Het woord recht snijden

Ds. J.L. Schreuders / 1 reactie

08-10-2012, 11:11

Vraag

In 2 Tim. 2:15 staat dat we het woord der waarheid recht moeten snijden - verdelen. In de Bijbel lijken nogal wat paradoxen te staan, maar worden die dingen niet opgelost als er onderscheid wordt gemaakt tussen Israël, gelovigen uit de volken, en ongelovigen? Wat voor Israël geldt is toch niet automatisch voor gelovige heidenen bedoelt? De brieven aan de Hebreeën en Jacobus hebben een duidelijk adres, dan mogen we toch niet alles beschouwen als aan ons gericht? En de Bijbel spreekt toch ook over verschillende opstandingen? Nog iets: God (de Vader) noemt Israël toch Zijn vrouw, maar het lichaam van Christus wordt de bruid van het Lam genoemd. Vaak hoor ik bij de gereformeerden dat Israël en gelovigen als één worden gezien. Ik geloof dat we ook hier het woord recht moeten snijden.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Natuurlijk moeten wij het woord der waarheid recht snijden, wat echter niet zoals jij veronderstelt op verdelen betrekking heeft, maar op rechte voren trekken op het land zoals een boer dat doet met de ploeg. Je geeft helaas geen voorbeelden van de paradoxen die in de Bijbel zouden staan. Dat zou het antwoorden op je vraag wel vergemakkelijken. Paradoxen zijn overigens per definitie schijnbare (dus geen werkelijke) tegenstellingen en bovendien gebruik je zelf het woord "schijnt". Dat maakt het ook allemaal wat betrekkelijk.

Niet alles wat tot Israel wordt gezegd is inderdaad voor ons bedoeld. Voorbeeld: de landbelofte. Wel staat alles tot onze lering en vermaning en vertroosting geschreven, dus ook alle beloften en bedreigingen, die tot Israel worden uitgesproken. Wij mogen lijnen natuurlijk wel doortrekken. Zodoende lezen we ook een brief als van Jakobus en de Hebreeën als tegelijkertijd aan ons gericht, want anders zouden wij ook  een evangelie als van Lukas en alle brieven van Paulus ongelezen kunnen laten. De Geest spreekt door het Woord.

Dat de Bijbel over verschillende opstandingen spreekt is waar: de opstanding van Christus, de geestelijke opstanding uit het doodsbestaan en de opstanding op de jongste dag. Maar ik kan niet goed inzien wat dit te maken heeft met paradoxen. Israel en de kerk moeten inderdaad als een geheel worden gezien want er is ten diepste maar één volk Gods. De kerk is in Israel ingelijfd. Een onderscheid tussen vrouw van de Heere en bruid van Christus, dat dan het verschil zou moeten aanduiden, zie ik zeker niet.

Hartelijke groeten,
Ds J. L. Schreuders, Aalst

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belofte(n)Israel
1 reactie
plderoos
09-10-2012 / 07:52
ik ken het idee vrij aardig ja. En in praktijk blijkt inderdaad dat op deze manier delen van de bijbel als vóór ons worden beschouwd, en andere delen óver ons.

In de SV en de King James vertaling wordt "de waarheid recht snijden" en "rightly dividing the truth" gebruikt. De term rechte voren trekken is in de NGB1951 gebruikt. Ik ben het met de mensen die de bijbel in stukken willen snijden niet eens. De dominee zegt heel terecht dat heel de bijbel tot onze lering is geschreven. (rom. 15:4) Maar Paulus drukt zich nog stelliger uit: "Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!' (gal. 1:8)

Het is denk ik een kwestie van uitleg. Als je zegt dat de bijbel de waarheid is dan zou je die inderdaad 'rightly' moeten opdelen. Maar als ik zeg dat ik elke dag een zwart overhemd draag spreek ik ook de waarheid. Die dient echter onderscheiden te worden van Gods waarheid. De waarheid recht snijden betekend mijns inziens dan ook: scherp onderscheiden wat God heeft gezegd, en wat wij daarover zeggen.

Terug in de tijd

Ik overweeg het boek “De Bijbel als schepping” van de Duits-joodse auteur Friedrich Weinreb aan te schaffen. Wat is uw e...
4 reacties
09-10-2019
Stel dat het waar is dat de hel bestaat, waarom worden ongelovigen daar heen gestuurd? Als God een God van liefde is, da...
1 reactie
09-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering