Lichaam en bloed van Christus

Ds. J.L. de Jong / 1 reactie

10-08-2011, 14:07

Vraag

Ik heb een vraag over het avondmaal zoals dat tegenwoordig gevierd wordt. Katholieken zeggen dat het brood tijdens het avondmaal het lichaam van Christus is, en de wijn het bloed van Christus is, terwijl protestanten zeggen dat het slechts een afbeelding is. Toch? Christus zei toch zelf in Marcus 14:22: "Neem het, dit is Mijn lichaam." In het Grieks staat naar mijn mening gewoon de derde persoon enkelvoud van het werkwoord "zijn". Hoe kan het dat er zo verschillend over gedacht wordt?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je raakt hiermee een heel oude discussie, die in de tijd van de Reformatie heeft gespeeld bij het ontwikkelen van de reformatorische avondmaalsleer. Een echo van deze hele discussie klinkt in onze Heidelberger Catechismus, zondag 28-30. In de beantwoording zal ik niet alle elementen van deze discussie aanhalen, maar vooral ingaan op jouw vraag: wat staat er nu in het griekse Nieuwe Testament? Je hebt gelijk, daar gaat het natuurlijk om in deze hele discussie. De Bijbel is immers ons fundament. En inderdaad is het zo dat veel van deze discussie te maken heeft met het woordje "is" (Matth. 26:26; Mark. 14:22; Luk. 22:19 en 1 Kor. 11:24). Belangrijker is misschien nog wel dat we goed door hebben wat Jezus bedoelde met "Mijn Lichaam". Hij noemde immers het brood Zijn lichaam terwijl Hij Zelf ook nog lichamelijk aanwezig was.
 
Het is belangrijk om te weten dat het Nieuwtestamentische woord (Grieks) "lichaam" niet hetzelfde is als het woord lichaam in ons spraakgebruik. Wij denken bij het woord lichaam aan wat we van iemand kunnen zien en voelen. Die betekenis zit er ook in het Grieks aan, maar in het Nieuwe Testament betekent lichaam vooral de totaliteit van een persoon als Schepsel van God. Als Jezus zegt dat het brood Zijn lichaam is, bedoelt hij dus niet allereerst te zeggen dat het uiterlijke brood is veranderd in Zijn (uiterlijke) lichaam. (Hoe zou Hij dat kunnen bedoelen terwijl Hij op dat moment er Zelf ook nog met Zijn lichaam bij was?) Hij bedoelt te zeggen: dat brood, dat ben Ikzelf. En daarmee bedoelde Hij Zichzelf zoals Hij zich overgaf aan het kruis om verloren zondaren te redden.
 
We worden dus bij het avondmaal niet gericht op de lichamelijke aanwezigheid van de Heere Jezus maar op Zijn (geestelijke en dat is niet minder echt) aanwezigheid met het heil van het kruis waarin Hij Zichzelf aan verloren zondaren laat kennen. Ik was daar voor u en voor jou! Dat ontvangen we in brood en wijn. Het heil van het avondmaal ontvangen we dus niet wanneer we een stukje lichaam (brood en wijn) ontvangen maar wanneer we met het ontvangen van brood en wijn geloven in Zijn Zelfovergave voor ons door het volbrachte werk aan het kruis. Het komt aan op geloof! En daarmee wordt ook de Reformatorische avondmaalsleer bepaald door de belangrijke gedacht van de Reformatie: Sola Fide (het geloof alleen!).
 
Graag wens ik je toe dat de Heere je geeft brood en wijn in het geloof te kunnen ontvangen, dan ontvang je daarmee het hele heil dat Jezus Christus aan het kruis heeft verworven. Dat is Zijn lichaam en bloed.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief
1 reactie
plderoos
10-08-2011 / 20:48
En duidelijker kun je het niet maken :)

Terug in de tijd

Ik ben opgevoed in een gereformeerd gezin. Wij hebben thuis nog wel een tv staan, waar door de gezinsleden gebruik van w...
1 reactie
10-08-2017
Binnenkort hoop ik te verhuizen. Nu waren er binnen mijn kerkverband al zaken waarover ik vanuit de Bijbel dacht dat het...
2 reacties
11-08-2016
Door genade alleen mag ik weten dat ik een kind van God ben. Graag wil ik leven zoals de Heere van ons vraagt. Toch val ...
geen reacties
11-08-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering