Satan in de hemel

Ds. C.G. Vreugdenhil / 1 reactie

07-09-2010, 07:57

Vraag

Ds. Vreugdenhil, naar aanleiding van uw antwoord op de vraag over satan: Hoe kon satan voor de hemelvaart van Christus nog in de hemel komen? De hemel is toch een plaats waar alles volmaakt is? Hoe kan een engel eigenlijk vallen, als het daar volmaakt is? Waar kwam dan dat kwaad vandaan? Ik begrijp het niet.

Antwoord

Beste vriend,

De vragen die je nu stelt zijn de moeilijkste die er zijn. Daar zijn hele boeken over geschreven. Wat in ieder geval duidelijk is, is het feit dat de Bijbel ons zegt dat satan voor de hemelvaart wel in de hemel kwam. Ik heb die teksten de vorige keer genoemd. Job en de woorden van Jezus en Openbaring 12. Ik kan je niet verklaren hoe dat kan. In de hemel is zelfs de zonde onstaan, want van de goede engelen is een deel gevallen in de zonde. De Bijbel zegt dat die hun beginsel niet bewaard hebben. Engelen en mensen zijn blijkbaar goed geschapen maar niet als robots zodat ze geen eigen wil hadden en niet de mogelijkheid hadden om in de zonde te vallen.

Op de vraag waar het kwaad vandaan komt is geen ander antwoord dan uit de zondeval in de engelenwereld en daarna de zondeval in de mensenwereld. Jij begrijpt het niet en ik begrijp het ook niet. De Bijbel zegt ons alleen dat het zo is. Wij kunnen de drie-eenheid ook niet begrijpen en de vereniging van de twee naturen van Christus kunnen we ook niet begrijpen. Maar de Bijbel zegt gewoon dat het zo is en daarmee uit. We hebben dat alleen te geloven op gezag van God. We kunnen de liefde van God ook niet begrijpen dat Hij Zijn Zoon naar deze vervloekte wereld zond om verloren mensen te redden. Laten we ons daar maar over verwonderen en ons bezig houden om met God verzoend te worden en om dat zeker te mogen weten. Begrijp jij het werk van de Heilige Geest. Nee toch??!! Ik kan dus je waaromvragen gewoon niet beantwoorden.

Sterkte met je zoektocht. Eén ding is zeker: wie God zoekt, die zal Hem vinden.
 
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
1 reactie
Alphonsus
07-09-2010 / 10:06
De wil is een kerngegeven. Van God staat er dat Hij werkt naar de raad van Zijn wil. Van Christus staat er dat Hij zich vrijwillig onder de engelen gesteld heeft toen Hij naar de aarde kwam. De geschapen engelen, ieder verschillend in rangorde, dienden God totdat een deel zich eveneens vrijwillig (géén robots, zie antwoord Ds. Vreugdenhil) compromitteerde aan satan, die zich tegen God verhief. De hemel was volmaakt totdat satan zich verhief en er een oorlog in de hemel uitbrak:Op.12,7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,.....
Daarna was de hemel niet meer volmaakt. Er was een geweldige schade aangericht.
Daarom staat er ook in Jes. 65,17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.
en op 21,11 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
Er zal dan zelfs geen gedachtenis meer zijn aan het verleden. Zo zal alles (op aarde en in de hemel) gereinigd zijn door Christus tot in eeuwigheid.
Wat geopenbaard is is voor ons, het niet geopenbaarde blijft bij God. In het geloof kunnen alles voor waar aannemen zoals de Schrift het ons laat lezen.

Terug in de tijd

Na de schepping is het door de zondeval anders gelopen dan de bedoeling was (of had God de zondeval bedoeld?) Daardoor i...
1 reactie
07-09-2020
Graag wil ik deze vraag voorleggen aan een predikant van de Hersteld Hervormde Kerk. Ik heb er moeite mee om op vrije da...
6 reacties
07-09-2011
Mijn opa was dominee (hij is overleden). Ik probeer zijn overtuigingen/leerstellingen te achterhalen. Hij was Nederlands...
1 reactie
08-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering