Gezonde visie op kinderen

J.M. Strijbis / 4 reacties

20-09-2011, 14:33

Vraag

Aan dhr. Strijbis. Ik heb denk ik geen gezonde visie op het krijgen van kinderen. Ik durf dit niet aan omdat ik geen garantie heb dat zij behouden worden. Dit zou mij vreselijk aanvliegen als ik zwanger zou worden. Nu moet ik hier wel bij vertellen dat ik een periode heb gehad waarin het leven zinloos leek. Nu gaat het weer heel goed met mij, maar op dit punt krijg ik het nog Spaans benauwd. Ik weet dat juist christenen zich voort moeten planten om zo het evangelie te verspreiden. Ik wil ook niets liever dan een gezin, maar ik blokkeer door deze gedachte. Eigenlijk wil ik het niet aan God overlaten. Want ik ben het er niet mee eens als Hij er één zou verdoemen. Ik zou m'n kinderen niet kunnen zien zonder de gedachte dat ik niet weet of ze behouden worden. Ik krijg er nu al buikpijn van. Is het dan niet verstandiger je niet voort te planten? Overigens vraag ik mij wel eens vaker af hoe je -als je gelooft dat er op dit moment vele mensen in de hel zijn- nog blij kunt zijn? Hoe je blij kunt zijn met een babytje na de zondeval? Het lijkt soms wel of iedereen het vanzelfsprekend vindt dat je kinderen wilt, terwijl die gedachte voor een christen toch ook een realiteit is? Hoe doen anderen dat, of stoppen ze deze gedachte gewoon weg omdat ze zelf graag kinderen willen? Ik bedoel het niet kwetsend, maar ik worstel hier erg mee. Hartelijk dank.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Geachte vragenstelster,

Bedankt voor je vraag. Mijn excuses voor de verlate reactie. Aangezien ik herstellende ben van een grote buikoperatie, maak ik keuzes, waar jij nu nadeel van ondervindt. Nu dan toch mijn reactie.

Jij begint je brief met een 'afkeuring' van je eigen visie op het krijgen van kinderen. Mooi vind ik het werkwoord dat je gebruikt: KRIJGEN. Volgens mij draait daar alles om. Kinderen zijn een zegen des Heeren en wij moeten niet wijzer willen zijn dan God. "Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning" (Psalm 127:3). Je wilt graag een garantie. Waar wil je die in zoeken? Toch nergens anders in dan in de borggerechtigheid van Christus?

Christenen moeten zich niet alleen voortplanten om het Evangelie te verspreiden, maar het is ook puur een opdracht van God aan de mensheid en die hebben wij te gehoorzamen. Als het goed is doet een christen niet aan gezinsplanning. Als ik mij niet vergis, ben jij in je gedachten wel heel sterk bezig met plannen. Je hebt er dan een andere gedachte bij, maar toch...
 
Terecht zeg je zelf: "eigenlijk wil ik het niet aan God overlaten." Ik merk, en jij dus zelf ook, dat daar het knelpunt van je gedachten zit. Je wilt zelf god zijn en niet alleen in je gedachten, maar ook in je daden. Rachel vroeg dat ook in een andere zin van Jakob. Zij wilde (anders dan jij) wel graag kinderen, maar de Heere had haar baarmoeder gesloten. Toen begon Rachel Jakob te verwijten dat zij geen kinderen had. Waarop Jakob toornig werd en reageerde met: "Ben ik dan in plaats van God, Die de vrucht des buiks van u geweerd heeft?" (Genesis 30:2).

Verder vraag je je af of er blijdschap kan zijn met een babytje. Nou en of er blijdschap kan zijn met een babytje. In het OT wensten alle vrouwen dat zij het beloofde Zaad mochten voortbrengen. Dat Zaad is voortgebracht in de geboorte van de Heere Jezus Christus. In onze tijd is het ontvangen van nieuw leven nog steeds een grote vreugde (helaas worden er jaarlijks duizenden leventjes in de kiem gesmoord). Lijkt je het niet prachtig en wonderlijk om zo'n kleintje in je handen te houden, die je van God ontvangen hebt? Hij maakt het zaad, Hij legt het eicelletje klaar, hij doet ze samensmelten en hij laat dat klompje op een wonderbaarlijke wijze groeien. Hij doet het alles ter ere van Zijn grote Naam. Niet ter ere van ons. En ook niet opdat wij in Zijn plaats zouden gaan staan. Ja, na de zondeval is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 die de bekering niet van node hebben.

Jij wilt zekerheid vooraf? Die zul je niet ontvangen. "De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet" (Deuteronomium 29:29). En Job schrijft er ook zo geweldig mooi en inzichtgevend over: "Hebt gij den verborgen raad Gods gehoord, en hebt gij de wijsheid naar u getrokken?" (Job 15:8).

Ik wens je van harte toe dat je als een moeder Monica bij de Heere aan houdt in het gebed en Hem smeekt om nieuw leven in je schoot, maar ook om nieuw leven in het kind, als het God belieft je die te geven. Zodra ouders weten dat zij een kind verwachten, hebben zij extra werk aan de troon van Gods genade.

Ten slotte vraag je je af hoe anderen dat doen/beleven? Daar moet ik je het antwoord op schuldig blijven. Dat lijkt mij voor jou ook niet echt van belang. Als je dat weet, hoe zou jou dat kunnen helpen? Zou je dan die anderen volgen? Laat je leiden door het woord van God, dan zul je niet verdwalen. Ik wens je wijsheid, aanbidding en liefde toe. Op mijn woord kun je het ook niet doen. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. Wie het van Hem verwacht, zal niet beschaamd uitkomen. Sterkte in al je worstelingen.

Hartelijke groeten,
J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

Tags in dit artikel:

gezinsvorming
4 reacties
Femke
20-09-2011 / 14:58
Misschien is het goed om eens na te gaan welke visie je hebt op het Evangelie. God wil graag dat alle mensen behouden worden. Denk je dat ook of ga je er meer van uit dat een enkeling uitverkoren is/wordt. Je eigen visie wordt ook gevormd door de manier waarop het evangelie in je eigen gemeente gebracht wordt. Ik denk dat het goed is om de vraag van kerkshoppen die hier ergens onder staat met antwoord van ds. Dooijeweerd te lezen. Misschien zit daar wel het knelpunt. We mogen weten dat God het goede met de mensheid voor heeft, Hij vraagt persoonlijk geloof en bekering maar wil dat ook schenken, dat geeft moed en vertrouwen om zelf te leven en ook om het leven te schenken aan kinderen. God is trouw en komt zijn beloften na.
machiels
21-09-2011 / 11:14
Wij hebben als ouders toch nooit de zekerheid, dat onze kinderen behouden worden? Laat staan "garantie"!
boulanger
21-09-2011 / 13:13
Ben je zelf wel behouden? Dat zal een worsteling zijn die je vooral bezig zou moeten houden. En misschien ga je deze dingen ook wel in een ander licht zien, als je van jezelf weet een gered zondaar te zijn, geborgen in het bloed van het Lam. Sterkte ermee!
adriano313
21-09-2011 / 14:18
Beste vragensteller, een antwoord van die ander, ter bemoediging

Zo te lezen is uw Godsbeeld er één van een verterend vuur en het is ook begrijpelijk dat u het er Spaans benauwd van krijgt. En hoe komt u er bij dat God mensen zomaar verdoemd…Ik herken zulke gedachten (ben er helaas mee opgevoed), de vraag is alleen in hoeverre het waarheid is en hoe je er mee omgaat

Heb 12:22 leert ons dat de berg Sinai een gepasseerd station is! Daar kregen de Israëlieten de wet van God, waarbij God een kant van Hem liet zien die onderwerping en vreze eist! Want Hij is Heilig. Zo niet dan is daar een verterend vuur voor een ieder die de berg aanraakt en voor een ieder die de wet overtreed! Het laat zien hoe ver we van God wel niet af staan!
Het zegt tegelijk iets over de diepte van de zondeval!

We zien dat God (gelukkig) ook degene is die een mens maakt om lief te hebben. Om er een relatie mee te hebben. Johannes zegt daarom: God liefde is en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem/haar. Jezus zegt je bent als een kostbare parel in Zijn hand. Geborgen en veilig. Ps 139 geeft duidelijk aan dat Hij je heeft gemaakt, ZODAT je een bestemming in Hem hebt.

Waar ligt nu de balans zou je zeggen….

Hebr 12:22 zegt: dat je genaderd bent tot de berg Sion. Sion staat voor Leven en Leven ontvang je door Jezus Christus. Sion is dus een berg waar je juist MAG naderen.
Het hart van de Vader wat bij de Sinai niet zichtbaar was, wordt nu openbaar. Omdat Hij daar Zijn woning heeft en voor JOU ook een woning bereidt! Iedereen in het NT wil Hem graag aanraken en mag Hem aanraken. Van hoeren tot aan tollenaars,

Dat is niet exclusief voor VIP’s

Want zegt God in Ezech. 18:32: “Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat u leeft” .

of

in jer29:11 Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Het zijn zo 2 teksten waar God door Zijn woord deze gedachtegang “dat God verdoemend is” weerlegt. Misschien helpt het als u nu hard Hallelujah roept :)

Het doel waarom we geschapen zijn is om vruchtbaar te zijn, in een totale levenswandel. Ondanks de zondeval gaat daar niets van af, alleen het toneel is veranderd.
Daarom zegt God “geef MIJ je hart”, (spr23:26) en bewaar je hart bovenal wat er te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens (spr 4:23)

Hoe doe ik dit dan?

Door te bidden en al je het oprecht meent, te zeggen:
HEERE Jezus, ik geef mijn hart aan u, kom in mijn leven! (halve zin)

En die gedachten dan?

Dat zijn gedachten en stemmen van aanklacht, van negativiteit, van toorn. Dat er toch weer geen plekje voor jou is, of voor je kinderen, dat het niet zomaar gaat dat je toch weer verdoemd bent, dat op de dag des oordeel je moet sidderen…..
Breek er mee! spijker ze maar muurvast aan het kruis!!!!

Want Jezus is de middelaar van het NIEUWE verbond. Hij wast al onze ellende weg door zijn KRACHTIGE bloed. Want God is wel rechtvaardig; Hij oordeelt wel
Maar door in Hem te geloven en Hem aan te nemen als HEER in je LEVEN dan verdwijnen al je aanklachten/ bewijsstukken als sneeuw voor de zon.
Dan is er geen bewijs meer! Hallelujah! Dan KAN je geen rechtszaak houden snap je?

Keer je af van al je oude patronen die je niet bij Jezus brengen.
Bekeer je van je manier van denken. Geloof in Zijn beloften dat jij en al je toekomstige kinderen gewoon mogen komen. Jullie zijn zo kostbaar, maar geef je zelf aan Hem
Luister naar de stem die spreekt van de berg Sion en open je eigen hart wanneer Hij klopt
Want wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Joh 1:12

Geef je over
Want je wordt bemind door de Vader

Terug in de tijd

Ds. De Romph, ik heb niet de vraag gesteld over de hemel, maar ik heb nog wel een vraag naar aanleiding van uw antwoord....
geen reacties
20-09-2010
Ik zou graag zien dat Alie Hoek-van Kooten deze vraag beantwoordt omdat ik daarover wel wat in het boekje Vonk en Vuur h...
geen reacties
20-09-2008
Is gevoel voor humor aan te leren? Ik heb wel eens gehoord dat er boeken over zijn.
geen reacties
20-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering