Tegenslag en tegenspoed

Ds. R. W. van Mourik / 1 reactie

24-09-2012, 16:27

Vraag

Hoe komt het dat de een veel meer tegenslag en tegenspoed lijkt te krijgen dan een ander? Ik ben een meisje van 18 jaar die veel met tegenspoed te maken heeft/krijgt, terwijl mijn vriendinnen er veel minder last van (lijken te) hebben. Ligt dit misschien ook aan de persoon, of niet? Al heb ik de laatste tijd veel tegenslag en tegenspoed, Psalm 138:4 geeft mij kracht. "Als ik, omringd door tegenspoed, Bezwijken moet, Schenkt Gij mij leven; Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, Uw rechterhand Zal redding geven. De HEER is zo getrouw, als sterk; Hij zal Zijn werk Voor mij volen-den, Verlaat niet wat Uw hand begon, O Levensbron, Wil bijstand zenden."

Antwoord

Twee zaken vallen me in de vraag op. Allereerst het woordje "lijken". Inderdaad lijkt het er weleens op dat de één meer tegenslag heeft dan de ander. Daar kun je je op verkijken. Niet voor niets kennen we uitspraak: ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart heeft zijn smart. Er is zoveel verborgen leed wat wij niet zien. Toch kan het weleens de indruk wekken dat er verschil is.

Asaf, de psalmdichter had daar in Psalm 73 ook last van. Hij zag dat het de mensen die goddeloos waren goed ging en met hem, die trachtte te leven naar Gods geboden, niet. Eerst deed hem dat zeer en was hij zelfs ontstemd daarover. Later zag hij, toen hij Gods heiligdom inging, dat er een verschil van (levens)einde is. Beter met tegenslag Gods heerlijkheid beërven dan zonder tegenslag verloren gaan. Iemand schreef eens: beter met God in de woestijn dan zonder God in een land vloeiende van melk en honing. Wanneer de tegenslag je bij God brengt is dat alleen maar winst.

Dat brengt me bij het tweede wat me opviel in de vraag. Wat is het heerlijk dat je Psalm 138 hebt leren verstaan in al die tegenslag. De Heere gebruikt tegenspoed vaak om mensen overtuigd te doen raken van Zijn bijstand. Vandaar dat een andere Psalmdichter kon zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest opdat ik Uw Godd'lijk recht zou leren. Maak je dan maar niet zo druk of de ene persoon meer tegenslag nodig heeft dan de ander. Het is veel beter om te zien waar de tegenslag ons wil brengen. Heel vaak zien we, ondanks heel veel strijd en aanvechting, dat het mensen brengt aan de troon van Gods genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En het heerlijke is dat de Heere nog nooit beschaamd heeft doen staan die in de nood van zijn bestaan een beroep deed op Zijn genade. Laat dat ook jou mogen vertroosten.

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kruistegenspoed
1 reactie
shaila
24-09-2012 / 20:45
Ik vindt het wel mooi dat je zelf al schrijft: het lijkt. Want dat is het hoor! En ook hoe je er mee om gaat. ik heb ook al veel tegenslag in mijn leven gehad, en dat geldt ook voor mijn zusje! Alleen bekijkt zij het van een andere kant als ik, ik kijk niet achterom zij wel. Daardoor heeft zij het moeilijk, ik minder! Maar we hebben hetzelfde meegemaakt! Zij blijft hangen in hetgeen is gebeurd, ik denk, het had erger gekund, er zijn mensen die het nog moeilijker hebben. Ik heb een heel mooi tegeltje ophangen: TEL WAT JE HEBT, NIET WAT JE MIST!
Sterkte!!!

Terug in de tijd

Al erg lang loop ik met problemen. Inmiddels ben ik hiervoor in behandeling en kwam naar voren dat ik een borderline per...
geen reacties
24-09-2007
N.a.v. het interview (vanaf minuut 25) in "Het oog op morgen" van 18 september over het 3D-printen van bloedvaten en org...
2 reacties
24-09-2011
Beste ds. Van Vlastuin, Misschien is het niet netjes, maar ik wilde even ingaan op een antwoord over het dragen van hoed...
geen reacties
24-09-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering