dan moet u zich daar van afkeren. Lees eens vraag en antwoord 94 van de catechismus. En nog iets: wie vreest de zonde tegen de Heilige Geest gedaan te hebben, die heeft het niet gedaan. Want als dat gebeurt, is zelfs de vrees ervoor weg. Dan zwijgt het geweten in alle talen.

Hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief
5 reacties
dkw
11-10-2012 / 11:02
Als je een bekeuring krijgt en je maakt bezwaar en je krijg een brief toegestuurd dat de bekeuring is kwijtgescholden, dan ben je blij natuurlijk, prachtig, de schuld is kwijtgescholden, je voelt je enorm blij en opgelucht.

Stel dat dit blijde gevoel langzaam wegebt, dan pak je soms de brief er weer bij en lees het nogmaals.

Stel dat je de brief kwijtraakt, doet dat iets af van de inhoud van de brief? Het is dan toch eigen schuld dat de brief kwijt is? De uitspraak is toch al geweest en blijft bekrachtigd?

Het gaat dus niet om ons gevoel, maar om Jezus Christus alleen, prachtig antwoord van Ds Bos, het gaat niet om bekering maar om Hem, zeggen dat Jezus Christus de Zoon is van de levenden God!
plderoos
11-10-2012 / 20:11
Denk eens na over die zonde tegen de Heilige Geest. Wat is dat nou eigenlijk? In de statenvertaling wordt het genoemd: het tegen de Heilige Geest spreken, dat is een zonde die niet vergeven wordt.

Mattheus 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Nou is de ene zonde niet erger dan de andere. Moord is net zo erg als de wens tot moord, zie hiervoor de bergrede: "Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur". Ook Jacobus maakt duidelijk dat het er niet om gaat of je een gebod hebt overtreden maar of je je aan heel de wet gehouden hebt omdat het niet om de geboden, maar om de Gebieder gaat.

Er is slechts één reden waarom je niet behouden zult worden en dat is ongeloof. Van een gélovige zijn namelijk alle zonden onvoorwaardelijk vergeven. Als je gelooft wordt geen enkele zonde je aangerekend, als je niet geloof kun je nog zo zuiver leven, het ongeloof wordt je aangerekend. Tegen de Heilige Geest spreken kan dus niets anders zijn dan ongeloof. Als je gelooft is het dus onmogelijk om de zonde tegen de Heilige Geest te plegen.
1a2b3c
12-10-2012 / 09:26
Ik maak uit de Bijbel op dat er twee redenen zijn waardoor een mens die onder het evangelie leeft verloren kan gaan: ongeloof en onwil.
Mark.16:16... die niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden, en Luk.19:27 Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood.

M.i. is de zonde tegen de Heilige Geest een opzettelijk lasteren van Gods werk door dat toe te schrijven aan de duivel, wat bewust gebeurd tegen je eigen geweten in.
Dus beste vraagsteller, als je de zonde tegen de Heilige Geest niet wilt doen dan kun je hem ook niet doen. Want die zonde gaat niet buiten je wil om.
MAAR (!!!) het is wel gevaarlijk om tegen je eigen geweten in te zondigen, denk aan het oordeel van de verharding.
Je komt een beetje op mij over alsof je denkt dat één en ander je overkomt, maar bekeerd zijn en opzettelijke zonden, zijn geen dingen die je overkomen. Daar ben je 100% bij hoor!
Ga ajb niet zitten navelstaren, maar zie op Hem, dan heb je geen zin meer om te zondigen.
Als je uit zwakheid toch weer in (boezem)zonde valt, belijd die en Hij vergeeft. 1Joh.1:9.
plderoos
12-10-2012 / 18:04
Als je niet gelooft, wíl je dan?
Als je niet wilt, geloof je dan?
1a2b3c
12-10-2012 / 19:26
Daarin verschillen wij van mening zoals al eerder is gebleken ;)
In Opb.22:17 worden degenen die willen geroepen te komen = geloven.
We lezen hier zo vaak van mensen die wel willen, maar toch zeggen dat ze niet kunnen geloven.
En er zijn er ook die de Bijbel van kaft tot kaft geloven, maar toch voor de wereld kiezen of het uitstellen. Denk verder aan Demas, de rijke jongeling ....

Als mensen geen geloof(zekerheid) hebben, gebeurd het regelmatig dat ze bang zijn de zonde tegen de Heilige Geest gedaan te hebben. We lezen hier vaak van mensen die 'niet kunnen geloven'.
Dan is het goed te weten dat de zonde tegen de Heilige Geest met je wil te maken heeft, dan kun je weten dat je dat iig niet gedaan hebt.
Als het alleen met ongeloof te maken heeft, dan weten mensen die niet 'kunnen geloven' nog niet of ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Dan wordt het heel erg donker in je leven.
Verder helemaal met je eens dat geen enkele zonde je wordt toegerekend als je gelooft.

Terug in de tijd

Crematie goed of fout?
geen reacties
11-10-2013
Aan Alie Hoek-van Kooten. Er is veel geschreven over zelfbevrediging. Misschien ligt het aan mij, maar bepaalde dingen z...
geen reacties
11-10-2016
De laatste tijd word ik steeds vaker gevraagd om in een groep hardop voor te gaan in gebed. In het begin vond ik dat vri...
geen reacties
11-10-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering