Bijbel bestuderen

Redactie Refoweb / 6 reacties

09-08-2018, 08:04

Vraag

Hoe bestudeer je de Bijbel eigenlijk?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

6 reacties
kip
11-08-2018 / 11:51
bij elke regel zeggen,,Heere leer mij mezelf kennen''
Heere leer mij U kennen!
MUS
12-08-2018 / 14:07
We leven in een tijd dat er een overvloed aan bronnen via boeken, computer en internet beschikbaar is. Begin eenvoudig vragen te stellen aan de teksten die je leest en ga vervolgens op zoek naar de antwoorden!
Samanthi
12-08-2018 / 17:35
Begin met één hoofdstuk, bijvoorbeeld de kleine brieven Petrus of Johannes of zo, lees tekst voor tekst, lees de verwijsteksten erbij, denk na wat het betekend, schrijf op wat je aan spreekt, de kanttekeningen, BMU of eventueel een eenvoudige vertaling erbij zodat je kan vergelijken, ik denk aan de basisbijbel.

Zo kun je door zo'n Bijbelgedeelte "heenkruipen", er is zoveel te vinden als je het stukje voor stukje bestudeerd als je wat ervaring krijgt, kun je wat langere Bijbelboeken gaan lezen...

Het belangrijkste is dat je voor je leest bidt en ook erna, lees het dan nog eens over.

Veel zegen!
Lecram
13-08-2018 / 10:33
Als je de bijbel wilt bestuderen, zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar. Lees vooral de bijbel zoals het er staat, in de context. De verwijsteksten zijn ook waardevol, zodat je weet waar e.e.a. ook staat in welke context. Veel teksten uit het NT komen bijvoorbeeld uit het OT, zodat je kan zien hoe het daar is bedoeld.
Lees vooral onbevangen, zonder dat je vooraf denkt te weten wat er bedoeld wordt. Dat is nog het lastigst, omdat je brein vaak al zover is gevormd dat je al een bepaalde richting op denkt. Als je onbevangen kan lezen, kom je vaak verrassende zaken tegen in de bijbel.
Het is ook handig om de achtergronden van de boeken in het achterhoofd te houden. Een Psalm is een gedicht en poëtisch. Zo zijn ook diverse andere boeken poëtisch en beeldend.
De evangeliën en Handelingen bijv. zijn voornamelijk historisch. De brieven zijn een antwoord op zaken die speelde binnen de gemeenten. Openbaring is apolcalyptisch enz.
Lecram
13-08-2018 / 11:14
Ter aanvulling: het kan handig zijn om te kijken wat de woorden in de oorspronkelijke taal (Hebreeuws, Grieks) betekenen. Daar hoef je die talen niet voor te studeren, je kunt daar Strongs voor gebruiken. Strongs zijn codes die aan ieder woord worden meegegeven. Als je dat woordt bekijkt in de oorspronkelijke taal met de vertaling er bij, dan zie je de mogelijke betekenissen en de plaatsen waar die woorden nog meer voorkomen.
Op deze websites kan je die Strongs terugvinden:
https://studybible.info (de Statenvertaling met Strongs staat daartussen)
https://online.studiebijbel.nl/ (daar werkt medepanellid Prof. Paul ook aan mee)
Jesaja40
20-08-2018 / 15:27
Beste vraagsteller,

Wat boeit u om de Bijbel te bestuderen zou mijn tegenvraag zijn. U wordt bij het bestuderen van de Bijbel geconfronteerd met de Bijbelse voorschriften en die lopen door het gehele Huis van Israël. Analyseert u de Bijbelse voorschriften dan zult u ontdekken dat tegenstellingen een hoger doel beogen.

In de Bijbel zult u een gouden lijn ontdekken die gericht is op de verzoening tussen de Eeuwige en de mensheid. Heel veel mensen spreken wel eens de wens uit: ik zou wel eens een briefje uit de hemel willen ontvangen. De Bijbel is geen briefje maar een compleet boek waarin de bemoeienis van de Eeuwige via het Huis van Israël ook tot u komt.

In dat complete boek leest u onze geschiedenis tot lering. U leest daarin hoe het Huis van Israël opstandig is. U leest daarin ook hoe genadig de Eeuwige is en ons telkens weer opzoekt. Het initiatief van redding komt altijd van de Eeuwige. De Bijbel is een eerlijk boek, die niets verdoezeld of in een doofpot stopt. Ook dat heeft een doel: verdoezelen en in een doofpot stoppen is een universele menselijke trek.

Verbaast u er zich niet over als het Huis van Israël een dubbele straf krijgt van de Eeuwige. Die strafmaat was rechtmatig vastgesteld en had de functie: voorkom de overtreding. Ook dit zult u tegenkomen in de Bijbel als u daarin studeert. Het zal u ook leren: al behoor ik niet tot het Huis van Israël ook ik ben een mens die fouten kan maken.

Verwonder u over het goede en het sociale wat de Eeuwige ons heeft geleerd. Ook daarin beschermt de Eeuwige en geeft richtlijnen die de moeizame samenleving dragelijk maakt.

Verblijd u in de Bijbelse feesten ook deze hebben een functie en als u de samenhang ziet dan zult u zich daarover verwonderen. U zult dan uitroepen: dit heb ik nooit geweten, wat heeft de Eeuwige dat mooi gemaakt.

Verheug u bij iedere diamant die u ontdekt in een tekst. Die diamant is niet uw eigendom en u heeft ook geen octrooi op uw ontdekking. Een diamant schittert vanuit een bepaalde positie. Trek dan de link maar door als er in het laatste Bijbelboek geschreven staat: Ik, dat is onze Messias, is de blinkende morgenster. Hij, onze Messias geeft met die uitspraak aan: er komt een nieuwe dag waarin alles nieuw zal worden.

Heel veel zegen om dit alles te ontdekken bij het bestuderen van de Bijbel.

Terug in de tijd

Hoeveel moet een moeder voor het huwelijk aan haar dochter vertellen wat betreft seksuele voorlichting?
geen reacties
07-08-2002
Zal proberen ons probleem zo kort mogelijk te omschrijven. Ik ben een meisje van 19 en ik heb al 2,5 jaar verkering (hij...
geen reacties
07-08-2002
In alle kerken wordt het Woord van God gehoord. Achter de stem van de dominee klinkt de stem van God. Dat wat de dominee...
geen reacties
07-08-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering