Veel hobby's

Redactie Refoweb / 13 reacties

01-03-2012, 11:28

Vraag

Ik heb veel hobby's. Het houdt mij ontzettend bezig. Daarom belemmert het mij in het bezig zijn met de Heere en Zijn woord. Ik bid de Heere veel dat Hij mij wil veranderen, maar er gebeurt niks. Wordt het je nu ook aangerekend als je er wel biddend mee bezig bent of de Heere je je wilt veranderen? Ik merk dat de duivel mij hiermee van Hem af wil houden. En als ik er voor bid is het net of het daarna nog erger wordt.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Dat je om verandering bidt is goed, maar daar mag het niet bij blijven. Meer dan honderd keer staat er in de Bijbel: Bekeert u! Jij moet je veranderen, je bekeren. Dat eist Gods Woord van je. Je verontschuldigen dat je er veel om bidt, is ten ene male onvoldoende. Kiest dan heden, klinkt er diverse malen in Gods onfeilbaar Woord. Dat is geen vrijblijvende boodschap. Er staat immers in de Bijbel niet: Gij hebt niet gekund, maar Gij hebt niet gewild! Zo ook in het omgaan met je hobby's, die blijkbaar veel van je kostbare genadetijd opslokken. Ook hierin komt het aan op een keuze, op structuur.

Er zijn een paar mogelijkheden. 1. Zoek hobby's die van doen hebben met Gods Koninkrijk. Wordt bijvoorbeeld vrijwilliger bij een christelijke organisatie, waar de mogelijkheid bestaat om veel met de dingen van het eeuwige leven bezig te zijn. Zie ook de tips in onderstaande urls. 2. Breng structuur aan in de tijd die je met je hobby's bezig bent. Plan bijvoorbeeld vaste momenten voor je stille tijd en het bezig zijn met Gods Woord. Plan bijvoorbeeld iedere ochtend, middag en avond een half uur bijbelstudie. Doe dat (zoveel als mogelijk) op vaste tijden en houd je daar ook aan. Onze God is een God van orde en niet van wanorde. Ook in het omgaan met Zijn Woorden en de dingen in Zijn Koninkrijk.

Je zult zien dat de Heere hierover en hierop Zijn Zegen zal geven. Hij belooft immers dat Zijn Woord niet ledig tot Hem zal wederkeren. En de Heere houdt Zijn Woord, in tegenstelling tot ons mensen. En leg tijdens je stille tijd ook maar je hand op dat Woord en herinner de Heere maar aan Zijn belofte: Wie Hem aanroept (in de nood), vindt Zijn gunst oneindig groot! Want wie tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen (verwerpen).

Zegen en groet,
Redactie Vragenrubriek

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/13506

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14764

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

vrijetijdsbesteding
13 reacties
1a2b3c
01-03-2012 / 11:57
Ik hoorde van de week nog dat één van de meest verkeert geciteerde en misbruikte teksten is: "Onze God is een God van orde en niet van wanorde."
1 Kor.14:33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede ... da's echt iets anders hoor.
Hier dus ook een verkeerde tekst bij een goed antwoord!

Beste vraagsteller: 1 Kor. 6:12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. (N.B.V. ... maar ik mag me door niets laten beheersen. )
Dus een hobby's hebben is niet erg, als het je maar niet beheerst. En vergeet geen prioriteiten te stelllen: Zoek eerst het koninkrijk van God .....
plderoos
01-03-2012 / 12:35
Volgens mij is je uitgangspunt he-le-maal verkeerd. Je zet 'hobby' tegenover 'dingen voor God doen'. Maar dat klopt helemaal niet! Uit spreuken heb ik deze onthouden: Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

Het staat er duidelijk, in Al Uw Wegen!

Prediker zegt het zo: Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

Je moet dus gewoon, al wat je hand vindt om te doen, doen, en dat doe je dan ter ere van God. Hoe doe je dat? heel simpel, gewoon dagelijks praktijk. Je begint de dag met gebed en dan vraag je God of Hij deze dag ter ere van Hem wilt laten zijn. Aan het eind van de dag dank je God voor al de mogelijkheden die Hij je gaf om te doen wat je te doen had. Geef God de eer voor alles wat je doet. Timmer je een kast? dank God voor je handigheid. Maak je een schilderij? dank God voor je creativiteit. Speel je graag een computerspel? Is het niet fantastisch dat God de moderne technologie in de schepping heeft gelegd! Enzovoort. (er)ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken. Hou dus op met last te hebben van je geweten, doe lekker door met al je hobby's met dit verschil: doe ze vanaf nu voor God.
toetje
01-03-2012 / 12:55
En toch denk ik dat de Heere liever ziet dat je een goed boek leest, dan dat je je tijd doorbrengt met een computerspel. Ontspanning mag en moet er zijn, maar onze genadetijd is wel kostbaar!
sydneylover
01-03-2012 / 13:52
@plderoos: Helemaal eens!

Luister nog eens naar de beroemde toespraak van Steve Jobs over 'connecting the dots'.

Hij bedoelde dat je op het moment dat je vanuit je hart dingen doet zoals je hobby's (the dots), dat wellicht veel later pas bij elkaar komt (connecting the dots). Ik denk dat dat precies aansluit bij wat Prediker bedoelt in het tekstvers dat je aanhaalt.

De URL trouwens: http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
Daniel
01-03-2012 / 14:19
@toetje met jouw reactie ben ik het eens. Computerspellen kunnen verslavend zijn, over lezen van goede boeken heb ik dat nooit gehoord.

Het zou ook een mogelijkheid kunnen zijn dat vraagsteller verkering zoekt, dan is het gauw gebeurt met al die hobby's, dat weet ik uit eigen ervaring en als hij/zij trouwt dan is er best wel ruimte voor een hobby, maar het gezin komt dan op de eerste plaats.
Het huwelijk is best wel een goede instelling en dat is ook ter ere van God.

En wat @pldroos zegt is duidelijk en helder, maar om een computerspelletje voor God te spelen? Als mijn oudste tegen mij zegt : "Papa, ik speel nog een uurtje door ter ere van God" dan zal ik eerst in de lach schieten en hem daarna bij de lurven vatten en zeggen dat hij niet zoveel naar @pldroos moet luisteren. En dan bedoel ik de laatstse zin, de rest is best een goed verhaal. Sorry @pldroos, ik bedoel het niet zo kwaad.
Gerard
01-03-2012 / 14:52
Een mooi vers uit Spreuken 3:6 dat plderoos aanhaalt. Het is ook nuttig de voorgaande verzen en de verzen erna te lezen. 7+8: "Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen." Lees heel Spreuken 3 of nog beter Spreuken 1 tot 4 aandachtig.

God vraagt om je hart, niet om uiterlijk diensten. Al jouw tijd is van Hem.

Helaas wordt dat God vraagt om je hart en niet om uiterlijke diensten vaak vertaald met 'het gaat om de intentie'. Als je het maar goed bedoelt dan is het wel goed. Zo zijn we in een tijd gekomen dat ook binnen de kerken net als in de tijd van Richteren, velen doen "wat goed is in eigen ogen" (Richt 21:25).

Dat is niet Bijbels. God heeft duidelijk geopenbaard wat goed is en wat niet. Wat nuttig is en wat niet. Wat opbouwend is en wat niet. De Bijbel staat er vol mee voor wie er naar zoekt.

Paulus noemt in 1 Kor 11:30, dat er velen zwak en ziek zijn door hoe ze doen. Ik denk ook dat er in de kerken, zoals ook blijkt uit vele vragen en reacties hier op refoweb, velen geestelijk ziek en zwak zijn. Omdat ze doen wat goed is in eigen ogen en niet de wijsheid zoeken waar spreuken over spreekt. Niet het Koninkrijk van God zoeken zoals Jezus zegt. (Mat 6:33)

Begrijp me goed, ik zeg dit niet om met het vingertje te wijzen. Ik ben vele jaren niet anders geweest. Tientallen bezigheden en hobbies. Geen tijd voor God. En wat leverde me dat op? Een leven in duisternis, alleen maar op zoek naar vermaak en verdoving. Dorstig zonder dat ooit de dorst wordt gelest, hongerig zonder ooit verzadigd te zijn.
Totdat ik Gods wil ben gaan zoeken. Sinds die tijd heb ik nog maar één hobby, en dat is Hem zoeken in alles.
Sindsdien ben ik verzadigd en heb ik nooit meer dorst.
plderoos
01-03-2012 / 16:10
haha Daniël, heb ik best begrepen en er even hartelijk om gelachen :D

Nog nooit gehoord van het verslaafd raken aan het lezen van een goed boek? dan is hier de eerste keer: ik ben verslaafd aan bijbellezen. Ik kan het niet laten, iedere keer grijp ik er weer naar. Soms kijk ik zelfs expres even op refoweb zodat ik weer een smoes heb om er nog even in te zoeken. Ga ik nu naar de hel? :)

En @ toetje: ik speel wel es een spelletje maar mijn meest gebruikte software is de online bible. Lijkt me geen verkeerde verhouding :)
Omega
02-03-2012 / 11:06
@1a2b3c "Onze God is een God van orde en niet van wanorde," is geen citaat uit een bijbeltekst maar een omschrijving op basis van Gods Woord ;-) Paulus roept b.v. op tot eerlijkheid en orde. Zie vers 40 van 1. Kor. 14.

Mooie bijdrage @Gerard!
Daniel
02-03-2012 / 19:09
@ pldroos van mij mag je de bijbel stuk lezen, zelf heb ik drie bijbels, maar de bijbel van wijlen mijn moeder heb ik niet en daar stonden vele aantekeningen in. Misschien ga ik morgen mijn broer en schoonzuster overvallen, die hebben die bijbel ingepikt.
De ene bijbel is de andere niet.
1a2b3c
04-03-2012 / 13:11
@Omega, 1 Kor.14 gaat over de eredienst, welke principes we moeten handhaven. (geen vaste liturgie trouwens)

Niets mis met orde en structuur, als het de christelijke vrijheid maar niet in gevaar brengt.
Het gaat om leven vanuit de christelijke principes, niet leven volgens (eigen) wetten en regels.
Geen religie maar relatie.
1a2b3c
04-03-2012 / 14:26
Ik bedoel, als een gelovige zich schuldig voelt vanwege het uitoefenen van hobby's leeft hij ws niet in de christelijke vrijheid. (Tenzij de Heilige Geest je duidelijk maakt dat je er TEveel in opgaat)
Als iemand Jezus nog niet kent, dan zou ik dát maar als eerste prioriteit stellen.
plderoos
04-03-2012 / 15:33
En met je laatste 2 reacties 1a2b3c, ben ik het vanzelfsprekend :) volledig eens

Maar dat wist je al :)
plderoos
04-03-2012 / 15:46
En @ Gerard, ik vind dat je een mooie doordachte reactie hebt neergepend. Een doorwrocht geestelijk leven is heel bijzonder. Maar dat kan ook met werk en hobby's, die moeten niet met elkaar in tegenspraak zijn. Als ze je bij God weghouden gaat er inderdaad iets niet goed. Maar je kunt ze ook heel goed uitoefenen terwijl je wél God erkent. Als ik als werkvoorbereider iets heel erg fout zie gaan zeg ik dat en dank onmiddellijk God omdat Hij ons weer een hoop ellende bespaart heeft zodat een collega zich openlijk afvraagt of ik niet voorgetrokken wordt. Als ik nu als docent met vier studenten een creatieve brainstorm zit te houden bedenk ik dat het inderdaad goed is dat de mens niet alleen is. Als ik zie waar jonge mensen alweer toe in staat zijn bedenk ik dat de mens inderdaad bijna goddelijk gemaakt is. En als een student tot mijn verrassing mijn opmerking over Jezus op facebook leuk vind denk ik, zo, nu heeft God mij toch weer ergens voor willen gebruiken. Enzovoort, enzovoort. Dat is volgens mij een praktische invulling van wat spreuken en prediker bedoelen te zeggen, geef God de dank en de eer die Hem bij alles wat je doet toekomt.

Terug in de tijd

Ik ga dit jaar belijdenis doen, omdat ik op een jongerenavond was en ik voelde: van nu af aan moet ik mijn geloof voor G...
geen reacties
01-03-2006
Stel je voor dat er in de tijd van de Richteren twee broers in Israël wonen. Ze zijn allebei getrouwd. De oudste broer s...
geen reacties
01-03-2011
Op zijn vijftiende kreeg hij een diep besef van dood en eeuwigheid. Pas veel later werd de Middelaar aan hem geopenbaard...
geen reacties
01-03-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering