Vriend overweegt zelfmoord

drs. W.H. Hoorn / geen reacties

07-09-2017, 16:19

Vraag

Hoe leg ik een vriend, die met name in de kerk en hun vertegenwoordigers vreselijk teleurgesteld is, uit dat zelfmoord dom is?

Antwoord

Beste vragenstell(st)er,

Moet u adviseren om uw vriend ertoe te bewegen om zo snel mogelijk professionele psychiatrische hulp te zoeken. Want wanneer hij zelfmoord overweegt en dit ook kenbaar maakt, schijnt mij dit een kenmerk toe van een psychische stoornis in het depressieve spectrum. Wanneer het hier zo’n depressieve stoornis betreft is er meestal sprake van een geestelijke blokkade, waar niet tegenop te praten en te argumenteren valt. En al helemaal niet als leek. Je loopt dan als het ware tegen een muur van geestelijk duisternis aan, waarbij alles in het negatieve wordt getrokken en waar je weinig tot niets mee kunt beginnen.  Ook niet als pastoraal theoloog. En het is gevaarlijk om daar als niet ter zake deskundige op eigen houtje mee te gaan beunhazen, want psychiatrie is niet mijn competentie.
Ik ga dit dus hier ook niet doen. Zeker niet met de zeer weinige informatie die ondergetekende hier tot zijn beschikking heeft.

En wanneer uw vriend depressief is dan is hij echt niet ‘dom’, maar gewoon ziek. Intelligente en begaafde mensen kunnen psychisch namelijk ook ziek worden. Dat heeft dus niets te maken met dom of slim zijn. En een depressie is een gevaarlijke psychische stoornis, die soms dodelijk kan zijn.

Iedereen kan wel eens erg teleurgesteld raken in de kerk (met een kleine letter “k”) en hun vertegenwoordigers. Want iedere kerkelijke gemeente is nog altijd een gemeenschap buiten het paradijs, die de gevolgen van de zondeval met zich meedraagt. Daarom gaat het soms wel eens mis in de manier waarop ouderlingen en predikanten met hun naasten in deze gemeenschap omgaan. En dan kunnen mensen inderdaad soms buitengewoon teleurgesteld raken in anderen, die geacht worden om in de gemeente Christus te vertegenwoordigen. Maar die zich dan niet in de eerste plaats laten leiden door de geest der zachtmoedigheid van Gods genade in Christus, Die zachtmoedig is en nederig van hart (Matth. 11:29, Gal. 6:1-10 en Kol. 3:12-14) maar door hun eigen en soms buitengewoon hardvochtige en oordelende menselijke moraal. En daar komen dus ongelukken van.

Maar de meeste mensen gaan dan geen zelfmoord overwegen. Want dat is pathologisch, dus ziek. En wanneer dit hier met uw vriend het geval is moet hij psychiatrische hulp zoeken. Verder zou ik u willen aanraden om hem in uw gebed aan de Heere op te dragen.

Hartelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

suicide
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-dominee. Ik heb laatst het boek "De Christenreis naar de eeuwigheid" van John Bunyan gelezen. Daarna h...
3 reacties
07-09-2011
Een vriendin van mij is vriendin met iemand die lesbisch is. Ik heb daar geen problemen mee, maar laatst hadden wij een ...
geen reacties
08-09-2015
Waarom is er zoveel kwaad in de wereld als God dit kan oplossen? Ik weet dat wij gezondigd hebben en verkeerd zitten. Ma...
1 reactie
07-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering