Iran-VS-Israël

Ds. A. Th. van Olst / 2 reacties

10-02-2012, 08:30

Vraag

Door de toestand met Iran-VS-Israël ben ik echt heel erg bang dat er iets vreselijks staat te gebeuren. Is deze angst terecht?

Antwoord

Beste vragensteller/stelster,

Hartelijk dank voor deze vraag. Ik wil proberen je vraag te beantwoorden, maar moet wel zeggen dat ik geen midden-oosten-kenner ben. De spanning in die regio loopt wel op en steeds nadrukkelijker spreekt Israël over militair ingrijpen in Iran, omdat Israël zich bedreigd voelt. Dat laatste is ook niet onterecht, als je tenminste afgaat op wat president Ahmadinejad van Iran over Israël heeft gezegd. Sommigen betwijfelen of het ooit zo ver zal komen. Israël zal ook de gevolgen van militair ingrijpen zorgvuldig overwegen.

De geschiedenis kent al veel momenten dat het er op aarde vreselijk aan toe gegaan is. Ik kan niet zeggen dat de situatie in Iran niet zal leiden tot een ramp op deze wereld. Maar we hoeven ons ook niet te laten leiden door angst. In de tijd van de koude oorlog was de situatie meer gespannen dan nu. Gelukkig zijn we toen voor een nucleaire wereldoorlog bewaard gebleven.

We hebben tegenwoordig toegang tot informatie over heel veel dingen die mis kunnen gaan. We kunnen ons zorgen maken over Iran en Israël, maar ook over bijvoorbeeld zonnestormen, klimaatverandering, economische crisis, en nog veel meer dingen.

Maar dat hoeft niet. Wees niet bezorgd voor de dag van morgen, zei de Heere Jezus. Het belangrijkste is dat we met angst en met zorgen God zoeken. We belijden dat Hij de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij deze wereld niet aan haar lot heeft overgelaten, maar nog steeds door Zijn voorzienigheid bestuurt. Die belijdenis laat nog wel veel vragen over, maar geeft ook vertrouwen dat niets Hem uit de hand loopt. Wie van Hem is, wordt door Hem bewaard (zie ook Heidelbergse Catechismus Zondag 1).

Ds. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

 • Geboortedatum:
  11-04-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Utrecht
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

angstIsraelVS
2 reacties
Johannes3vers16
10-02-2012 / 09:46
Beste vraagsteller, aan de ene kant kan ik je angst wel begrijpen maar aan de andere kant is het net wat de predikant zegt, geen zorgen voor de dag van morgen! Toch is het goed om de Bijbel te pakken en je te laten leiden door Zijn Geest, want ik geloof zeker dat er wel wat staat te gebeuren want Gods Woord spreekt erover. Misschien is het ook eens handig om op de site van Jan van Barneveld te kijken, een gelovige midden-oosten deskundige of van franklin ter Horst, zeer veel informatie wat ook wij moeten toetsen aan Zijn Woord.....

Maar als we mogen weten dat we geborgen zijn in Het Bloed van Het Lam zijn we voor Eeuwig veilig!
plderoos
10-02-2012 / 20:04
Luther, ook niet één van de domsten, zei een keer: al wist ik zeker dat Jezus morgen terug zou komen, dan nog zou ik vandaag een boom planten. Lijkt me de goede "zorgeloze' bijbelse instelling.

Terug in de tijd

Waar kan ik, student in Utrecht, terecht voor goedkope psychische hulp? Ik voel me eenzaam, alsof ik er alleen voorsta e...
3 reacties
10-02-2015
Wordt met "de dag des Heeren" in Openbaring 1:10 de zondag (eerste dag der week) of de oordeelsdag bedoeld?
geen reacties
10-02-2011
Aan ds. Heikamp. Tijdens een lezing liet u duidelijk uw mening horen ten aanzien van vaccinatie. U was daarin zeer stell...
geen reacties
10-02-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering