Verschillende stromingen

Ds. C.G. Vreugdenhil / 1 reactie

07-09-2012, 17:00

Vraag

Aan ds. Vreugdenhil. Onze (Ger. Gem.)jongeren -en ik denk ook veel ouderen- komen momenteel met veel verschillende reformatorische en evangelische stromingen in aanraking. Als het over het "komen tot Christus "/de wedergeboorte etc. gaat, legt de één meer (of alle!) nadruk op het eenzijdige werk van God (de gave van God) en de andere meer (of alle!) nadruk op de eigen verantwoordelijkheid (het: bekeert u en gelooft in de Heere Jezus!). Nu is het bijbels gezien natuurlijk beiden waar, maar toch is dit moeilijk aan hen uit te leggen. Zij (en wij) komen hierdoor in verwarring. Kunt u helder uitleggen hoe zich dit met elkaar verhoudt? Wat moeten jongeren doen die wel bij de Heere willen horen, hier ook (verstandelijk) om bidden, maar toch niet veel verandering in hun hart bemerken? Nu ik dit als moeder neerschrijf lijkt het me erg zakelijk, maar het is echt een grote worsteling voor ons als ouders, om hier met onze kinderen op een juiste, bijbelse wijze over te spreken. Ook omdat de prediking in onze gemeente (we zijn vacant) soms zo verschillend is m.b.t. tot het komen tot Christus, het aanbod van de genade etc. (verschillende predikanten, verschillende liggingen etc.). Het is soms zo ingewikkeld en ongrijpbaar... Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Alvast hartelijk bedankt!

Antwoord

Een veel gestelde vraag. Maar nu uit de pen van een opvoeder van onze jeugd. Verkiezing en verantwoordelijkheid zijn altijd al discussiepunten geweest waar we moeten varen tussen de twee uitersten. Je zou eerst eens moeten lezen uit de Dordtse Leerregels hoofdstuk II de artikelen 5 t/m 7. De belofte van het Evangelie komt tot ons met bevel van bekering en geloof (5). Het is je eigen schuld als je niet gelooft (6). Het is alleen door genade als je wel gelooft en gered wordt (7). Dit spanningsveld zal altijd blijven. Om tot Christus te komen zijn er geen voorwaarden. Toch is het de Heilige Geest die zondaars ontdekt aan hun zonden en het is de Vader die hen tot Christus trekt (Joh. 6:37).

"Wat moeten jongeren doen die wel bij de Heere willen horen, hier ook (verstandelijk) om bidden, maar toch niet veel verandering in hun hart bemerken?", zo luidt de vraag.
 
Waarom zouden we alleen verstandelijk bidden? Zo gaan onze jongelui ook niet een avondje uit. Dat doen ze met hun verstand (hopelijk) en met hun wil en hun gevoel, met alles wat in hen is. Zo moeten we bidden tot God en verwachten dat Hij hoort. Een verstandelijke overtuiging is natuurlijk wel belangrijk. Maar God vraagt om ons hart. En als we dat niet aan Hem geven is dat onze keus en onze schuld. Daarnaast staat in Ezechiel 36 dat God een nieuw hart zal geven en zal maken dat we Hem dienen. Niemand kan tevreden zijn met een verstandelijke keus voor God. Daarom komt de nodiging van het Evangelie ook zo dringend tot ons. Ik zou u willen aanraden om hoofdstuk 10 uit mijn boekje "Bekering ook voor jou?" te lezen en aan de jongeren te laten lezen. Eigenlijk wordt daarin de gestelde vraag heel uitgebreid behandeld.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
1 reactie
MUS
09-09-2012 / 13:55
Zoek je rust en grond in het Woord van God! Zolang je door liggingen en stromingen, kerkverband a, voorgangers b laat leiden zul je heen en weer geslingerd worden door elke 'wind van leer' (Ef. 4:14). De Bijbel is zeer evenwichtig!

Terug in de tijd

Hoe leg ik een vriend, die met name in de kerk en hun vertegenwoordigers vreselijk teleurgesteld is, uit dat zelfmoord d...
geen reacties
07-09-2017
Aan een Ger. Gem.-dominee. Ik heb laatst het boek "De Christenreis naar de eeuwigheid" van John Bunyan gelezen. Daarna h...
3 reacties
07-09-2011
Hoe wapen ik mij tegen vernederingen van iedereen. Ik ben 61, vrouw en durf haast niet te leven. Steeds word ik weer ver...
2 reacties
07-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering