Moslim en drie-eenheid van God

Ds. W. C. Meeuse / 4 reacties

02-10-2012, 14:17

Vraag

Een moslim gelooft niet in de drie-eenheid van God. Deze vroeg mij of God dan nog bestond toen Christus was gestorven (en nog niet opgestaan). Dat de drie-eenheid dus was 'verbroken'. Hoe kan ik dit precies uitleggen? Klopt het dat Christus gelijk naar Zijn Vader ging? "In Uw handen beveel Ik Mijn Geest." En dat Christus alleen in Zijn menselijke natuur weer is opgestaan en ten hemel is gevaren?

Antwoord

We moeten voorop stellen dat wij de drie-eenheid van God niet kunnen begrijpen. Alle beelden die we erbij verzinnen, schieten tekort (een vlag met drie banen, een boom: wortel, stam en kruin; water in drie fasen, etc.). Want de drie Personen zijn niet te scheiden. Lees daarvoor de geloofsbelijdenis van Athanasius (achterin je psalmboekje). Daarin worden tevens de twee naturen van Christus beleden, die ook niet te scheiden zijn. Maar wel te onderscheiden. Naar Zijn menselijke natuur heeft Hij geleden en is Hij gestorven en opgevaren naar de hemel. Maar zo belijden we (zondag 18) dat Hij met Zijn Godheid, genade,majesteit en Geest nimmer van ons wijkt. We geloven in één God en niet in drie goden. Maar deze Drie zijn Eén (1 Joh 5:7). Dit is niet uit te leggen. Maar wel te geloven!

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

Drie-eenheidislam
4 reacties
rotterdam1
02-10-2012 / 16:48
Het is moeilijk maar ik zou het als volgt proberen :
Vertel dat onze kerk dit geformuleerd heeft ongeveer 1700 jaar geleden.
Onze vaders kozen voor de volgende benamingen ; Er is 1 Substantia d.w.z. 1 KERN met 3 persona (dit moet niet vertaald worden met 3 personen maar een persona was een masker van een toneelspeler dus 3 maskers d.w.z. 3 verschijningsvormen. Dus 1 God die zichzelf laat zien als Vader, Zoon en als Geest.

Ook in de Islam laat God (Allah) zichzelf zien op verschillende manieren en heeft meerdere namen.
Basmala (Ar: ?????) welke door moslims in principe voor elke goede daad gezegd wordt, waar men mee begint. Hiermee wordt datgene wat men van plan is te gaan doen opgedragen aan God.
Elke soera van de Koran (behalve soera Het Berouw) wordt ook voorafgegaan door het basmala.
De twee meest gebruikte vertalingen in het Nederlands zijn: "In de naam van God, de Erbarmer, de Meest Barmhartige" en "In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle"
In een commentaar op de Basmala in zijn Tafsir al-Tabari, schrijft Tabari:
"De Boodschapper van God heeft gezegd dat Jezus door zijn moeder Maria naar een school werd gebracht zodat hij kon worden onderwezen. [De leraar] zei tegen hem: "Schrijf ‘Bism’ (In de naam van)." En Jezus zei tot hem: "Wat is ‘Bism’?" De leraar zei: “Ik weet het niet." Jezus zei: “De ‘Ba’ is Bahá'u'lláh (de glorie van God), de ‘Sin’ is Zijn Sana' (glans) en de ‘Mim’ is zijn Mamlakah (soevereiniteit). Dus Allah is de barmhartige, de glorierijke en de soevereine. Dat zijn ook drie verschillende verschijningsvormen.

Als een moslim oprecht nieuwsgierig is o.k. maar let op als dit soort vragen tot doel hebben om de ander vast te zetten dan beter het gesprek niet voeren.
Dorah
03-10-2012 / 10:27
Leestip: 'kruis en halve maan' (Colin Chapman)
Het boek is een hulpmiddel in het begrijpen van de Islam en hoe moslims naar christenen kijken en andersom. Echt een aanrader, zeker als je vaker in contact komt met moslims.
grootvoet
03-10-2012 / 21:22
Kijk ook op www.answering-islam.org Hier worden veel problemen uitgelegd. Let op dat je niet te veel een discussie krijgt van ik geloof dit en dit is het ware geloof. Het beste middel om ze te interesseren ,mijns inziens, is een ware Christelijke levenswandel.
mieptruus
30-10-2012 / 20:30
Dat laatst wat Grootvoet zegt is de spijker op zijn kop.
Een discussie met een moslim is bijna onbegonnen werk. Niet omdat ze zo sterk zijn in hun geloof. Maar heel simpel, omdat alles word geredeneerd vanuit hun heilig boek de Qoer'?n(koran).

Het is een totaal andere religie, komt er op neer zoals je appels met peren vergelijkt,
Nooit kan je het met elkaar eens zijn.
Bijna alle geschiedenissen zijn anders. Het verhaal van Jozef is al anders en dan niet te vergeten de boodschap aan Maria over Jezus en de geboorte en het opgroeien van Jezus.
Allemaal anders.....
Niet et vergeten hoe het begin van de wereld en de mens beschreven word.

Enkele dingen vallen mij wel op, en dat is dat ze geen eigen zondig hart kennen. Oordelen makkelijk over anderen. Weinig liefde tot hun naaste hebben.
Natuurlijk doen wij dat ook. Maar we weten dat het niet goed is. Moslims zien er geen echte zonde in.
"Een homo is slecht en gaat naar de hel". Je moet heel veel goede werken doen, dan heb je kans dat je in de hemel komt. Maar je kan nooit zeker zijn. Want Allah kan net die ene zonde te groot vinden tegenover al je goede werken/daden.

m.v.g.

Terug in de tijd

Bij ons in de familie is de ziekte van Leber ontdekt. Kent iemand dat of is daar ook draag(st)er van!?
1 reactie
02-10-2014
Jezus is door God naar de aarde gestuurd en was mens en tegelijkertijd ook God (Gods zoon). Hoe kan het dat Jezus in bep...
geen reacties
02-10-2019
Ik reis elke dag met de trein. Vaak als ik naar het spoor kijk, moet ik aan de dood of aan zelfmoord denken. Ik voel me ...
2 reacties
02-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering