Doop en kind van God

Redactie Refoweb / 25 reacties

30-05-2012, 10:37

Vraag

Ben ik een kind van God als ik gedoopt ben?


Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

25 reacties
waldboy
31-05-2012 / 15:22
Nee.

Door het geloof worden we een kind van God. Als bewijs daarvan laten we ons dopen.
plderoos
31-05-2012 / 19:27
Nee. Alleen hen die geloven heeft God, zoals dat in Johannes staat, macht gegeven Zijn kinderen te worden.

Nou weet ik niet helemaal waarom je de vraag zo summier stelt, misschien uit angst of je geloof wel echt is, of juist omdat je denkt dát het niet echt is en of je doop dan genoeg is om behouden te worden? Nou, dat laatste dan weer wel. Als je gedoopt bent kun je ervan uitgaan dat je ouders geloven. En God laat kinderen van gelovige ouders niet verloren gaan, Hij verklaart ze juist heilig. En dat betekend dat je Zijn onvervreemdbare eigendom bent geworden. Is dat niet iets om zo enorm dankbaar voor te zijn zodat je je leven vanaf nu zo gaat inrichten dat het voor Hem een plezier is om naar te kijken?
waldboy
31-05-2012 / 23:02
Als ik nog even mag aanvullen.
Ook kinderen van ongelovige ouders zijn kinderen van God. Anders gezegd: ze zijn behouden.
Pas als ze zelf het besef hebben van bekeerd en onbekeerd zijn, dan hebben ze zelf de verantwoordelijkheid en kunnen ze alleen door geloof een kind van God worden.
janvanverweg
01-06-2012 / 07:07
@plderoos ,
is de ongelovige partner van een christen ook behouden? betekend geheiligd hier "gered". of valt er uit de context op te maken dat het argument gaat over hoe een 'reine'christen om kan gaan met een 'onreine' partner. moet de christen de partner verlaten om niet besmet te worden? dat is de context. Paulus antwoord herop dat de christen de ongelovige partner niet moet verlaten en dat de christen niet bang hoeft te zijn voor besmetting; de ongelovige partner (en kinderen) worden reiner door de gelovige. uit deze tekst valt helegaar niet op te maken dat de ongelovigen zonder inspraak het rijk der duisternis verlaten en Gods koninkrijk ingaan.

ik weet dat deze tekst vaak gebruikt wordt om ouders op te beuren als de kinderen voortijdig stierven of ongelovig blijven. maar -gelijke monikken, gelijke kappen- dat zou dan ook in houden dat er voor sommigen een weg tot behoud is die niet op geloof in Christus berust. (nl trouwen met een christen).
nergens hoor ik dat ongelovige partners naar de hemel gaan vanwege de gelvige partner. waarom dan deze tekst wel aanhale als het om de kinderen gaat? Leegen we de bijbel vanuit ons gevoel uit???
plderoos
01-06-2012 / 07:49
@janvanverweg, Nee, ik leg de bijbel uit aan de hand van zichzelf en niet aan de hand van een gevoel. Heilig betekent behalve "wees en doe als God" (weest heilig want ik ben heilig) ook "je bent Gods eigendom" (Ik heb Mij een volk geheiligd) En van iets wat Gods eigendom is wordt gezegd dat niets, noch krachten noch engelen noch machten, dat uit Gods hand roven kan. En inderdaad, gelijke monniken, gelijke kappen :)

En dat is wel mooi. Ik ben namelijk wel zeker van mijn geloof, niet van dat van mijn vrouw. Ik dénk wel dat ze gelooft maar ik kan niet in haar hart kijken. Maar ik weet wél zeker dat ze op dezelfde plaats terecht komt als ik :)

Het kan zelfs nog sterker. Uitleggen doe ik het niet want ik snap het nog steeds niet: 1 Timotheüs 4:10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen.
1a2b3c
01-06-2012 / 09:55
De Bijbel is anders duidelijk genoeg, er staat nergens dat je behouden wordt op grond van de doop. Die niet geloven zullen verdoemd worden, al ben je tien keer gedoopt! Mar.16:16.
Ik geloof op grond van andere Bijbel-gedeelten dat jonge kinderen die sterven behouden zijn, maar dat is een andere discussie. Ik ben het dus verschrikkelijk oneens met plderoos:

- " Als je gedoopt bent kun je ervan uitgaan dat je ouders geloven".

Klopt van geen kant, er zijn er zat die hun kinderen laten 'dopen' uit bijgeloof. Ze denken dat een paar spetters water voldoende zijn voor een ticket naar de hemel.
D.T.B.- 'christenen', die in de kerk komen bij doop, trouw en begrafenis. Hun hele leven verschilt verder in niets van de wereld.
En ook als de ouders uiterlijk wel netjes leven, hoeft dat nog niet in te houden dat ze een persoonlijk geloof hebben.

- "En God laat kinderen van gelovige ouders niet verloren gaan".

In dat geval zou de hele wereld behouden zijn, maar we kunnen anders lezen in de Bijbel. Adam en Eva hadden een Kaïn ...enz. Kijk eens om je heen, er zijn gelovige ouder(s) die kinderen hebben die volop in de wereld leven.

- "Heilig betekent behalve "wees en doe als God" (weest heilig want ik ben heilig) ook "je bent Gods eigendom" (Ik heb Mij een volk geheiligd) En van iets wat Gods eigendom is wordt gezegd dat niets, noch krachten noch engelen noch machten, dat uit Gods hand roven kan".

Hier haal je twee dingen door elkaar. God zei door Mozes tegen Israël (Lev.20:7) "wees heilig want Ik ben heilig". Israël was afgezonderd (=heilig) van andere volken, maar dat houdt niet in dat ze allemaal behouden zijn.
Als Paulus zegt: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten..."enz; dan gaat het over het persoonlijke geloof in Jezus.
Israël is Gods volk/eigendom maar alleen van hen die geloven wordt gezegd dat niets hen uit Zijn hand kan roven. (van Jood en gelovige heiden)

Verder moet je (zoals jvvw ook al opmerkte) heilig in juiste context laten staan. (1Kor.7:14)
De volgorde dopen - geloven klopt al niet, maar de meeste refo's erkennen wel dat er op de 'doop' een persoonlijk geloof moet volgen.
Maar zoals jij redeneert maak je er een rekensommetje van.
waldboy
01-06-2012 / 13:06
1ab2c3-zo is het en niet anders!Helder en duidelijk!
plderoos
01-06-2012 / 19:33
@ 1a2b3c, en weer een twijfelaar in twijfel gelaten, namens vraagsteller: dankjewel!

"Maar zoals jij redeneert maak je er een rekensommetje van". Klopt van geen kant! Je moet eens een keertje een voorbeeld nemen aan hoe Paulus met het oude testament omgaat. Hij legt bijvoorbeeld uit dat heidenen door het geloof in Christus behouden worden omdat er geschreven staat: de belofte is gegeven aan het Zaad van Abraham, niet de zaden, maar het Zaad, dat is Christus. en dat terwijl er in de grondtekst een woord voor zaad staat dat helemaal geen meervoudsvorm kent, namelijk sperma. En toch neemt hij die tekst heel letterlijk, er staat zaad en dus is dat de Christus.

Denk je nou echt dat als hij de kinderen van één gelovige ouder geheiligd noemt, dat dat dan niet ook gewoon letterlijk genomen moet worden? jij wilt de gelovige ouder het vertrouwen dat het goed komt met de familie ontzeggen?

"In dat geval zou de hele wereld behouden zijn, maar we kunnen anders lezen in de Bijbel". Wat een flauwekul zeg! dus volgens jou heeft de hele wereld gelovige ouders? Grotere onzin heb ik hier op refoweb nog niet gelezen.

"Verder moet je (zoals jvvw ook al opmerkte) heilig in juiste context laten staan". Je hebt helemaal niet begrepen wat ik bedoelde. Ik laat door andere teksten zien wat heilig betekent en pas dat toe als kinderen van gelovigen heilig worden verklaard. Rekensommetje? Zeg je dat ook van het antwoord van Jezus als Hij Satan antwoordt met "er staat ook geschreven ..." Want dat is wat ik ook doe. Ik kijk waar er ook over heilig geschreven staat en pas dat toe. Reken maar na.
plderoos
01-06-2012 / 19:37
O, en trouwens, toen Paulus dit opschreef, haalde hij toen ook twee dingen door elkaar?


gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
1a2b3c
01-06-2012 / 22:03
- @ 1a2b3c, en weer een twijfelaar in twijfel gelaten, namens vraagsteller: dankjewel!

Je zou liever iemand met een paar spetters water naar de eeuwigheid sturen??? Omdat je ervan uit gaat dat de ouders oprecht gelovig zijn??? Ook dank je wel zeg!
Verder is uit de vraag helemaal niet op te maken of hier de 'welbekende twijfelaar' aan het woord is. De vraag is: Ben ik een kind van God als ik gedoopt ben?
Alleen door wedergeboorte/geloof wordt je een kind van God, niet door de doop en/of het geloof van je ouders. Joh.1:12 hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Je weet best dat ik altijd probeer om twijfel tegen te gaan maar wel op goede grond. En dat doe ik naar eer geweten en ik ga er vanuit dat jij dat ook denkt te doen.
We blijken nu opeens stevig van mening te verschillen, en omdat ik jouw mening in deze erg gevaarlijk vind voel ik me geroepen te reageren.

- "In dat geval zou de hele wereld behouden zijn, maar we kunnen anders lezen in de Bijbel". Wat een flauwekul zeg! dus volgens jou heeft de hele wereld gelovige ouders? Grotere onzin heb ik hier op refoweb nog niet gelezen.

Nee, ik zeg helemaal niet dat de hele wereld gelovige ouders heeft, probeer eens beter te lezen!
Jij zegt dat kinderen van gelovige ouders niet verloren gaan, en als dát waar zou zijn dan zou de hele wereld behouden zijn.
Want als één paar ouders gelovig is moet de rest noodzakelijk volgen.

- Ik laat door andere teksten zien wat heilig betekent en pas dat toe als kinderen van gelovigen heilig worden verklaard.

Nou, ik ben het compleet niet eens met je toepassing.
Een heilig volk (apart gezet/afgezonderd) Lev.20 houdt iets heel anders in dan heilig zijn in Christus waar je Paulus aanhaalt als hij het daar over heeft.
En heilig in 1 Kor.7:14 is ook absoluut niet hetzelfde als heilig in Christus. Het hangt er maar net vanaf waarvan je bent geheiligd=afgezonderd.
En dat gaat in jouw tekst-voorbeelden over verschillende dingen.
Afgezonderd van andere volken, afgezonderd van de duivel wanneer je in Christus bent, en afgezonderd van een omgeving waar Jezus niet gekend wordt (1Kor.7:14)

- jij wilt de gelovige ouder het vertrouwen dat het goed komt met de familie ontzeggen?

Er staat nergens in de Bijbel dat het goedkomt met je familie als je zelf gelooft.
Dat kinderen van gelovige ouder(s) heilig/afgezonderd zijn, is helemaal niet hetzelfde als gered zijn. Ze bevinden zich in een bevoorrechte positie omdat ze het evangelie om zich heen hebben.
En verder kan ik me goed in de uitleg van jvvw vinden.
(Ik heb het nu niet over jong gestorven kinderen.)
plderoos
02-06-2012 / 10:10
Als iemand meent door een paar spetters behouden te worden dan ben ik niet degene die hem daarmee naar de eeuwigheid stuurt, verloren was hij toch al. Maar de kans dat iemand uit ongeloof tot bekering komt is kleiner dan dat iemand uit een ingebeeld geloof ontdekt wat geloven nou werkelijk is, toch?

als kinderen van gelovige ouders niet geloven, dan zijn de kleinkinderen kinderen van ongelovige ouders, toch?

Heilig betekend zowel apart gezet, als ook eigendom, ook "zoals God", ook gerechtvaardigd, schoon gemaakt, enzovoort. En dat geldt allemaal voor de kinderen en echtgenoten van gelovigen. Het staat er dus het is zo.

En dan die jong gestorven kinderen. En dit geld ook voor Waldboy. Wij geloven dat kinderen die jong sterven door God naar de hemel gebracht worden. Pas als ze besef van bekering krijgen worden ze daar zelf verantwoordelijk voor. Maar dat is natuurlijk niet helemaal logisch. Want dan zouden ze Gods kinderen zijn, maar dan op een bepaald moment weer niet, (en op welk moment dan?) en als ze zich bekeren weer wel. Maar dat kan helemaal niet want als iets Gods eigendom is dan is het onmogelijk dat er iets is dat dat uit Zijn hand zou kunnen roven. Kinderen van gelovigen zijn en blijven Gods onvervreemdbare eigendom.
1a2b3c
02-06-2012 / 12:51
@plderoos: Maar de kans dat iemand uit ongeloof tot bekering komt is kleiner dan dat iemand uit een ingebeeld geloof ontdekt wat geloven nou werkelijk is, toch?

Dat weet ik zo net nog niet, mensen zijn heel verschillend. Als je iemand persoonlijk kent is het makkelijker in te schatten hoe je één en ander het beste kunt aanpakken.
Omdat we hier niets van de vraagsteller weten hou ik het gewoon bij 'recht toe recht aan', wel Bijbels uiteraard, dat moet altijd.

- als kinderen van gelovige ouders niet geloven, dan zijn de kleinkinderen kinderen van ongelovige ouders, toch?

Precies, maar volgens jou kan dat niet omdat kinderen van gelovige ouders niet verloren gaan.
En om behouden te worden moet er geloof zijn, dus volgens jouw redenering moet iedereen dan noodzakelijk geloven.

Heilig betekent helemaal niet gerechtvaardigd, schoongemaakt enz.
In Jes.6:3 staat: heilig, heilig heilig is de HEERE...., waar zou God van gerechtvaardigd en schoongemaakt moeten worden? Heilig betekent letterlijk: afgezonderd.

Jong gestorven kinderen zijn behouden want: 1 Kor.5:10 ... opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Opb.20:12 ... en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
Er valt meer over te zeggen, in Kor. worden de werken van de gelovigen geoordeeld en in Opb. de werken van de ongelovigen.
Maar duidelijk is dat jonge kinderen nog helemaal geen zondige werken hebben gedaan, dus om hun daden kunnen ze niet veroordeeld worden.
En ook zijn ze niet in staat tot geloof of ongeloof, dus kunnen ze ook niet vanwege ongeloof verloren gaan.
In Ezechiël 18 staat dat iedereen zijn eigen ongerechtigheid zal dragen en niet die van zijn voorgeslacht, dus om de zondige natuur waarmee iedereen geboren wordt gaat hij ook niet verloren want Jezus is ook voor de zondige natuur gestorven.
En aangezien God het behoud van alle mensen wil is er niets wat jong gestorven kinderen uit de hemel zou kunnen houden.

Als je zegt dat gedoopte kinderen van gelovige ouders niet verloren kunnen gaan bereik je misschien dat de mensen gerust gesteld worden, zodat ze verder rustig doorleven.
Om er dan te laat achter te komen dat hij geen paar spetters water nodig had, maar het bloed van Jezus. En dat hij niets aan het geloof van zijn ouders heeft, maar dat hij een persoonlijk geloof nodig had.

Jij verwijt mij dat ik 'weer' een twijfelaar in twijfel gehouden hebt, maar ik zou niet weten waarom. Ik hou toch niemand bij Jezus vandaan?
Ik ben niet vóór jou 'optelsom-geloof', maar voor een direct geloof in Jezus zodat er helemaal niet getwijfeld hoeft te worden.
Jij knutselt een redenering in elkaar, die er oppervlakkig gezien wel aardig uitziet.
Dat doe je vaker zoals: als je wilt dan komt dat van God, en Hij verlaat niet wat Zijn hand begon dus: geen zorgen, je gelooft al.
Je vergeet dan dat het over gelovigen gaat als er staat dat God niet zal verlaten wat Zijn hand begon. En dat God in Opb.22:17 mensen die gewillig zijn aanspoort om tot Jezus te komen.
En hier doe je het weer, je bent gedoopt, dus je mag ervan uitgaan dat je ouders gelovig zijn.
Conclusie: geen zorgen en twijfels, komt allemaal goed.
Dus geloof je via doop en ouders ipv rechtstreekse overgave aan Jezus.

Als jij gelijk zou hebben is het ergste wat kan gebeuren als iemand jouw visie niet gelooft, dat hij zijn leven hier op aarde in twijfel doorbrengt.
Dat is wel erg, maar er komt binnenkort een eind aan en dan is het leed geleden.
Hoeft trouwens helemaal niet, want hij mag direct in Jezus geloven, en zo zekerheid krijgen.

Als ik gelijk heb maar hij gelooft jouw visie, dan zijn de gevolgen veel erger.
Dan gaat het niet over twijfel-leven op aarde, maar komt hij er te laat achter dat de doop en het geloof van zijn ouders hem niets, maar dan ook niets baten.

Maar nogmaals: er is niemand die in twijfel hoeft te leven omdat iedereen vrij tot Jezus mag gaan. Dat is de Bijbelse weg!
plderoos
02-06-2012 / 13:31
"Dat weet ik zo net nog niet, mensen zijn heel verschillend". Ik sprak in het algemeen, niet over vraagsteller, die ken ik namelijk niet. Natuurlijk is de kans dat een kind van gelovige ouders ook gelovig wordt, groter dan die voor een kind van ongelovige ouders. Men zegt niet voor niets dat God in de lijn van geslachten werkt. Want zeg nou zelf. De kerken krimpen. Kinderen van gelovige ouders lopen uit de kerk weg. Als de kans dat ongelovige kinderen zich bekeren groter zou zijn, dan zou de kerk dus groeien.

Je neemt ook eerst voor waar aan dat geloof nodig is om behouden te worden en daar moet de rest dan in passen. Maar als ik in de bijbel lees dat daar uitzonderingen op zijn dan geloof ik dat, het is niet anders, het staat er en dus is het zo. En dus hoeft een kind van gelovige ouders niet te geloven om behouden te worden, Paulus maakt daar een duidelijke uitzondering voor. Natuurlijk, ik vind dat ze wél zouden moeten geloven omdat God dat meer dan waard is, en omdat ze hun dankbaarheid zouden moeten tonen, en omdat zij hun kinderen weer in geloof zouden moeten opvoeden, maar ik doe van de genade van God niets af. Jij zegt echter: "En om behouden te worden moet er geloof zijn, dus volgens jouw redenering moet iedereen dan noodzakelijk geloven". Maar dat zeg ik dus helemaal niet. (over beter lezen gesproken :P ) Ik zeg, met Paulus, dat de ongelovige man en de kinderen, geheiligd zijn vanwege de gelovige vrouw. Ik zou zeggen, zoek even op "heiligen" en ontdek dat dat wel degelijk óók 'reinigen, schoonmaken' e.d. kan betekenen. Overigens hoeft God niet geheiligd te worden, dat is Hij al, natuurlijk.
1a2b3c
02-06-2012 / 14:02
@plderoos: Natuurlijk is de kans dat een kind van gelovige ouders ook gelovig wordt, groter dan die voor een kind van ongelovige ouders.

Als je het zo zegt ben ik het er mee eens, maar je zei: Maar de kans dat iemand uit ongeloof tot bekering komt is kleiner dan dat iemand uit een ingebeeld geloof ontdekt wat geloven nou werkelijk is, toch? Da's weer net even anders, want bij een ingebeeld geloof denk je dat alles al oké is dus waarom zou je dan verder zoeken!

Ja, ik neem voor waar aan dat geloof nodig is om behouden te worden omdat ik dat vele keren in de Bijbel vind. Klopt dat jij dat niet gezegd hebt, excuus. Dat had ik idd beter moeten lezen.

Ik heb al veel eerder het woord heiligen onderzocht, rein en schoon e.d. kan er noodzakelijk impliciet bijzitten maar het heilig betekent letterlijk afgezonderd.
Verder ga ik niet meer in herhalingen vallen.
Voor mij is dit een voorbeeld tot welke dwalingen de kinderdoop kan leiden.
plderoos
02-06-2012 / 14:12
"rein en schoon e.d. kan er noodzakelijk impliciet bijzitten maar het heilig betekent letterlijk afgezonderd".

Het woord heilig is redelijk complex, het heeft veel inhoud. Soms komt het ene nadrukkelijk naar voren en soms het andere. En in de tekst die ik aanhaal om te laten zien dat kinderen van een gelovige ouder behouden worden staat: de ongelovige man is geheiligd vanwege de gelovige vrouw, want anders zouden uw kinderen ONREIN zijn maar nu zijn zij HEILIG. Heilig is hier het tegengestelde van onrein. En wat God rein verklaart heeft gaan wij toch niet onrein verklaren?
1a2b3c
02-06-2012 / 14:55
Je hebt mij niet horen zeggen dat kinderen van gelovigen onrein zijn, ik zeg alleen dat heilig niet hetzelfde is als gered.
Ik geef je één Bijbels voorbeeld en dan kap ik ermee. De gelovige David, de man naar Gods hart had een zoon die Absalom heette. Je weet hoe het met hem afgelopen is, en zo kun je vandaag de dag ook kinderen van gelovige ouders zien die aan God noch gebod doen.
En er zijn er zelfs die met een vloek op de lippen als laatste woord de eeuwigheid zijn ingegaan, tot groot verdriet van de gelovige ouders.
plderoos
02-06-2012 / 15:59
Nee, ik weet niet hoe het met Absalom afgelopen is, wel dat hij met zijn hoofd in een boom bleef hangen en dat hij toen gedood is, maar waar hij nu is weet ik niet, jij ook niet.
1a2b3c
02-06-2012 / 16:26
Zucht!!! Ezau dan of Kaïn of ...... En een hele goeie dag verder.
plderoos
02-06-2012 / 16:29
En ook van die weet je niet waar ze terecht gekomen zijn :P

Een goede zondag gewenst!
1a2b3c
02-06-2012 / 16:42
Toch verbaas ik me dat je zegt dat je niet weet hoe het met hen is afgelopen, ze hadden gelovige ouders dus voor jou is het geen vraag, toch?????

Jij ook een goede zondag toegewenst.

Terug in de tijd

Ik heb een probleem. Ik heb vorig jaar een jongen leren kennen, vlak nadat mijn verkering uit was gegaan. Ik had dit zel...
geen reacties
30-05-2008
Een vraag aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik heb nu sinds Pasen bij de Gereformeerde Gemeenten gekerkt. Ik ka...
2 reacties
30-05-2011
Ik heb opnieuw een vraag voor drs. Els van Dijk. U hebt onlangs mijn vraag beantwoord over dyspraxie en u zei daarbij da...
geen reacties
30-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering