Geweldig gevoel ervaren van Gods liefde

Ds. J.D. Heikamp / 27 reacties

20-09-2012, 16:04

Vraag

Onlangs zei een dominee in zijn preek dat je nu nog niet weet hoe het in de hemel zal zijn. Nu mocht ik een tijd terug een heel kort geweldig gevoel ervaren van Gods liefde. Het was eindeloos, groot, volmaakt. Ik voelde daardoor Gods almacht en snapte in een keer ook dat Hij ieder mens, beest, dier en grassprietje kan zien! (Dit wist ik met mijn verstand ook uit Gods Woord, maar nu drong het tot me door.) Ik kom uit een kerk waar het gevoel in het geloof niet wordt benadrukt. Zelf ben ik over het algemeen een zeer nuchter persoon. Onder de preek dacht ik dan ook, "jawel je kunt het weten, zo zal het zijn." Ik heb de hemel niet in het echt gezien en verder ben ik het ook niet met de dominee oneens. Zo nu en dan denk ik aan dat gevoel terug. Ik vind het moeilijk om persoonlijk met mensen hierover te praten, aangezien ik niet weet wat de reactie zal zijn. Zijn er meer mensen die zoiets hebben meegemaakt?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Een gevoel zonder geloof is een algemeen verschijnsel onder de mensen. Sommigen kunnen hele warme gevoelens uitstralen en liefde schenken. Maar een geloof zonder geloof is ondenkbaar. Het ware geloof laat zich beleven, ervaren door Gods openbaringen. De geloofsoefeningen op de school der genade laten zich gevoelen. Dat kan ontdekkend of vertroostend zijn. Het bevindelijke geloofsleven voltrekt zich niet buiten Gods volk om. Daarom mogen zij getuigen: hoort eens wat God mij deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

De ware droefheid over de zonde en het Godsgemis gaat niet buiten het gevoel om. We zijn immers geen robots. Dat geldt tevens voor de ware blijdschap die gesmaakt mag worden wanneer de Heere Zijn Woord in de liefde toepast aan het hart. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Dan wordt de snaar van het hart geraakt en brengt het geluid voort ter ere van Zijn Naam. Zonder gevoel is dat ondenkbaar.

Zeker, onderscheidenlijke kennis is hiertoe nodig om niet een enkel gevoel voor geloof te houden. We lezen van Ezau dat hij tranen stortte en de plaats des berouws zocht, maar hem niet vond. Zijn hart was vervuld met gemoedstoestand verkeerd gehandeld te hebben, zonder een droefheid naar God te kennen. We lezen van David: Komt, maakt God met mij groot. Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en heeft onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Wat hij gezien heeft vertelt hij niet. Die liefde, vrede en zaligheid in beginsel te proeven is een bijzondere genade gave van God in Christus.

Hoe het allemaal zal zijn: geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien, wat God bereid heeft voor allen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. Bij al hetgeen ik persoonlijk hebben mogen meemaken aangaande Gods openbaringen over de hemelse heerlijkheid, bleef deze tekst in het hart achter: strijdt om in te gaan door de enge poort. Deze woorden ook van harte toegewenst.

Met hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

geloof en gevoel
27 reacties
Daniel
20-09-2012 / 17:23
Beste vraagsteller,

Ik heb God ontmoet in Wapenveld, in het bos. Onze hond (een teckel) was achter een hert aangegaan. Uren op hem gewacht.
Wij misten de teckel zo.
We gingen na drie uur weer naar onze auto en daar zat onze Guust op de achterbank.
Een wonder zou je denken.
Er lag een briefje in de auto 'we hebben jullie zo vaak zien wandelen met de hond en de deur stond open' en op het briefje stond ook God zij met ons.
Hoe blij we waren kan ik niet uitleggen, ik kan grote woorden gebruiken over God. Bijbelteksten gebruiken, maar die middag had ik/we geen bijbel nodig.
Bert
20-09-2012 / 19:53
Kleine correctie op de dominee: Paulus kent iemand die in de derde hemel is opgetrokken. Juist vanavond gelezen 2 kor 12
Omega
20-09-2012 / 19:59
@Bert Paulus heeft het hier over zichzelf. Zie de kanttekeningen ;-)
plderoos
20-09-2012 / 20:55
@ Bert en Omega, ook zonder de kanttekeningen is duidelijk dat Paulus het over zichzelf heeft. Ik denk wel eens dat hij zich verspreekt ofzo. Want Hij wil persé niet hebben dat mensen denken dat hij zich op die "onuitsprekelijke openbaringen" voor wil laten staan maar dat de mensen hem nemen zoals hij is. En toch zegt hij in vers 7: "En opdat ik mij door de uitnemendheid van die openbaringen niet zou verheffen ..." Hij is degene die die openbaringen heeft gehad en hij mag ze niet doorvertellen. Hij weet alleen niet meer of het nou in, of buiten zijn lichaam was :-)
Bert
20-09-2012 / 22:03
aha. hier wordt ook al aan aannamebeleid gedaan. juist in deze brief spreekt Paulus het zo duidelijk uit als hij het over zichzelf heeft en nu opeens niet?
Omega
20-09-2012 / 22:57
@Bert Zie de uitleg van plderoos en die van alle theologen:

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/16244/voorstelling-van-de-hemel/
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/15556/ik-leg-jezus-in-uw-hart/
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/15394/preken-op-huilerige-toon/
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/378/------nu-hoorde-ik-dat-er-een-leer-is-die-leert-over-drie-hemelen--hoe-denken-wij-in-de-reformatorische-kerken-hier-over-------/
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/230/-nbsp-------iemand-na-zijn-haar-overlijden-meteen-in-de-hemel-of-hel-is--------opwekking-uit-de-dood-van-lazarus-en-dorkas------/
Bert
21-09-2012 / 08:39
back to rome: het staat niet expliciet in de bijbel, maar toch gaan we er in zekerheden over praten. hoe zat het ook al weer met dingen toe en afdoen?
Omega
21-09-2012 / 08:49
Nou @Bert, het is iets anders. Het staat wel expliciet in de Bijbel, maar jij gelooft het niet. Het helpt als je niet alleen de Bijbel leest, maar deze ook bestudeert. Pak er anders een goede verklaring bij als je niet begrijpt hoe dit zit.
Bert
21-09-2012 / 09:22
waar staat het dan exact? ik denk zeker wel dat je gelijk hebt. maar zo lang het er niet expliciet staat vond God het niet belangrijk genoeg om het aan ons te openbaren en hebben wij het verder met rust te laten. dat is hetgeen ik hiermee wil duidelijk maken :-)
snoes
21-09-2012 / 10:54
Ik herken in hetgeen je schrijft...toen ik door genade tot geloof mocht komen heb ik zulke rijke tijden meegemaakt...werd veel aangevallen door de satan, vooral 's nachts. Eens was het een keer dat ik na zo'n aanval me tijdens het gebed zo verbonden voelde met God..de hemelen werden geopend en ik zag ontelbaar veel engelen en ik hoorde ze zo volmaakt zingen 'Maar de Heer zal uitkomst geven...."ps. 25...het was zo onbeschrijfelijk mooi...dat ik er zo stil van werd...en nog als ik er aan terugdenk...Het is niet iets wat ik op straat gooi, maar ik bewaar het in mijn hart..het was zo...Heilig....DIt zijn ervaringen die ik ook niet zo snel vertel aan anderen...want het kan soms zo hard overkomen als je dan merkt dat een ander je niet begrijpt of zich niet kan voorstellen dat je zoiets hebt meegemaakt, daarom...bewaar deze dingen dan maar in je hart...
snoes
21-09-2012 / 11:00
en...wat ook wel zeker belangrijk is: Gods Liefde kan zo in je hart gewerkt worden door het werk van de Heilige Geest..dat je er wel over 'moet' praten...waar het hart vol van is.....Daar kan en mag je dan ook van getuigen, ook al begrijpen anderen je misschien niet...dan nog zou het een wonder zijn als anderen door jouw ervaring geraakt mogen worden door het werk van God. Dat je iets mag laten zien/horen van Zijn werk....en bid of God de momenten anders wil geven dat je iets mag laten zien/vertellen van jouw ervaring waar je over schrijft...
schaapje
21-09-2012 / 11:55
Na lang aarzelen wil ik wel vertellen dat ik ook eens lang geleden een soortgelijke ervaring heb gehad zoals de vragensteller schrijft. Deze ervaring heeft me later in hele nare situaties gesterkt en heb ik altijd kunnen vasthouden aan het feit dat God mij lief heeft.

Ook ben ik van mening om heel voorzichtig te zijn om deze ervaringen te vertellen, zelf doe ik het zelden en alleen als ik de ander vertrouw.
vlokje
21-09-2012 / 14:34
Ik denk dat degenen die hetzelfde als jij hebben meegemaakt het direct herkennen wat je bedoelt, en degenen die dit niet kennen zullen een zekere nuchtere benadering hebben. Het is inderdaad voor anderen heel ongrijpbaar en onbevattelijk.
Ik heb ook een soortgelijke ervaring als jij gehad, en als je hierover verder zou willen delen mag je mijn mailadres opvragen bij de redactie.
plderoos
21-09-2012 / 19:29
@Bert. Aannamebeleid? en dingen toe en af doen? Nou, lees het nog maar eens na dan en beoordeel nauwkeurig of jij iets van de bijbel hebt afgedaan. (hoewel ik die zware term in dit geval niet zou willen gebruiken.) Ik heb niet naverteld, ik heb geciteerd, gekopieerd en geplakt. Het staat er echt: Aanhalingtekens openen: "En opdat IK MIJ door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, ... " Aanhalingtekens sluiten. Hoe moet Paulus zich verheffen door een openbaring die aan een ander gedaan is? Als die openbaring aan een ander gedaan is, waarom krijgt Paulus dan een doorn in zijn vlees? Het staat er, en het staat er exact. Wie heeft er iets van de bijbel afgedaan of eraan toegevoegd?
Bert
22-09-2012 / 09:56
@plderoos: hoe verklaar jij vers vijf dan, waar Paulus duidelijk de tegenstelling zet tussen hem en degene doe in de derde hemel opgetrokken is?
plderoos
22-09-2012 / 20:36
@ Bert, ik heb daar wel een persoonlijke mening over maar die doet eigenlijk niet terzake. Er staat hoe dan ook dat hij zelf een doorn in het vlees kreeg vanwege die openbaring en dus gaat het over hemzelf. De dichtsbijzijnde verklaring lijkt mij de bijzonderheid van die openbaring. Hij was zo stomverbaasd over wat hij te horen kreeg en over de hele situatie (was het nou in, of buiten het lichaam?) dat hij spreekt in de derde persoon. Zoiets als: 'echt, ik sta hier gewoon naar mezelf te kijken alsof het levensecht is'.

Mijn persoonlijke mening is dat hier een verband is met het gebeuren in lystra, handelingen 14. Ze stenigen Paulus en denken dat hij dood is. Ze slepen hem de stad uit en daar wordt hij weer wakker. Ik denk dat Paulus hier nog meer heeft gehad dan wat wij tegenwoordig een bijna dood ervaring noemen. Ik denk dat zijn ziel werkelijk in de hemel is geweest waar hij zulke bijzondere dingen heeft gehoord dat wij mensen die niet kunnen verdragen. Daarna is zijn ziel (denk ik dus) weer terug gekeerd in zijn lijf waardoor hij weer wakker werd. Verder is er niemand die ooit zoiets heeft meegemaakt en dus zou hij zich daar op kunnen laten voorstaan. En daarom heeft een doorn in zijn vlees gekregen (ik denk dat daar een zgn boezemzonde mee bedoeld wordt omdat hij het daar in romeinen zo druk mee heeft) om zich niet te zeer te verheffen.

Plausibel is het in elk geval maar misschien dat een ander een andere visie heeft die ook goed zou kunnen. Maar dat het hier over Paulus zelf gaat staat vast, hij schreef het er zelf bij.
plderoos
22-09-2012 / 20:44
En o ja, nog een verklaring is volgens mij dus dat hij zich gewoon verspreekt. Hij wil zich absoluut niet op die bijzondere openbaring laten voorstaan. (een voorbeeld voor de evangelischen onder ons :-P) Hij wil niet dat mensen denken dat hij het over zichzelf heeft. Maar ja, God inspireert bijbelschrijvers en dus verspreekt Paulus zich, blijkbaar wil God dat wij ondank Paulus zijn tegenstand snappen dat het over hemzelf gaat. Misschien om zijn autoriteit te benadrukken, net als toen hij schreef: "maar zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen ... ..."

Ik denk dat Paulus, de minste onder de apostelen en de enige apostel der heidenen, heel erg zeker moest zijn van zijn zaak. Hij moest alle achtergronden weten om goed aan onwetende heidenen uit te kunnen leggen wat geloven nou eigenlijk is. En dus kreeg hij openbaringen die voor ons verborgen blijven omdat je anders niet meer van geloven kunt spreken. Dan is er geen hoop meer op het onzichtbare maar zeker weten van het gehoorde.
Bert
22-09-2012 / 21:13
Paulus die zich verspreekt... de Heilige Geest die inspireert... oh, dus de Heilige Geest heeft een foutje gemaakt??

Verder: vers 5 lees ik niks van een doorn in het vlees; hier staat duidelijk dat hij over iemand die opgetrokken is in de derde hemel zal roemen, tegenover zichzelf. Kan het nog duidelijker??
Verder spreekt Paulus heel erg duidelijk in heel dit bijbelboek (hoofdstukken komen bij de vertalers vandaan..) en nu zou hij opeens heel cryptisch, als een Julius Ceasar in derde aanspreekvorm over zichzelf gaan praten?

Als hij het over de openbaring heeft mbt de doorn in zijn vlees, zou het niet aan Christus openbaring zijn in Handelingen 9?
plderoos
23-09-2012 / 07:45
http://www.youtube.com/watch?v=SO3LiDdwGWg
adriano313
23-09-2012 / 12:38
Even on-topic en in Gods Liefde

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9Bnc5yYDtkQ&feature=related">Laat het huis gevuld zijn </a>

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=prbw1s5gVX8">I Love Your Presence - Bethel </a>

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=y4mMX04FVCU">Stil, mijn ziel wees stil </a>

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qKbxksLDjsw&feature=related"> God maakt vrij</a>

Gezegende dag allemaal

Terug in de tijd

Verschillende van onze predikanten hebben een doctortitel behaald. Wanneer er over hen geschreven wordt, worden zij vaak...
1 reactie
20-09-2014
Via via ken ik een paar mensen die anders (en mijns inziens ook gemakkelijker) over het geloof denken en er zo dus ook m...
geen reacties
20-09-2006
Ik ben een meisje (opgegroeid in, en belijdend lid van de GKV) en heb verkering met een jongen (Ger. Gem.). We zijn al r...
8 reacties
20-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering