Zeker van het geloof

Ds. J. van het Goor / 2 reacties

09-08-2012, 16:03

Vraag

Ik ben christelijk opgevoed en sinds een paar jaar denk ik ook serieus na over mijn persoonlijke geloof en relatie met de Heere God. Soms heb ik het gevoel dat ik echt een kind van Hem ben, soms twijfel ik daar enorm aan. De vraag van "hoe weet ik het zeker" blijf ik houden. Maar daarmee kom ik op een andere vraag: mag ik alle woorden uit de Bijbel aannemen als voor mij persoonlijk? Bijvoorbeeld Johannes 3:16: "Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." Dan denk ik: ja, ik geloof het echt en ik weet dat dat niet uit mijzelf is, maar dat dat het werk van de Heilige Geest is. Dat is vooral een weten met het verstand, niet met het hart. En dat is wel nodig toch? Ik bid hier ook om, maar toch weet ik niet zeker of ik nu dat eeuwige leven ook bezit. Of mag ik gewoon als ik het Woord lees, bijv Joh 3:16 zeggen; ja ik geloof dit, dus ik mag straks voor eeuwig leven met Hem? Dit zijn dingen die mij erg bezig houden. Ook wil ik graag aan iedereen vertellen wie God is in Christus, maar ja, hoe kan ik getuigen van het geloof waar ik zelf niet eens zeker van ben? Ik kan me voorstellen dat u dit een gecompliceerde vraag vindt. Dat vind ik zelf ook, maar toch hoop en bid ik dat u mij een antwoord kunt geven dat volgens Gods plan is. Alvast bedankt daarvoor.

Antwoord

Beste vraagsteller!

Misschien is de vraag wel minder complex dan het lijkt. Je vraag lijkt mij deze: Geloof ik wel ECHT?! Niet echt geloven heeft nogal consequenties: Dan ben je geen kind van God, dan heb je geen eeuwig leven, en dan kun je ook niet echt getuigen. Als ik met je in een gesprek zou zijn, dan zou ik je vragen: waaraan voel je dat je echt een kind van God bent? Gevoel is bedrieglijk en dat blijkt ook, want een andere keer twijfel je daar enorm aan. Het geloof is een zeker weten. Lees Hebreeën 11:1 en ook zondag 7 vr/a 21 van de HC. En geloof stoelt niet op gevoel, maar op Gods Woord. Wie door de Geest geleerd en geleid daarop vertrouwt, mag vast vertrouwen/geloven =zeker weten. Ook zeker weten dat je een kind van God bent.

Eén van de mooiste teksten hiervoor vind ik Johannes 1:11 en 12: "Jezus kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen, maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht/bevoegdheid gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven." Dat is wat de Heilige Geest doet. De Geest overtuigt van de waarheid van het Woord. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat betekent ook, dat de Geest me overtuigt van mijn ellende en dood. Diezelfde Geest overtuigt me ook van de liefde Gods voor verloren zondaren; dat God deze (zondige) wereld zo lief had, dat Hij daarvoor Zijn enige Zoon overgaf.

Of ik dat Woord voor mezelf mag geloven? Luther zei het zo: Vul voor "de wereld" maar je eigen naam in, dus: Zo lief heeft God mij gehad, dat Hij daarvoor Zijn enige Zoon gaf. Dat mag je geloven! Dat is inderdaad werk van de Geest! En die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Overigens gaat het niet om het eeuwige leven. Het gaat om het leven voor God hier en nu en tot in eeuwigheid. Want in dat leven zal God verheerlijkt worden. Ook in het getuigen van het heil dat ik uit genade van Hem mag ontvangen, wordt God verheerlijkt.

Of er dan nooit twijfel is en aanvechting in het leven van het geloof? Reken maar!! Ik denk aan Paulus, wat hij schrijft in Romeinen 7:14vv. "Ik ben vleselijk, (ik ben) verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen. En als ik toegeef aan m'n gevoelens, dan kan ik er soms niks van geloven, omdat ik meen dat een mens stukje bij beetje wel geestelijker moet worden. Helaas is niets minder waar. Ook een mens, nadat hij tot geloof gekomen is, blijft vleselijk; m.a.w. door-en-door-mens! En toch zegt Paulus even verderop in Romeinen 7 (vers 25): Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Je mag ook lezen: Er is genade bij God door Jezus Christus onze Heere.

Door je te houden aan wat geschreven staat, en daar is de Heilige Geest mee bezig, mag je het zeker weten. En vergeet niet de belofte die de Heere je reeds bij je doop heeft meegegeven. Mocht je twijfelen, leg dan de ene hand maar op je voorhoofd en de andere hand op de Bijbel en vertrouw op God. Zo wordt Zijn Naam geprezen tot in eeuwigheid. Dat is Gods doel met jouw leven.

Overigens... maak niet teveel onderscheid tussen verstand en hart; God geeft verstand om inzicht te krijgen en Hij geeft een hart om vanuit dat inzicht je aan Hem toe te vertrouwen. Beide is het werk van Gods Geest. Bedroef de Geest niet, maar laat Gods heil maar in je hart leggen. En zeg gelovig: Amen! Ook, zelfs (!) voor mij.

Hartelijke groet,
Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

 • Geboortedatum:
  20-09-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofszekerheidgetuigenverstand
2 reacties
schaapje
09-08-2012 / 21:46
Ds.van het Goor, wat een mooi antwoord!
plderoos
09-08-2012 / 21:48
Nou denk ik ook dat je misschien op een gevoel zit te wachten en dat het dan opeens allemaal zeker voor je is. Maar zekerheid bouw je niet op een gevoel maar op het enige betrouwbare woord van God. Geloof is niet een gevoel, geloof is een overtuiging. Dus als jij johannes 3:16 leest en dat gelooft, dan is het per definitie ook voor jou, het een volgt uit het ander en het een kan onmogelijk los gemaakt worden van het ander. Moeilijker is het niet, dus laat het je ook niet moeilijker voorspiegelen!

Terug in de tijd

Ik ben verliefd op een jongen uit mijn klas. Ik ben 17 jaar en dit gevoel heb ik nog nooit eerder gehad. Heb ook nooit e...
2 reacties
09-08-2011
Op mijn tepel zit vaak een heel klein beetje wit/geelachtig spul, soort talg, zeg maar. Het is ook een soort korreltje. ...
1 reactie
09-08-2013
Mag je als vrouw ook het initiatief nemen tot gemeenschap, of mag alleen de man dit? Ik zou mijn man weleens willen vera...
geen reacties
09-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering