Illuminati

Ds. H. Veldhuizen / 4 reacties

10-08-2012, 16:23

Vraag

Hoe moeten we omgaan met illuminati? Op m'n werk heb ik weleens gesprekken met collega's die dit soort dingen uitzoeken. Er zitten vaak serieuze onderwerpen bij. Ik zoek ook geregeld op internet naar illuminati in reclames, popsterren, politiek (vooral Amerika), geld (one dollar) enz. Maar ook onderwerpen zoals de Nieuwe Wereld Orde, Europa enz. Nu ben ik op zoek gegaan of dit ook in de Bijbel staat of er tekenen zullen zijn van satan in de eindtijd. In 2 Thessalonicenzen 2:7 en 8 is hier wel wat over te vinden. Waarschijnlijk op meer plaatsen, maar daar ben ik nog mee bezig. Ook ben ik nog op zoek of er in de Bijbel staat dat er één macht zal gerealiseerd worden. Misschien heeft u aanwijzingen voor me? Als dit dan waar is, waarom horen wij hier (ik ben zelf reformatorisch) in onze kerken niet over? Waarom worden we dan niet gewaarschuwd voor deze grote gevaren?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je hebt een vraag hoe we moeten staan tegenover illuminati? Je hebt daar wel eens gesprekken over met collega's en je zoekt er over op internet, evenals dat je op internet kijkt naar onderwerpen als Nieuwe Wereld Orde (NWO) en Europa. Je wilt graag weten of de Bijbel daar ook wat van zegt en je vraagt waarom we over deze tekenen van de eindtijd niet horen in de kerken en voor deze grote gevaren worden gewaarschuwd?

Laat ik eerst zeggen dat het woord illuminati een heel breed begrip is. Illuminatie betekent letterlijk verlichting. Illuminati zouden mensen zijn die bijzonder verlicht zijn in de zin van: bijzonder geestelijk inzicht hebben. Het kwam al voor in bepaalde genootschappen in de 16e en 17e eeuw, misschien daarvóór ook al, en het is er onze tijd nog, of ik kan beter zeggen: wéér. Veel mensen geloven niet in een persoonlijke God, maar wel dat "er meer is tussen hemel en aarde." Dat "meer" kan de geestenwereld zijn of engelen of 'gidsen' en als je je daarvoor openstelt kun je innerlijk 'verlicht' worden, bijvoorbeeld een goed inzicht ontvangen op de wezenlijke waarden van het leven en op het leven zelf en het leven nà het leven, enz. Vooral sinds de New-Agebeweging leeft dat bij heel veel mensen. Over de New-Agebeweging zelf hoor je niet zoveel meer, maar de invloed van allerlei New-Agegedachten is er wel degelijk.

Maar je bedoelt denk ik wat anders, namelijk de gedachte dat achter allerlei ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wereld een 'samenzwering' zou zitten van mensen (illuminati) die uit zijn op één grote wereldmacht en wereldreligie waar voor het christelijke geloof en trouwens ook voor andere 'dogmatische' religies geen plaats meer is, en heel andere normen (of beter: weinig of geen normen) zullen zijn op het gebied van seksualiteit (vrije seksuele omgang van mannen en vrouwen, als), levensbegin en levenseinde (zelf bepalen of een vrucht in de moederschoot blijft leven of dat men het leven beëindigt), enz. Als zo'n grote wereldmacht er is, zou de Nieuwe Wereld Orde (NWO) zijn aangebroken.

Hoe komt men tot zo’n gedachte? Vooral omdat veel mensen denken dat we in de eindtijd leven en daarbij wijzen naar de huidige economische crisis, de klimaatcrisis, rampen, de enorm toenemende wereldbevolking die straks nauwelijks gevoed kan worden, de revoluties in het Midden-Oosten (Iran straks een atoombom?), de opkomende macht van o.a. India en China, het uitgespeeld zijn van de macht van de Verenigde Staten, enz. Zulke eindtijdscenario's waren er al in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw in bijvoorbeeld boeken van Hal Lindsey, in de 12-delige romanserie De Laatste Bazuin van Tim Lahaye en Jerry B. Jenkins en bij veel mensen die hadden 'berekend' dat in het jaar 2000 het einde van de wereld zou aanbreken (omdat de wereld dan 6000 jaar 'bestond' en dus het 7000e sabbatsjaar/millennium zou komen. Daarnaast verschenen er ook veel spannende thrillers met 'fantastische' gebeurtenissen, zoals de boeken van Dan Brown: de Da Vinci Code, de Delta Deceptie en het Bernini Mysterie. Het grote verschil met enkele decennia geleden is dat je nu op internet met een paar muisklikken over al deze dingen kunt lezen, terwijl je er enkele decennia geleden boeken voor moest lezen (en dus aanschaffen of via de bibliotheek moest lenen). Vandaar dat veel mensen door dit alles geschokt (jij?) of beïnvloed zijn.
 
Hoe moet je over dit alles denken? In de eerste plaats: nuchter. Natuurlijk ook gelovig. Maar ik noem toch eerst het woord nuchter. Laat, beste vriend(in), je hoofd door internet (en collega's) niet op hol brengen. Er zijn achter de gedachte dat illuminati achter het streven naar de NWO (en naar één Europa) zitten heel wat vraagtekens te zetten. Er zit een heel stuk populisme achter: het gaat slecht met de wereld, politici spannen samen en zijn corrupt, ze laten via de banken de zaak in het honderd lopen en bijna niemand heeft dat allemaal in de gaten. Een beetje Geert-Wilders-mentaliteit. Begrijp me goed: niet dat ik niet geloof dat de duivel, ook in het wereldgebeuren, rondgaat als een brullende leeuw (1 Petr. 5:8; daar zegt Petrus ook: wees nuchter; en waakzaam). Maar laat je niet meenemen door alles wat je van collega's hoort of op internet tegenkomt. Wat ik veel eerder geloof is dat wij mensen zelf meegenomen kunnen worden door allerlei verkeerde gedachten, bijvoorbeeld dat eigenlijk alle religies op hetzelfde neerkomen. We noemen dat syncretisme. Dat gevaar is er vooral nu we o.a. via de TV en internet en de multireligieuze en multiculturele samenleving nauw met andere religies in aanraking komen. Denk aan gemengde huwelijken van mensen met een verschillend geloof of aan interreligieuze samenkomsten.

Daarnaast en daarom is naast nuchterheid ook waakzaamheid nodig; "Wees nuchter en waakzaam", schrijft Petrus in 1 Petr. 5:8. Idem Paulus in 1 Thess. 6:6. Jezus heeft gezegd: "Waak en bid" (Markus 13:33). Paulus schrijft dat de Geest uitdrukkelijk zegt dat in latere tijden mensen zich zullen wenden tot misleidende geesten (1 Tim. 4:1). Denk ook aan Jezus' woorden in Mattheüs 24 en aan het visioen in Openbaring 13. Daarmee heb je meteen een paar Bijbelgedeelten waarnaar je vroeg.

Als je vraagt waarom we over deze dingen niet horen in de kerk, antwoord ik: er zal vast wel eens in de kerk waartoe je behoort over gepreekt worden. Anders zou je, als jullie een eigen dominee hebben, kunnen vragen of de dominee eens over Openbaring 13 zou willen preken, of over het getal 666 (Openb. 13:18). Aan de andere kant: ik denk niet dat het nodig is dat de illuminati in de preek genoemd worden; daar zijn al die beweringen veel te vaag voor. Wel is het in onze tijd steeds meer erg belangrijk dat jongeren op de catechisatie en (ook ouderen) in het kringwerk of verenigingswerk horen wat de wezenlijke verschillen zijn tussen het christelijke geloof en andere religies, waarom we geloven in de Heere Jezus Christus en Zijn verzoenend werk, waarom de Bijbel ons richtsnoer is, over de seksualisering en normloosheid van de samenleving en wat de Bijbel daar over zegt, enz. Concrete toerusting is in onze tijd uiterst belangrijk.

In de gesprekken met collega's zou je kunnen proberen wat nuchterheid op te brengen. Je zou kunnen zeggen dat je gelooft in een persoonlijke God, Schepper van hemel en aarde, Die Zijn Zoon gaf tot redding van de wereld en Die je wilt dienen. Wij geloven niet in geesten en gidsen die ons de weg wijzen (de New-Agegedachte), maar in God Die Zich heeft geopenbaard in Jezus Christus, van Wie de Bijbel getuigt en van Wie de Bijbel laat zien wat Hij bedoelt en wil. We geloven niet in de NWO. Zeker, het kan zijn dat zoiets zal komen (Openbaring 13). Maar we geloven dat door alles heen De Grote Wereldorde (k schrijf het met hoofdletters) zal komen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarvan God heeft gezegd: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Openb. 21:5).

Veel mensen hebben het in onze tijd als christen niet gemakkelijk tussen allerlei collega's die heel anders denken. Soms is men de enige die gelooft en naar de kerk gaat. Iets dergelijks geldt, als ik je vraag goed lees, ook voor jou. Daarom noem ik nog eens de bijbelse woorden: Wees nuchter en waakzaam en bid. En zoek het vooral in het geloof bij de Heere Jezus Christus. Hij heeft heel uitgesproken gezegd: "Ik ben het Licht der wereld" (Joh.8:12), niet: Ik ben een van de lichten van de wereld (naast bijv. Boeddha, Mohammed of Gandhi), en "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven" (Joh. 14:6), niet: Ik ben een weg, een waarheid en een wijze van leven.

Zou je op Refoweb nog iets van de NWO willen lezen, kijk dan onder het thema Xandernieuws. Daar schreef ik ook een en ander over de NWO.

Beste vriend of vriendin, ik hoop dat ik je wat geholpen hebt. Van harte wijsheid en zegen. 

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

complottheorieeindtijdilluminati
4 reacties
mortlach
10-08-2012 / 17:59
Dat is toch allemaal van die samenzweerders-nonsens. Een goede proef is altijd als de mensen die erin geloven zeggen: "Ja, ze willen juist dat je dat gelooft". Een goede samenzwering is op die manier nooit onderuit te halen. Elk tegenargument wordt op die manier omgekeerd in een pro-argument. Niet te serieus nemen dus.
sjefdevries
10-08-2012 / 19:39
net als mijn voorganger Mortlach, zeg ik: stop met al die samenzweerders-nonsens. Is puberaal, nergens op gefundeerd en geeft alleen maar chaos.
mieptruus
12-08-2012 / 20:11
Ik vind uw reacties niet helemaal terecht.
In principe is het een complot van de duivel. Maar die word al vanaf het begin breed gesmeed.

Ik denk dat u zich eens mag verdiepen in de popmuziek.De teksten, kledij en wat dan ook.
Die boodschappen zijn zo slecht dat het gewoon brutaal onze jeugd aan het misleiden is.
De meeste van deze mensen laten zich herkennen door bepaalde handgebaren etc.

Dan nog niet gesproken van rare films die lichtelijk hetzelfde verhalen uitbeelden als de geschiedenis van Jezus Christus . En dan gaat het om de opoffering(Narnia)

De programma's op wereld niveau.Zoethoud programma's als Idols, x factor en noem maar op.
Deze zijn niet alleen in Nederland te zien,maar ook in vele andere landen.

Met God word gespot op alle fronten.
Onze vrijheid word ook beetje bij beetje afgebroken.
Ik maak geen paniek, wijs alleen feiten aan.
Ik denk dat er veel te bewijzen is qua "complottheorie".

Daarnaast vind ik het woord complot theorie te veel misbruikt word.
Er is wel degelijk heel veen aan de hand. En ons hoofd in het zand stoppen is dom.
Maar je leven door al deze verschrikkelijke feiten laten leiden is niet de bedoeling.
Want dan krijgt de duivel zijn zin.
Hart
20-08-2012 / 10:56
@mortlach en @ sjefdevries:Hebben jullie de illuminati en New World Order bestudeerd???Zijn jullie ook volledig inhouderlijk bekend met de Vrijmetselarij ,de Vrijmetselaars en wat het doel van dit alles is???Ik vraag het omdat jullie al van mening zijn dat dit samenzweerders nonsens is, dan beschikken jullie vast en zeker over kennis van deze onderwerpen om tot deze conclusie (samenzweerders nonsens) te komen.

@vragensteller: Als je meer kennis en aanwijzingen wilt vinden, ga dan naar google en toets "vrijmetselarij wikipedia" in.Hier staat heel veel omschreven.Ook namen van vrijmetselaars staan op deze webpagina vermeld,zoals Wolfgang Amadeus Mozart (componist), Emanuel Schikaneder(componist), Frédéric Bartholdi (beeldhouwer), Gustave Eiffel(architect), Alfons Mucha(kustenaar), Antoni Gaudi(architect), Joseph Poelaert(architect) en onder aan deze webpagina nog veel meer links naar andere webpaginas hieraan gerelateerd.Als je de vrijmetselaars zoals Bartholdi, Mucha, etc opzoekt dan kan je daar op wikipedia ook hun werken bekijken, misschien staan hier symbolen in verwerkt.

@mieptruus: Hoe kom je erbij dat het een complot van de duivel is?
Je schrijft: "Ik denk dat u zich eens mag verdiepen in de popmuziek.De teksten, kledij en wat dan ook.Die boodschappen zijn zo slecht dat het gewoon brutaal onze jeugd aan het misleiden is." Ik denk mieptruus dat jij je eigen eens mag gaan verdiepen toets bij google "misbruik kerk wikipedia" in en dan zie je pas wat echt slecht inhoud, dit is pas brutaal onze jeugd aan het misleiden.Met op deze webpagina onder andere deze twee Ieren Brendan Smyth (100 slachtoffers) en Tony Walsh (200 slachtoffers).Hier maak ik me boos om, en wat ik ook heel erg vind is dat de kerk dan vast blijft klammen aan de leer "Toont hij berouw, vergeef hem dan." Deze mensen kunnen toch niet vergeven worden, deze moeten bestraft worden.Deze daden zijn puur kwaadaardig, dit is pas slecht!!!Misschien moesten we daar maar eens met ze allen druk over gaan maken, ik doe dit al.Ik lees dan wat je schrijft over Idols, x factor en de kinderfilm Narnia die alleen geinspireerd is (net zoals de Matrix dit ook is) door één of meerdere Bijbelse epossen, zonder daar de naam van God en Christus in te misbruiken.Dus wat is nu eigelijk het probleem hiervan???Toen begon je over de complot theorie en ik dacht het ergste complot is die gevormd isom het verschrikkelijke misbruik zaken in de doofpot tte laten verdwijnen door de allerhoogste kringen binnen het kerkelijke bestuur.

@mieptruus: "want dan krijgt de Duivel zijn zin."
Je hebt nu meerdere keren de Duivel vermeld en ik vroeg me af "weet jij wat Duivel wil, waar de Duivel zich mee bezig houd???Als ik je bericht lees en wat je hier allemaal in schrijft over de Duivel dan lijkt het wel of je alles van de Duivel weet.Maar ik geloof gewoon niet dat dat het geval is.

@mieptruus: "Met God word gespot op alle fronten."
Ik vraag me af door wie???Ik heb nooit iets gehoord...

Terug in de tijd

Ik ben opgevoed in een gereformeerd gezin. Wij hebben thuis nog wel een tv staan, waar door de gezinsleden gebruik van w...
1 reactie
10-08-2017
Geachte ds. C. Harinck. Ik heb een vraag over de zogenoemde toeleidende weg tot Christus. Met name over de diepte van de...
8 reacties
11-08-2017
Een rare vraag, maar een kruisje achter iemand zijn naam, bijv. in een advertentie of kaartje. Is dat gebruikelijk? Ik h...
1 reactie
10-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering