Ontdek God

drs. W.H. Hoorn / 2 reacties

30-05-2016, 13:07

Vraag

Is wat op ontdekgod.nl staat een dwaalleer?

Antwoord

Beste vragenstel(st)er,

Kende deze domeinnaam niet, dus moest even zoeken. Dit lijkt mij een internet-site, met facebook-pagina, van evangelische snit, die voornamelijk is gericht op buitenkerkelijke en niet christelijke mensen, waarbij de doelgroep duidelijk een jonger publiek is.

Zij hebben ook een boekhandel in Zeewolde, die onderdeel is van de webshop “MajesticAlly”, waar dus zowel vanuit een winkel als online christelijke boeken met een evangelisch karakter worden aangeboden; veel vertaald Amerikaans werk.

De nadruk op de facebook-pagina lijkt gericht te zijn op persoonlijke geestelijke ervaringen, waar mensen ook worden gestimuleerd om zulke ervaringen met elkaar te delen. Zulke ervaringen zijn dus persoonsgebonden en kunnen daarom dan ook heel divers en verschillend van aard zijn. Het lijkt mij allemaal behoorlijk commercieel van opzet en daarom ook erg breed gericht; in die zin dat er veel verschillende visies aangaande en over het christelijke geloof voor het voetlicht worden gesteld, met opnieuw een nadruk op de persoonlijke geloofservaring. In hoeverre sommige van deze boeken, visies en uitingen als direct godslasterlijk moeten worden gezien weet ik niet. Er zullen goede dingen tussen zitten. Maar ook minder goede, want met een dergelijke nadruk op de persoonlijke geesteservaring loopt men het risico om in plaats van de Heere Jezus de mens en zijn of haar belevingswereld in het middelpunt te stellen.

De apostel Paulus roept ons in 1 Thess. 5:21-22 op om alle dingen te beproeven en het goede te behouden en ons daarin te onthouden van een schijn des kwaads, dat wil zeggen twijfelachtige zaken.

U kunt zaken als dit volgens mij dus het beste kritisch toetsen aan de Bijbel zelf en er aan de hand daarvan zelf een oordeel over vormen.

Vriendelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

christenen
2 reacties
DeDwaler
31-05-2016 / 08:33
Die website (ontdekgod.nl) deugt voor geen meter. Bijbels gezien maak je van dergelijke kwalijke dwaalleer in minder dan geen tijd compleet gehakt.

Behalve de schreeuwende nonsens in al die titels op de site, viel dit me direct al op:

"Drink als het ware van Gods woorden van liefde, zodat je hart ermee vervuld wordt. Denk niet teveel zelf na, maar laat de woorden gewoon in je hart stromen… " ( http://www.ontdekgod.nl/gods-liefde/ )

Dat is het advies? Niet teveel nadenken? Wat een waanzin!


De Bijbel heeft ook nogal wat te zeggen over valse profeten:

"Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden." (Jeremia 23:21-22)

"Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen. Laat ieder bij wie Mijn woord is, Mijn woord naar waarheid spreken. Wat heeft het stro gemeenschappelijk met het koren? spreekt de HEERE.
Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?
Daarom zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die Mijn woorden van elkaar stelen.
Zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die hun tong gebruiken en spreken: Hij spreekt. Zie, Ik zál die profeten van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE. Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets. Ík heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de HEERE." (Jeremia 23:28-32)


Het feit dat ze achter valse profeten, als Benny Hinn en Jan Zijlstra, met hun zielenverwoestende welvaartsevangelie, aanlopen, zegt al genoeg. (ja, ik spreek uit ervaring)
Men doet er verstandig aan om die website, inclusief dwaalleer, links te laten liggen, iedereen ertegen te waarschuwen, en zich te houden aan wat Gods Woord werkelijk zegt. Gods werk is in Christus voltooid, en wat Hij ons te zeggen heeft, staat in de Bijbel en nergens anders.

"Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!" (Mattheüs 7:21-23)
handelingen2_21
31-05-2016 / 10:09
Zou ik wel denken, ja!

Op de site wordt beweerd dat de wederkomst al geweest is, ongeveer in 70 na Christus. Er komt geen Koninkrijk, dat is er al. Er zijn steeds mindere oorlogen enzo. De leer wordt inmiddels ook nogal agressief verkondigd in de Facebookgroep bijna 7000-ledentellende Faceboekgroep ' Christelijke Jongeren'.


Scheid u van van zulken!

Terug in de tijd

Een vraag aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik heb nu sinds Pasen bij de Gereformeerde Gemeenten gekerkt. Ik ka...
2 reacties
30-05-2011
In Johannes 16 vers 8-11 gaat het over de Heilige Geest, Die komt om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en...
geen reacties
30-05-2006
Aan ds. D. W. Tuinier. Enkele jaren geleden heb ik belijdenis van het geloof afgelegd. Ik heb daarvoor en sindsdien veel...
8 reacties
30-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering