Waar Hersteld Hervormd voor staat

Ds. J.L. Schreuders / Geen reacties

09-08-2018, 13:11

Vraag

Aan ds. Schreuders. Binnen alle eerbied en respect wilde ik u vragen waar “hersteld” hervormd voor staat binnen de geloofsbelijdenis. Ik ben namelijk hervormd opgevoed, maar uiteindelijk -prijs God- tot bekering gekomen zonder christenen om mij heen en heb mij uiteindelijk bij een gemeente aangesloten.


Antwoord

Beste vragensteller, 

Uw vraag is niet geheel glashelder. Ik zie namelijk niet het verband tussen uw vraag en de opmerking over de hervormde opvoeding en de aansluiting bij een gemeente (welke?) na een bekering zonder christenen. Met dat laatste bedoel je waarschijnlijk dat geen mensen er een rol in hebben gespeeld.

Als u mij vraagt wat hersteld betekent in de combinatie met het woord hervormd, dan kan ik u op zich daar wel een antwoord opgeven. De hervormde kerk is (o gruwel!) in 2004 opgeheven. Wie toch op de oude belijdenisgrondslag van de hervormde kerk  wilde blijven staan, had geen andere mogelijkheid dan die kerk te herstellen. Dat is dan ook gebeurd. Hersteld wil zeggen: het was er al, het is afgebroken en nu is het er toch in herstelde vorm weer. De hersteld hervormde kerk is dan ook wat de belijdenis (en daar komt het op aan!) betreft de rechtmatige voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk. Schrijver dezes is hervormd en dus hersteld hervormd. Een andere keus is ons niet gelaten. Het gaat dus inderdaad om de geloofsbelijdenis. Die moet eenduidig en helder zijn. Wie zich aansluit bij en gemeente moet daar dunkt mij wel op letten, of hij/zij nu hervormd  is of niet hervormd. 

Hartelijke groeten 
Ds. J. L. Schreuders 

Lees meer artikelen over:

Hersteld Hervormde Kerk (HHK)hervormd
Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief
176 artikelen
Ds. J.L. Schreuders

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Voor ds. Heikamp. Op 29 juli maakte ik de morgendienst mee in de HHK te Nieuwleusen. Vol verwachting ging ik die morgen de kerk in, helaas verliet ik de kerk geprikkeld en gedesillusioneerd. Reden hie...
Geen reacties
08-08-2012
Ik heb recent een begrafenis meegemaakt. En wij gingen wel naar de kerkdienst, maar niet naar de begraafplaats. Deze twee lagen niet heel dicht bij elkaar, dus er werd een aardig stuk gereden. Uiteind...
Geen reacties
08-08-2019
In hoeverre kan het lezen van schrijvers die buiten de gereformeerde traditie vallen stichtelijk zijn? Hierbij is ook van belang om te definiëren wat binnen de gereformeerde traditie valt. Tellen bapt...
4 reacties
08-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering