Geweldig gevoel ervaren van Gods liefde

Ds. J.D. Heikamp / 27 reacties

20-09-2012, 16:04

Vraag

Onlangs zei een dominee in zijn preek dat je nu nog niet weet hoe het in de hemel zal zijn. Nu mocht ik een tijd terug een heel kort geweldig gevoel ervaren van Gods liefde. Het was eindeloos, groot, volmaakt. Ik voelde daardoor Gods almacht en snapte in een keer ook dat Hij ieder mens, beest, dier en grassprietje kan zien! (Dit wist ik met mijn verstand ook uit Gods Woord, maar nu drong het tot me door.) Ik kom uit een kerk waar het gevoel in het geloof niet wordt benadrukt. Zelf ben ik over het algemeen een zeer nuchter persoon. Onder de preek dacht ik dan ook, "jawel je kunt het weten, zo zal het zijn." Ik heb de hemel niet in het echt gezien en verder ben ik het ook niet met de dominee oneens. Zo nu en dan denk ik aan dat gevoel terug. Ik vind het moeilijk om persoonlijk met mensen hierover te praten, aangezien ik niet weet wat de reactie zal zijn. Zijn er meer mensen die zoiets hebben meegemaakt?


Antwoord

Een gevoel zonder geloof is een algemeen verschijnsel onder de mensen. Sommigen kunnen hele warme gevoelens uitstralen en liefde schenken. Maar een geloof zonder geloof is ondenkbaar. Het ware geloof laat zich beleven, ervaren door Gods openbaringen. De geloofsoefeningen op de school der genade laten zich gevoelen. Dat kan ontdekkend of vertroostend zijn. Het bevindelijke geloofsleven voltrekt zich niet buiten Gods volk om. Daarom mogen zij getuigen: hoort eens wat God mij deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

De ware droefheid over de zonde en het Godsgemis gaat niet buiten het gevoel om. We zijn immers geen robots. Dat geldt tevens voor de ware blijdschap die gesmaakt mag worden wanneer de Heere Zijn Woord in de liefde toepast aan het hart. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Dan wordt de snaar van het hart geraakt en brengt het geluid voort ter ere van Zijn Naam. Zonder gevoel is dat ondenkbaar.

Zeker, onderscheidenlijke kennis is hiertoe nodig om niet een enkel gevoel voor geloof te houden. We lezen van Ezau dat hij tranen stortte en de plaats des berouws zocht, maar hem niet vond. Zijn hart was vervuld met gemoedstoestand verkeerd gehandeld te hebben, zonder een droefheid naar God te kennen. We lezen van David: Komt, maakt God met mij groot. Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en heeft onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Wat hij gezien heeft vertelt hij niet. Die liefde, vrede en zaligheid in beginsel te proeven is een bijzondere genade gave van God in Christus.

Hoe het allemaal zal zijn: geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien, wat God bereid heeft voor allen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. Bij al hetgeen ik persoonlijk hebben mogen meemaken aangaande Gods openbaringen over de hemelse heerlijkheid, bleef deze tekst in het hart achter: strijdt om in te gaan door de enge poort. Deze woorden ook van harte toegewenst.

Met hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

geloof en gevoel
27 reacties
Omega
24-09-2012 / 09:30
@Bert @plderoos Volgens mij is het helemaal niet zo bijzonder dat Paulus hier in de derde persoon over zichzelf spreekt. De meeste volwassenen doen dat wel eens. Predikanten hebben daar ook een handje van op de kansel. B.v. "Hier staat nog iemand die..." Of: "Gemeente, uw dominee heeft..."
Bert
24-09-2012 / 20:40
@Omega: dat dominees dat doen weet ik... moet dan soms aan de koningin denken, en af toe blijven ze erin doorgaan en dan snap ik op het laatst niet meer over wie ze het hebben :).
Maar in vers 5 staat toch duidelijk de tegenstelling tussen Paulus en degene die dit heeft meegemaakt? Of lezen jullie geen (H)SV...
plderoos
24-09-2012 / 20:52
@ Omega, klopt! ik heb er dan ook geen enkel probleem mee.

En @Bert: Waarom zou je dat toch persé een tegenstelling willen noemen, als je doorleest tot 12:7 blijft er geen tegenstelling meer over.

ergens hebben wij een verschil in lezen. Jij leest dat hij het over een ander heeft en dus houd je dat zo, ik lees dat hij het over een ander lijkt te hebben maar moet aan het eind concluderen dat hij het over zichzelf heeft. Waar zou dat van komen?
Bert
24-09-2012 / 21:55
Hoe zou je vers 5 dan willen noemen. Sorry hoor, maar al ga je het een Duitser laten verklaren dan nog komt er een tegenstelling uit door het woordje maar... of hebben ze me dat verkeerd geleerd tijdens taal groep 7?

Waar ik tegenaan loop is dat er nergens gezegd wordt dat hij in vers 7 het over dezelfde openbaring heeft als in vers 2-4 zeker nadat vers 5 juist die tegenstelling laat zien tussen Paulus en degene die in de derde hemel opgetrokken is. En toch gaat iedereen het zeggen dat het Paulus is...
Omega
26-09-2012 / 21:10
Misschien moeten we dit keer de Leidse Vertaling er maar bij pakken. Daar staat het volgende: "Ik ben een Christenmens die veertien jaar geleden--of het in het lichaam geschied is of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het--weggevoerd is tot in den derden hemel."
Bert
26-09-2012 / 21:20
Ik dacht dat Omega toch ook wel met mij eens zou zijn dat het Grieks de grondtaal was ipv een vertaling?? ;)
Omega
27-09-2012 / 19:04
Zeker, maar aangezien mijn Grieks wat roestig is geworden, gebruik ik meestal een vertaling ;-) Meestal SV en HSV, maar soms ook NBV, Lutherse en Leidse. Zeer verhelderend.

Terug in de tijd

Via via ken ik een paar mensen die anders (en mijns inziens ook gemakkelijker) over het geloof denken en er zo dus ook m...
geen reacties
20-09-2006
Hoe weet je of je 'koren' of 'kaf'' bent? Dat de Heere in je leven is gaan werken of dat je jezelf van alles wijsmaakt? ...
2 reacties
20-09-2011
Mijn vriend en ik (18 jaar) hebben ongeveer een jaar en twee maanden verkering. Wij kunnen erg goed samen praten en vind...
2 reacties
21-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering