Waar Hersteld Hervormd voor staat

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

09-08-2018, 13:11

Vraag

Aan ds. Schreuders. Binnen alle eerbied en respect wilde ik u vragen waar “hersteld” hervormd voor staat binnen de geloofsbelijdenis. Ik ben namelijk hervormd opgevoed, maar uiteindelijk -prijs God- tot bekering gekomen zonder christenen om mij heen en heb mij uiteindelijk bij een gemeente aangesloten.

Antwoord

Beste vragensteller, 

Uw vraag is niet geheel glashelder. Ik zie namelijk niet het verband tussen uw vraag en de opmerking over de hervormde opvoeding en de aansluiting bij een gemeente (welke?) na een bekering zonder christenen. Met dat laatste bedoel je waarschijnlijk dat geen mensen er een rol in hebben gespeeld.

Als u mij vraagt wat hersteld betekent in de combinatie met het woord hervormd, dan kan ik u op zich daar wel een antwoord opgeven. De hervormde kerk is (o gruwel!) in 2004 opgeheven. Wie toch op de oude belijdenisgrondslag van de hervormde kerk  wilde blijven staan, had geen andere mogelijkheid dan die kerk te herstellen. Dat is dan ook gebeurd. Hersteld wil zeggen: het was er al, het is afgebroken en nu is het er toch in herstelde vorm weer. De hersteld hervormde kerk is dan ook wat de belijdenis (en daar komt het op aan!) betreft de rechtmatige voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk. Schrijver dezes is hervormd en dus hersteld hervormd. Een andere keus is ons niet gelaten. Het gaat dus inderdaad om de geloofsbelijdenis. Die moet eenduidig en helder zijn. Wie zich aansluit bij en gemeente moet daar dunkt mij wel op letten, of hij/zij nu hervormd  is of niet hervormd. 

Hartelijke groeten 
Ds. J. L. Schreuders 

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

hervormdHHK
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb me opgegeven voor belijdenis volgend jaar. Ik ben dankbaar en blij dat ik Jezus mag kennen als mijn Redder. Ik ka...
geen reacties
08-08-2004
Waarom werden jongens besneden in het OT, en in het nieuwe testament worden jongens en meisjes gedoopt? Is dat niet tege...
geen reacties
09-08-2016
In hoeverre 'moet' je elkaar na een jaar verkering kennen? Wij hebben namelijk soms het idee dat we nog te ver van elkaa...
2 reacties
08-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering