Afsluiting van het gebed in Jezus naam

Ds. N.P.J. Kleiberg / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Bij ons op school wordt de dag geopend met lezen, zingen en gebed. De ene docent eindigt het gebed met: om Jezus wil en een andere docent eindigt het gebed met: in Jezus naam. Mijn vraag is nu wat voor verschil er zit in deze twee manieren van afsluiten en op welke wijze je dat het beste kunt doen? En wat betekent het eigenlijk?

Antwoord

In wezen is er geen verschil. Onze gebeden kunnen alleen door God gehoord op grond van wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft. Hij bidt: Vader, Ik wil... Daarom wordt door velen gebeden "om Jezus wil". Hij wil hebben dat wij God bidden.

Ten tweede zegt Christus: al wat ge de Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Vandaar dat anderen in plaats van "om Jezus wil" bidden "in Jezus Naam". Ik denk niet dat je op Bijbelse gronden kunt zeggen, de ene uitspraak is beter dan de andere.

Persoonlijk gebruik ik meestal "In Jezus Naam". Maar dat komt meer voort uit de persoonlijke ervaring dat het zo waar is, dat God geeft als wij in Jezus Naam bidden. Daarom moeten we niet vergeten, dat bij allebei onze gebeden wel in alle oprechtheid moeten zijn en tot eer van Gods Naam. We kunnen in Jezus Naam maar niet van alles bidden en dat God het moet geven, omdat Christus dat gezegd heeft. Ook moeten we geloven dat de HEERE kan geven. Als we dat niet doen dan is ons gebed al krachteloos.

Maar waar we alles in oprechtheid van de HEERE verwachten, dan zullen wij niet beschaamd uitkomen. Dat wil uiteraard niet zeggen, dat wij alles krijgen, wat wij willen, maar dat de HEERE wel geeft, dat goed voor ons is.

Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Aan dr. C. A. Van der Sluijs. Enige tijd hoorde of las ik van u de uitspraak: "Een voorspelbare prediking is een ramp vo...
4 reacties
30-11-2011
Hoe komt het zoveel mensen in de gereformeerde gezindte zo materialistisch zijn? Of althans zo overkomen. Gezinnen die e...
19 reacties
30-11-2017
Wanneer is christelijk verkeerd? Zo noem ik even de opwekkingsliederen. Die muziek wordt met meer moderne instrumenten g...
geen reacties
30-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering